Teklif Formu
+90 212 438 42 06
info@taksimdanismanlik.com

GRS (Global Recycle Standard) Eğitimi

Faaliyetleri kapsamında geri dönüştürülebilir ürünler kullanan firmalar ve kurumlar için oldukça önemli bir standart olan GRS (Küresel Geri Dönüşüm Standardı), 2008 yılında Control Union Certifications (CU) tarafından geliştirildikten sonra 2011 yılında Textile Exchange’e devredilmiştir. İçeriği ve kapsamı belirli periyotlar ile güncellenlenen GRS’ye sahip olmak isteyen kurumlar, sertifika için başvuru yapmadan önce mutlaka bir GRS eğitimi almak durumundadır. Zira, GRS eğitimi alınarak öncelikle bu sertifikanın ne kadar gerekli bir belge olduğu ve standart kapsamında kurum bünyesinde ne gibi kriterlerin sağlanması gerektiği anlaşılabilmektedir.

    GRS, içerisinde sadece teknik bilgilerin yer aldığı ve bu standardı bünyesine katacak kurumun sahip olması gereken teknik kriterleri barındıran bir standart olmadığından, GRS eğitimi de teknik bilgilerin yanında standart kapsamında sosyal ve çevresel gerekliliklerin de anlatıldığı bir eğitim olarak düzenlenmektedir. Bu bakımdan GRS eğitimi alan kişiler, birçok anlamda detaylı bilgiler edinme ve GRS’nin kurumlara katacakları faydaları öğrenme şansına sahip olabilmektedir.

GRS Eğitimi Kim Tarafından Verilmektedir?
    Bu eğitim, özel sektör ve / veya kamu kuruluşlarının GRS gibi çeşitli kalite vea yönetim standartlarına sahip olması sürecinde onlara destek sağlayan veya doğrudan belgelendirme hizmeti sunan kurumlar tarafından verilmektedir. Süresi genelde bir ya da birkaç gün olan GRS eğitimi , başvuru sahibi firmaların ofislerinde veya atölyelerinde düzenlenebildiği gibi ayrı bir yerde de organize edilebilmektedir.

GRS Eğitimi Hedefleri ve Kapsamı
    GRS eğitimi ile standardın gerektirdiği birçok bilgi katılımcılara aktarılırken ana hatlarıyla şu konulardan bahsedilmektedir:
-    GRS sertifikasyonu ile neyin amaçlandığı, sertifikasyon programının hedefleri ve çıktıları.
-    Sertifikasyon sürecinde hangi adımların atılması gerektiği ve izlenmesi gereken iş akışı.
-    GRS’nin neleri kapsadığı, hangi konularda firmalara nasıl bir yükümlülük getirdiği.
-    GRS sertifikasyonu sürecinde hazırlanması ve sunulması gereken dokümanlar.
-    GRS ile ilgili belgelendirme hizmetlerinin nasıl gerçekleştirildiği, bu hizmeti veren kurumlar ile olan ilişkinin nasıl yönetileceği.
GRS eğitimi alındıktan sonra standart ve içeriği hakkında detaylı bilgiler edinilirken aynı zamanda sertifikasyon ve belge alma süreci ile ilgili de nasıl bir planlama yapılacağı konusunda doğru bir yönlendirme yapılabilecektir.

GRS Eğitimi ve Standardın Detayları

    Geri dönüştürülebilir ürünler kullanarak yeni ürünler imal eden veya bu ürünlerin ticaretini yapan her bir şirket ya da kurum için oldukça önemli ve hatta bazı durumlarda zorunlu hale gelen GRS programı, kapsamlı bir eğitim alınmadan doğru ve hızlı bir şekilde öğrenilebilecek bir süreç değildir. Bu bakımdan, bu alanda uzmanlık ve tecrübe sahibi bir danışmanlık veya eğitim firmasından en kısa zamanda bir GRS eğitimi almak için planlama yapılmasında fayda vardır. Bu eğitimlerde, GRS’nin içerisinde yer alan şu önemli konulardan detaylı olarak bahsedilmektedir:

1. Bölüm – Genel Bilgiler
Bu kısımda, standardı ilgilendiren diğer referans dokümanlar, GRS sertifikasyonunun prensipleri, geri dönüştürülebilir malzeme ve tedarik zinciri gereklilikleri alatılmaktadır.
2. Bölüm – Sosyal Gereklilikler
Bu bölüm, GRS’nin ne kadarlı kapsamlı bir standart olduğunu gösteren kısımlardan biridir. Zira, bu bölümde geri dönüştürülebilir ürünlerin kullanıldığı sektörde faaliyet gösteren firmalardaki işveren ve işçi arasındaki ilişkiye dair oldukça değerli bilgiler yer almakta; çalışma ücretleri, sosyal haklar, istihdam koşulları, çalışma saatleri, sağlık ve güvenlik vb. gibi birçok konuda kapsamlı bir çerçeve çizilmektedir.
3. Bölüm – Çevresel Gereklilikler
Bu bölüm de yine geri dönüştürülebilir ürün endüstrisinde ve ticaretinde olması gereken çevre bilincine dair bilgilerin yer aldığı kısımdır. Çevre yönetim sisteminin nasıl olması gerektiği konusunda izlenmesi gereken stratejilerin yanı sıra enerji kullanımı, su kullanımı, atık su yönetimi, sera gazı emisyonları gibi çevre ile ilgili faktörlerin değerlendirildiği bu bölüm GRS eğitimi için en önemli yerlerden biridir.
4. Bölüm – Kimyasal Gereklilikler
Bu bölümde, geri dönüştürülebilir ürünler ile ilgili kimyasal olarak değerlendirmeler yapılmaktadır. Bu bağlamda, GRS ürün kimyasal yönetimi, kullanımı kısıtlı ya da sınırlı olan kimyasal malzemeler, bir tehlike veya risk ihtiva eden maddeler vs gibi güvenlik ve sağlık açısından da önemli bilgilere yer verilmektedir.

Anahtar kelimeler: GRS eğitimi
Meta açıklaması: Bu yazı, GRS (Global Recycle Standard) ile ilgili bilgiler ve GRS eğitimi hakkında açıklamalar içermektedir.
 

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
  • Beylikdüzü OSB mah. Mermerciler Sanayi Sit. 3. Cad. No:8 Corner Office K:3 D:53 Beylikdüzü / İstanbul
  • Telefon : +90 212 438 42 06
  • Oud Metha Offices, 1st Floor, Block B Healtcare City Dubai, UAE
  • Telefon : +90 850 888 85 71
  • Fax : 0212 438 42 07
  • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?