Teklif Formu
+90 212 438 42 06
info@taksimdanismanlik.com

GRI 202: PAZARDA VARLIK GÖSTERME

GRI 202: PAZARDA VARLIK GÖSTERME

 

Bu Standart, yönetim yaklaşımına ilişkin açıklamaları ve konuya özel açıklamaları içerir. Bunlar, Standartta aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:

• Yönetim yaklaşımı açıklamaları (bu bölüm GRI 103´e atıfta bulunur)

• Açıklama 202-1 Yerel asgari ücrete kıyasla cinsiyete göre standart giriş seviyesi ücret oranları

• Açıklama 202-2 Yerel topluluktan işe alınan üst düzey yöneticilerin oranı

Raporlama gereksinimleri

Raporlayan kuruluş, GRI 103: Yönetim Yaklaşımı´nı kullanarak piyasa mevcudiyeti için yönetim yaklaşımını raporlamalıdır.

 

Yönetim Yaklaşımı

 

Yönetim yaklaşımı açıklamaları, bir kuruluşun öncelikli bir konuyu nasıl yönettiğinin, ilgili etkilerin ve paydaşların makul beklenti ve çıkarlarının anlatımlı bir açıklamasıdır. Raporunun GRI Standartlarına uygun olarak hazırlandığını iddia eden herhangi bir kuruluşun, her öncelikli konu için yönetim yaklaşımı hakkında rapor vermesi ve bu konular için konuya özel açıklamaları raporlaması gerekir. Bu nedenle, konuya özgü bu Standart, kuruluşun etkilerinin tam olarak açıklanmasını sağlamak için GRI 103: Yönetim Yaklaşımı ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. GRI 103, yönetim yaklaşımı hakkında nasıl rapor verileceğini ve hangi bilgilerin sağlanacağını belirtir.

 

Konuya Özel Açıklamalar

 

Bir kuruluşun, mümkün olduğunda, denetlenmiş mali tablolarından veya dahili olarak denetlenmiş yönetim hesaplarından alınan rakamları kullanarak ekonomik açıklamalar için bilgi derlemesi beklenir. Veriler, örneğin aşağıdakiler kullanılarak derlenebilir:

• Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından yayınlanan ilgili Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS) ve IFRS Yorumlama Komitesi tarafından geliştirilen Yorumlar (bazı açıklamalar için belirli IFRS referans alınmıştır);

• Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) tarafından yayınlanan Uluslararası Kamu Sektörü Muhasebe Standartları (IPSAS);

• finansal raporlama amacıyla uluslararası olarak tanınan ulusal veya bölgesel standartlar.

 

Raporlama Gereklilikleri

 

Raporlayan kuruluş aşağıdaki bilgileri rapor etmelidir:

a. Çalışanların önemli bir kısmı asgari ücret kurallarına tabi ücretlere göre ücretlendirildiğinde, önemli operasyon yerlerinde giriş seviyesi ücretinin cinsiyete göre ilgili asgari ücrete oranını bildirin.

b. Kuruluşun faaliyetlerini gerçekleştiren diğer çalışanların (çalışanlar hariç) önemli bir kısmı asgari ücret kurallarına tabi ücretlere göre ücretlendirildiğinde, bu işçilere asgari ücretin üzerinde ödeme yapılıp yapılmadığını belirlemek için yapılan işlemleri açıklayın.

c. Cinsiyete göre önemli operasyon yerlerinde yerel bir asgari ücretin bulunup bulunmadığı veya değişken olup olmadığı. Farklı asgari ücretlerin referans olarak kullanılabileceği durumlarda, hangi asgari ücretin kullanıldığını bildirin.

d. "Önemli operasyon yerleri" için kullanılan tanımları yazın.

 

Öneriler

 

Açıklama 202-1-b´de belirtilen bilgileri derlerken, raporlama yapan kuruluş şunları yapmalıdır:

Kuruluşun GRI 102: Genel Bildirimlerdeki 102-2 standardında yer alan faaliyetlerinin açıklamasını kullanmak;

Mümkünse, giriş seviyesi ücretini asgari ücrete kullanılan aynı birimlere dönüştürmek (örneğin, saatlik veya aylık olarak);

Kuruluşun faaliyetlerini gerçekleştiren diğer çalışanların (çalışanlar hariç) önemli bir kısmının asgari ücret kurallarına tabi ücretlere göre ücretlendirilmesi durumunda, önemli operasyon yerlerinde giriş seviyesi ücretinin cinsiyete göre ilgili asgari ücrete oranını bildirin

 

Kılavuz

 

Bu açıklama, çalışanlarının önemli bir kısmının ve kuruluşun faaliyetlerini gerçekleştiren işçilerin (çalışanlar hariç), asgari ücretle ilgili yasa veya düzenlemelerle yakından bağlantılı bir şekilde veya ölçekte ücretlendirildiği kuruluşlar için geçerlidir. Asgari ücretin üzerinde ücretler sağlamak, kuruluşun faaliyetlerini gerçekleştiren işçilerin ekonomik refahına katkıda bulunabilir. Ücret seviyelerinin etkileri hemen ortaya çıkar ve bireyleri, kuruluşları, ülkeleri ve ekonomileri doğrudan etkiler. Ücretlerin dağılımı, kadınlar ve erkekler arasındaki ücret farkı farklılıkları veya vatandaşlar ve göçmenler gibi eşitsizlikleri ortadan kaldırmak için çok önemlidir. Ayrıca, yerel asgari ücretlerle karşılaştırıldığında ödenen giriş seviyesi ücretler, bir kuruluşun ücretlerinin rekabet edebilirliğini gösterir ve ücretlerin yerel işgücü piyasası üzerindeki etkisini değerlendirmek için ilgili bilgiler sağlar. Bu bilgilerin cinsiyete göre karşılaştırılması, bir kuruluşun işyerinde fırsat eşitliğine yaklaşımının bir ölçüsü olabilir.

 

Raporlayan kuruluş aşağıdaki bilgileri rapor etmelidir:

a. Yerel halktan işe alınan önemli operasyon yerlerindeki üst yönetimin yüzdesi.

b. "Üst düzey yönetim" için kullanılan tanım.

c. Kuruluşun coğrafi "yerel" tanımı.

d. "Önemli operasyon yerleri" için kullanılan tanım.

 

Yerel topluluktan işe alınan üst yönetim, operasyonla aynı coğrafi pazarda doğmuş veya yasal olarak süresiz olarak ikamet etme hakkına sahip kişileri (vatandaşlığa alınmış vatandaşlar veya daimi vize sahipleri gibi) içerir. Yerelin coğrafi tanımı, operasyonları çevreleyen topluluğu, bir ülke içindeki bir bölgeyi veya bir ülkeyi içerebilir. Bir kuruluşun üst yönetimine yerel topluluktan üyelerin dahil edilmesi, kuruluşun piyasadaki olumlu varlığını gösterir. Yerel topluluk üyelerini yönetim ekibine dahil etmek insan sermayesini artırabilir. Aynı zamanda yerel topluma ekonomik faydayı artırabilir ve bir kuruluşun yerel ihtiyaçları anlama becerisini geliştirebilir.

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
  • Beylikdüzü OSB mah. Mermerciler Sanayi Sit. 3. Cad. No:8 Corner Office K:3 D:53 Beylikdüzü / İstanbul
  • Telefon : +90 212 438 42 06
  • Oud Metha Offices, 1st Floor, Block B Healtcare City Dubai, UAE
  • Telefon : +90 850 888 85 71
  • Fax : 0212 438 42 07
  • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?