Teklif Formu
+90 212 438 42 06
info@taksimdanismanlik.com

GRI 103: Yönetim Yaklaşımı

Giriş

 

Yönetim yaklaşımının amacı kuruluşa öncelikli unsurlarla ilgili ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerin nasıl yönetildiğini açıklama fırsatı vermektir. Öncelikli unsurlar kuruluş tarafından rapor içeriğinin belirlenmesine ilişkin raporlama ilkelerinin kullanılmasıyla belirlenir. Öncelikli unsurlar kuruluşun belirgin ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini yansıtan veya paydaşların değerlendirme ve kararlarını önemli oranda etkileyen unsurlardır.

 

Yönetim yaklaşımı bir kuruluşun mevcut ve olası öncelikli ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini ne şekilde belirlediği, analiz ettiği ve bunlara nasıl yanıt verdiği hakkında açıklayıcı bilgi verir. Yönetim yaklaşımı ayrıca göstergeler tarafından bildirilen performansa ilişkin bağlamı da sağlar. Bilginin düzenlenmesi yönetim yaklaşımı GRI unsurları için, özel yönetim uygulamalarının bildirilmesi amacıyla sağlanmıştır. Kuruluşun yönetim yaklaşımı veya bunun (politikalar ve belirli eylemler gibi) bileşenleri genel olarak birden fazla GRI unsuruyla ilgiliyse bu yönetim yaklaşımı raporda bir defa verilebilir ve her bir GRI kategorisi, unsur veya gösterge için rapor boyunca sürekli tekrarlanması gerekmez. Yönetim yaklaşımı bir unsurlar grubu için birleştirildiğinde, rapor her bir bildirimde hangi unsurların kapsandığını açıkça bildirir.

 

Yönetim Yaklaşımı Hakkında Farklı Bildirim Türleri

 

Yönetim yaklaşımına ilişkin rehberlik iki türe ayrılmaktadır: genel ve unsura özel rehber. Genel yönetim yaklaşımı her tür unsurla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Unsura özel yönetim yaklaşımı rehberi unsurla ilgili raporlama yapmak için bilgi hakkında ek detaylar vermek üzere tasarlanmıştır. Yönetim yaklaşımının raporlanmasında kuruluşlar işe genel yönetim yaklaşımı rehberine yanıt vermekle başlarlar. Unsura özel rehber mevcutsa kuruluşlar bunu o unsurla ilgili yönetim yaklaşımlarını daha detaylı olarak bildirmekte kullanırlar. Rehberin her bir unsuru için henüz unsura özel yönetim yaklaşımı rehberi geliştirilmemiştir. Unsura özel yönetim yaklaşımı rehberi aşağıdaki unsurlar için sağlanmıştır:

 

-Dolaylı ekonomik etkiler

-Satın alma uygulamaları

-Enerji

-Biyolojik çeşitlilik

-Emisyonlar

-Tedarikçinin çevresel bakımdan değerlendirilmesi

-Çevresel şikayet mekanizmaları

-İstihdam

-İş sağlığı ve güvenliği

-Kadın ve erkekler için eşit ücret

-Tedarikçinin işgücü uygulamaları bakımından değerlendirilmesi

-İşgücü uygulamaları şikayet mekanizmaları

-Yatırım

-Örgütlenme ve toplu sözleşme hakkı

-Tedarikçilerin insan hakları bakımından değerlendirilmesi

-İnsan hakları şikayet mekanizmaları

-Yerel toplumlar

-Yolsuzlukla mücadele

-Kamu politikası

-Tedarikçinin toplum üzerindeki etkiler bakımından değerlendirilmesi

-Toplum Üzerindeki Etkilere İlişkin Şikayet Mekanizmaları

-Müşteri Sağlık ve Güvenliği 

-Ürün ve Hizmet Etiketlemesi

 Her tür öncelikli Unsura uygulanabilen, genel yönetim yaklaşımı ve belirli bir unsur hakkında bildirilecek ek detaylar vermek üzere tasarlanmış unsura özel yönetim yaklaşımı hakkında rehberlik için standartlar ile ilgili el kitaplarının araştırılması mümkündür.

 

Yönetim Yaklaşımı Hakkında Genel Bildirimler

 

Yönetim yaklaşımı bir kuruluşun öncelikli Unsurlara yanıtının açıklanması için yeterli bilgi içermelidir. Öncelikli Unsurların seçimine yönelik süreç yine standartlar el kitabında detaylı bir biçimde tarif edilmiştir. Kuruluş bir yönetim yaklaşımı için sunulan bilgilerin öncelikli Unsur için Genel Standart Bildirimler kısmında tanımlanan

 

Çerçeveyi kapsamaması durumunda bunu bildirmelidir. Yönetim yaklaşımı aşağıdaki Standart Bildirimleri içermektedir:

 

a. Unsurun neden öncelikli olduğunu bildiriniz. Bu unsuru öncelikli hale getiren etkileri bildiriniz.

 

b. Kuruluşun öncelikli Unsuru veya etkilerini ne şekilde yönettiğini bildiriniz.

 

c. Aşağıdakiler de dahil olmak üzere yönetim yaklaşımının değerlendirmesini bildiriniz:

 

Yönetim yaklaşımının etkililiğinin değerlendirilmesine yönelik mekanizmalar

 

Yönetim yaklaşımına ilişkin değerlendirme sonuçları

 

Yönetim yaklaşımında yapılan ilgili her tür ayarlama

 

Yönetim Yaklaşımında Geçen Tanımlamalar

 

Gerekli Titizlik: Gerekli titizlik kavramı burada sürecin tanımlanması, her türlü sorunun engellenmesi, bunun için gerekli çözümlerin sunulması ve negatif etkilerin oluşmaması için atılacak adımları ifade eder. Bu tanım Birleşmiş Milletler tarafından kabul görmüş olan genel tanımdır.

 

Şikayet Mekanizması: Şikayet mekanizması kavramı şikayetlerin ortaya çıkması halinde atılacak adımları, izlenecek prosedürleri ve bu konuda rol dağılımını ifade etmektedir diyebiliriz.

 

Etki: Etki kavramı burada GRI standartlarına göre uygulanan yönetim yaklaşımının genel anlamda ortaya çıkartacağı etkiyi ifade eder. Bu etki ekonomik, çevresel, sosyal olabileceği gibi sürdürülebilir bir gelişimin sağlanması adına atılacak tüm adımların bu etkiye katkı sağladığı kabul edilmektedir. Bu etkiler kısa veya uzun vadeli olabilir.

 

Konu: Konu kavramı organizasyonun atacağı adımların ve bunun çerçevesinde paydaşların alacağı kararların genel detaylarını tanımlamak için kullanılmaktadır.

 

Değer Zinciri: Değer zinciri kavramı organizasyonun attığı adımların birleşiminden oluşan aktiviteler zinciridir diyebiliriz. Bu zincirin direkt ya da dolaylı iş ilişkileri ile bağlantısı bulunmaktadır. Değer zinciri tedarikleri, ürünleri ve hizmetleri kapsayabilir.

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
  • Beylikdüzü OSB mah. Mermerciler Sanayi Sit. 3. Cad. No:8 Corner Office K:3 D:53 Beylikdüzü / İstanbul
  • Telefon : +90 212 438 42 06
  • Oud Metha Offices, 1st Floor, Block B Healtcare City Dubai, UAE
  • Telefon : +90 850 888 85 71
  • Fax : 0212 438 42 07
  • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?