Koşer Belgesi Gerekli Evraklar
30 Mayıs 2016
İthalat Kredileri
22 Aralık 2016

Gürültü Akustiği Sertifikalı Eğitim Programı

Gürültü Akustiği Sertifikalı Eğitim Programı
Eğitim süresi:5 Gün
Amacı
Mühendislik Akustiği sertifikalı programı ile laboratuvar çalışanlarını Çevre ve İş Güvenliği Kriterlerine göre haritalandırmayı, ölçmeyi ve hesaplamaları öğretmek
Eğitim İçeriği
* Akustik tanımı
* Sesin fiziksel özellikleri (ses dalgaları, oluşumu, yansıma, kırılma, yutulma vb)
* Ses dalgalarının yayılımı ve ses dalgalarının tanımlanması için parametreler (ses basıncı, ses gücü, ses basınç düzeyi, ses gücü düzeyi, eşdeğer gürültü düzeyi, Lgündüz, Lakşam, Lgece, Lgag,ses yoğunluğu (şiddeti), ses yoğunluğu (şiddeti) düzeyi, frekans)
* Dışarıda ses yayılımı, kaynak ve alıcı arasındaki mesafeye göre ses basınç seviyesinin değişimi,
* Bina içersinde ses yayılımının teorisi
* Düzey kavramı ve düzeylerle işlem (desibel, ses gücü düzeyi, ses basıncı düzeyi, ses şiddeti düzeyi,
aralarındaki ilişkiler, desibel toplama, desibel çıkarma ve örnek uygulamalar )
* Gürültünün spektral çözümlemesi: arı ses, periyodik ve karmaşık sesler, frekans analizi, bant geçirim
filtreleri, frekans çözümleyicileri, oktav ve 1/3 oktav bantlarda frekans analizleri ve örnek uygulamalar
* Gürültünün zamansal değişimi ve istatistiksel analizler ve örnek uygulama
* Gürültünün çevrede yayılımını etkileyen faktörler (uzaklık azaltımı, havanın yutuculuğu, meteorolojik faktörler, topoğrafik faktörler vd.) ve bu konularda örnek uygulamalar
* Ölçümlerde kullanılan ağırlık şebekeleri (A, B ve C ağırlıklar), Eş yükseklik eğrileri, frekans ağırlıklama
biçimleri ve örnek uygulamalar
* Gürültü göstergeleri: Eşdeğer ses düzeyi, Gündüz – Akşam – Gece Ses Düzeyleri ve Ses etkilenim Düzeyi aralarındaki ilişkiler ve örnek uygulamalar
İlgili Standartlar; TS 9315 (ISO 1996-1) ve TS 9798 (ISO 1996-2) standartlara göre ölçüm cihazının sahip olması gereken teknik özellikler ve ölçülecek parametreler
Çevresel gürültünün tarifi, ölçümü ve değerlendirilmesi, TS 9315 (ISO 1996-1) ve TS 9798 (ISO 1996-
2) standartlarına göre referans zaman aralığı ve ölçüm süresi
Açık alanda ölçüm esasları (gürültü kaynağı tespiti, ölçüm yeri, ölçüm noktalarının sayısı, mikrofon
konumu vb.)
– Yapı dışında ölçüm esasları (gürültü kaynağı tespiti, ölçüm yeri, ölçüm noktalarının sayısı, mikrofon
konumu vb.)
2.6.5. Yapı içi ölçüm esasları (gürültü kaynağı tespiti, ölçüm yeri, ölçüm noktalarının sayısı, mikrofon
konumu vb.)
2.6.6. Ölçüm sırasında toplanacak veriler ( rahatsızlık oranı, denetlenen/şikâyet edilen yerdeki gürültü
kaynağının bulunduğu alan, gürültü kaynak türü, sayısı, gürültünün iletim yolları, rahatsızlığın yaşandığı alan vb.)
– Ölçümler sırasındaki hava şartları tespiti
– Belirsizlik hesabı
– Ölçümleri doğrulama
– Sahada ve ofiste ölçüm ekipmanının muhafaza koşulları
– Ölçüm tutanağında yer alacak bilgiler ve kaydedilecek veriler
– Kalibratörler ve kullanımı (ölçüm öncesi kalibrasyon ve cihaz kalibrasyonu)
– Kaydedici kullanımı ve kayıt çıktıları: Grafikler ve tablolar
Maksimum 10 Kişi olacaktır.
İlgili Kişi Arzu Aşan 0530 651 10 51