Teklif Formu
+90 212 438 42 06
info@taksimdanismanlik.com

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği’nin diğer adı ASEAN dır. 8 Ağustos 1967’de soğuk savaş sebebiyle kurulmuş bir örgüttür.Bu örgüt , Tayland,Endonezya,Malezya , Filipinler,Singapur ve Tayland’ın ASEAN Deklarosyonu’nu imzalamasıyla birlikte kurulan uluslararası bir örgüttür.

Güneydoğu Asya’nın en önemli  bölgesel örgütlerinden biridir.ASEAN, ekonomik,sosyal,kültürel,eğitim ve diğer alanlarda işbirliği,adalet kavramına,hukuk ve Birleşmiş Milletler ilkelerine saygı çerçevesinde bölgesel barış ve istikrarın sağlanması amacıyla kurulmuştur.

Güneydoğu  Asya Birliği’ne 1990’lardan sonra Vietnam,Laos,Myanmar ve Kamboçya gibi diğer ülkelerinde dahil olmasıyla birlikte örgüt genişleyerek etki alanını arttırmıştır.

Daha çok ülkeler arası ekonomik entegrasyon hedefleriyle öne çıkmıştır ve kültür,egemenlik gibi benzer değerler etrafında hedeflerini belirleyip ve ülkelerin politikalarını takip ederken yasalarında göz önünde bulundurulması olarak nitelendirilerek ‘fiziksel ve normatif girişimler’ oluşturmaktadır.

ASEAN, bölgesel iç huzurun sağlanmasını hedeflemiş olsa da alanlardaki sınırları buna engel olmaktadır.Bu sınırlılıklar; etnik ve bölgesel anlaşmazlıklar,dinsel ve siyasi farklılıklar ve Çin,Hindistan gibi yükselen ekonomiye sahip ülkelerinde etkisi vardır.Bu olumsuzluklara rağmen örgütün ekonomik ve bölgesel üretim ağının etkisi ve örgütün oluşturduğu programlar ve izlediği politikalar ile öne çıkmış önemli bir örgüttür.

Coğrafi olarak yakınlığı bulunan ve kültürel ,kimliksel bakımdan önemli devletlerin oluşturduğu bir örgüttür.

Dünya üzerinde en fazla nüfusa  ve topraksal alana sahip asya kıtası, farklı kültür,dil,din olan bir coğrafyadır.Bu yüzdendir ki birçok bölgesel organizasyonun bir arada bulunmasını beraberinde getirir.

Ayrıca Türkiye’nin bu örgüte üyelik durumu yoktur.Fakat 23 Temmuz 2010’da oluşturulan “ASEAN Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasına” (ASEAN/TAC) taraf olmuştur.

 

ASEAN HEDEF VE AMAÇLARI

ASEAN’ın hedef ve amaçları aşağıda belirtildiği gibidir:

 - Güneydoğu Asya Ülkeleri için ekonomik olarak büyümeyi,sosyal gelişmeyi ve kültürel ilerlemeyi amaçlamaktadır.

 - Bölge ülkeleri arasındaki ilişkiyi adalet ve hukukun üstünlüğünü belirterek ve Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın ilkelerine bağlı kalarak bölgesel barışı sağlamak.

 - Ekonomik,sosyal,kültürel ve idari alanlardaki işbirliğini ve karşılıklı yardımı öngörmek.

 - Eğitim,teknik alanlarda yani eğitim ve araştırma olanakları sağlayarak yardımlaşma sağlamak

 - Güneydoğu Asya çalışmalarına teşvik etmek

 - Mevcut olan uluslararası ve bölgesel kuruluşlarla işbirliği sağlamak

 - Buna ek olarak ASEAN politik-güvenlik , ekonomik ve sosyo-kültürel olmak üzere üç alanda faaliyet gösterir.ASEAN topluluğu bu üç alanda ayrı projeler ilerletmektedir.

 - Kırsal kalkınma ve yoksulluğun azaltılması

 - Enerji İşbirliği için eylem planı,

 - Eğitim ve eylem planı

gibi projeler ile ülkenin gelişmesini  sağlamaktadır.

Örgüt’ün 2025 ana planı  çerçevesinde altyapı, gümrük düzenlemeleri ve insan mobilizayonu alanında çalışmalarda bulunarak daha güçlü bir toplum oluşturulması planlamıştır.

Bunun yanı sıra ASEAN’ın dikkat çektiği bir diğer konu ise çevre yönetimidir.Çevresel bozulmalar,hava ve su kirliliği gibi sorunlarda ortak bir bilinç oluşturulmaya çalışılmıştır.Konu gündeme 1995’te girmiştir.ve !997’de çevre raporu çıkartılmıştır.2001 yılında ASEAN Çevre Raporu yayınlamıştır.Bu raporla çevre hakkında bölgesel girişimlerde bulunmaya çalışmıştır.fakat örgütün temel kimliğini oluşturan müdahalesizlik formu nedeniyle çevre hakkında etkilerin sınırlı kalmasına yol açmıştır.

 

ASEAN BELGELERİ

1)Politikalar,Yönergeler,CoP Kurallar ve Prosedürler

-ACSS kuralları ve prosedürleri

ACSS politikalar ve Veri paylaşımı gizlilik ve yayınımına yönelik yönergeler

2)Referans Dönemi

ASEAN Topluluk İstatistik Sistemi (ACSS) Komitesi

ACSS Planlama ve Koordinasyon Alt komitesi (ACSS-SCPC)

Ulusal Hesap Sistemi Çalışma Grubu (WGSNA)

Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Göstergeleri Çalışma Grubu (WGSDGI)

Uluslararası Yatırım İstatistikleri Çalışma Grubu (WGIIS)

Uluslararası Ürün Ticareti İstatistikleri Çalışma Grubu (WGIMTS)

 

Ortak Medya Beyanları

ASEAN Topluluk İstatistik Sistemi (ACSS) Komitesi 9. Oturumu

ASEAN Topluluk İstatistik Sistemi (ACSS) Komitesi 8. Oturumu

ASEAN Topluluk İstatistik Sistemi (ACSS) Komitesi 7.Oturumu

ASEAN Topluluk İstatistik Sistemi (ACSS) Komitesi 6.Oturumu

ASEAN Topluluk İstatistik Sistemi (ACSS) Komitesi 5.Oturumu

ASEAN Topluluk İstatistik Sistemi (ACSS) Komitesi 4.Oturumu

ASEAN Topluluk İstatistik Sistemi (ACSS) Komitesi 3.Oturumu

ASEAN Topluluk İstatistik Sistemi (ACSS) Komitesi 2. Oturumu

ASEAN Topluluk İstatistik Sistemi (ACSS) Komitesi 1. Oturumu

 

Sonuç olarak , ASEAN’ın kendi tarzında bir bölgeselleşme oluşturması ve diğer bölgesel organizasyonlardan farklı bir örgüt olarak ortaya çıkmasında ASEAN’ın bölgeye özgü farklı sosyal kültürel ve farklı milletleri içermesinden kaynaklı olarak  ve normatif değerleri geliştirmesi ve bunları uygulayabilmesi etkili olmuştur.

Coğrafi, ekonomik ve güvenlik bölgeselleşmelerinin ötesinde normatif ve fikirsel bölgeselleşme bir bölgenin oluşmasında ortak kimlik ve değerler tarihe vurgu yapar ve politikaların takip edilmesinde bölge dinamiklerini göz önünde bulundurmaktadır.

ASEAN Tek Pencere nedir?

ASEAN Tek Pencere (ASW), ASEAN Üye Devletleri´nin Ulusal Tek Penceresi´ni (NSW) birbirine bağlayan ve entegre eden bölgesel bir girişimdir. ASW´nin amacı, ASEAN Üye Devletleri (AMS) arasında sınır ticaretiyle ilgili belgelerin elektronik alışverişini sağlayarak kargo temizliğini hızlandırmak ve ASEAN ekonomik entegrasyonunu teşvik etmektir.

 

2019 yılı sonuna kadar, tüm AMS (Brunei Darussalam, Kamboçya, Endonezya, Lao PDR, Malezya, Myanmar, Filipinler, Singapur, Tayland ve Viet Nam) ASW aracılığıyla değiştirilen Elektronik Menşe Sertifikası (ASEAN Ticaret Anlaşması (ATIGA) e-Form D) dayalı tercihli tarife tedavi rendeleme dayalı olacak ASW Live Operation katıldı.

 

ASW Live Operation, ASEAN Gümrük Beyannamesi Belgesi (ACDD), elektronik Bitki Sağlığı Sertifikası (e-Phyto), elektronik Hayvan Sağlığı Sertifikası (e-AH) ve elektronik Gıda Güvenliği Sertifikası (e-FS) Sertifikası gibi daha fazla belgeyi içerecek şekilde ASEAN´ın gelecekte ASW aracılığıyla değiş tokuş edilmesi için geniş bir fırsat penceresi açmaya devam edecektir. ACDD değişimi şu anda hazır AMS arasında test ediliyor ve canlı değişimin 2020´de başlaması bekleniyor. AMS şu anda e-Fito Sertifikası değişimi sağlamak için kendi ulusal sistem ve düzenlemeler hazırlanıyor.

 

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
  • Esentepe Mahallesi Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Pardus PLaza No:4 Şişli/İstanbul
  • Telefon : +90 212 438 42 06
  • Oud Metha Offices, 1st Floor, Block B Healtcare City Dubai, UAE
  • Telefon : +90 850 888 85 71
  • Fax : 0212 438 42 07
  • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?