Teklif Formu
+90 212 438 42 06
info@taksimdanismanlik.com

GRI 102: Genel Açıklamalar

Sürdürülebilirlik Raporu Nasıl Hazırlanır?

 

Sürdürülebilirlik raporu hazırlanırken tek bir raporlama yönteminden bahsedilmez. Farklı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlar vardır ve şirketler kendi yapılarına uygulanabilecek standartlar arasından seçim yapmakta özgürdür. Şirketlerin raporları ne sıklıkta ve yöntemle paylaşacakları da kendi tercihlerine bırakılır.

 

Standartlar değişkenlik gösterir ancak temelde şirketin kaynak kullanımı, çevre politikaları, insan hakları ve yaşam şartlarına yönelik kıstasları vardır. Standartlar çerçevesinde incelemeler ve çalışmalar yapılır, riskler belirlenir, iyileştirme stratejileri geliştirilir ve raporlanır.

 

İyi Bir Sürdürülebilirlik Raporu Nasıl Olmalıdır?

 

-Şeffaf, kıyaslanabilir ve anlaşılır olmalı

 -Bütünlük göstermeli

 -Şirketin sürdürülebilirlik alanındaki performansını en geniş çerçevede değerlendirmeli

 -Öncelikler belirlenerek ayrıntılı şekilde data toplamalı

 -Sürekliliğin ve değişimlerin takibi için yıllık ya da iki yıllık dönemlerle raporlanmalı

 -Birbirini takip eden raporlar tutarlı olmalı ve gelişme gösterebilmeli

 -Kurumun çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlardaki performansını açıklama ve geliştirmeyi hedeflemeli

 -Yenilikçi yaklaşımlarda bulunabilmeli ve

 -Risk yönetimi ihtiyaçlarına cevap verebilmelidir.

 

Sürdürülebilirlik Raporu Hazırlarken Nelerden Kaçınılmalıdır?

 

Rapor, sadece bir pazarlama unsuru olarak görülmemeli, sürdürülebilirlik kavramı gerçekten benimsenmelidir. Aksi taktirde gelişme gösterilemez ve bu durum samimiyete olan inancın kaybolmasına neden olur.

 

Ek bir çalışma şeklinde uygulanacak kurumsal sosyal sorumluluk olarak değil, şirketin ana stratejilerinden biri olarak görülmelidir.

 

Sadece itibar için yapılmamalıdır.

 

Düşük kapsamlı değil, sürdürülebilirlik performansını en geniş şekilde değerlendirecek büyüklükte yapılmalıdır. Aksi taktirde karşılaştırılabilirlik, kalite ve dolayısıyla kuruluşa duyulan güven azalacaktır.

 

Raporlama Sırasında Çıkar Çatışması Oluşması Durumunda:

 

Raporlama organizasyonunun aşağıdaki bilgileri raporlaması gerekir:

 

-En üst deneyim organının çıkar çatışmasını gidermek ve yönetmek için izlediği süreç,

 -Çıkar çatışmasının kurul üyeleri arasında olup olmadığı,

 -Çıkar çatışmasının tedarik sağlayanlar ve diğer paydaşlar arasında olup olmadığı,

 -Var olan paydaşların durumu,

 -Ve ilgili sözleşme maddeleri.

 

En Üst Denetim Organının Performansının Değerlendirilmesi:

 

Raporlama organizasyonunun bu durumda en üst denetim organının ekonomik, çevresel ve sosyal konularla ilgili performansı hakkında bilgi vermesi,

 

Bu değerlendirmenin bağımsız olup olmadığını, sıklığını ifade etmesi,

 

Raporlama organizasyonunun bu durumda en üst denetim organının ekonomik, çevresel ve sosyal konularla ilgili performansının üyelik ve organizasyon pratikleri hakkında ne tür değişikliklere neden olduğunu yazması gerekir.

 

Raporlama Organizasyonunun İş Karşılığı Ödenecek Bedel Hakkında Yapacağı Bildirimle İlgili Öneriler

 

Raporlama organizasyonu üst denetim organı ve diğer yöneticilerin alacağı bedel konusunda sabit bir maaşları mı var yoksa performans bazlı mı ödeme alıyorlar, prim alıyorlar mı, ödemeleri ne şekilde sonuçlanıyor gibi konularda bilgi vermelidir.

 

Bu noktada raporlama organizasyonunun alınan ödemelerin performanslar ile uyumlu olup olmadığını anlaması, performansa göre belirlenen ödemeler konusunda kriterlerin ne olduğunu iyi bir şekilde değerlendirmesi ve bu konuda yöneticilerin diğer çalışanlara göre adil bir ödeme planına sahip olup olmadığını anlaması, bu noktalardan kaynaklı bir sorun olup olmadığını raporlaması gerekmektedir.

 

Yıllık Toplam Tazminat Oranı

 

Raporlama organizasyonunun bu konuda yıllık toplam tazminat oranı ile ilgili değerlendirme yapması gereklidir. Çalışanların aldıkları tazminat bedellerinin oranlarının hesaplanması ve bu noktada ortalama elde ederken en fazla ödeme alan kişinin denklemden çıkartılması daha sağlıklı bir değerlendirme yapılmasını sağlayacaktır.

 

Tazminat oranlarının belirlenmesi sırasında hesaplamaya dahil olan her şeyin listesinin tek tek yapılması, tam zamanlı ve yarı zamanlı çalışan bireylerin denklemde buna göre hesaplanması ve bu oranın tüm organizasyonda ne şekilde uygulandığının da yine en iyi şekilde anlaşılması gerekmektedir.

 

Tazminat oranları hesaplanırken raporlama süresine toplam maaşlar kısa ve uzun dönemli ya da iş bazlı olarak kaydedilmesi, nakit alınan ödemelerin ne şekilde dağıldığının anlaşılması ve net ile brüt tazminat bedelleri arasındaki oranların hesaplanarak değerlendirme sürecine dahil edilmesi gereklidir.

 

Hissedarların Olaya Dahil Edilmesi

 

Raporlama sürecine dahil edilecek hissedar ya da bireyler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 

-Toplumun Üyeleri

-Müşteriler

-Çalışanlar ve Çalışan Olmayan İşçiler

-Ticaret Birlikleri

-Yerel Toplumlar

-Hissedarlar ve Para Sağlayıcılar

-Tedarikçiler

 

Toplu İş Anlaşmaları

 

Raporlama sürecinde çalışanlarla yapılan toplu iş anlaşmalarının da değerlendirmeye alınması gerekmektedir. Toplu iş anlaşmalarında sorumluluklar, ödemeler, sözleşme maddeleri gibi konular sürece detaylı bir şekilde dahil edilecek ve anlaşma kapsamında çalışanların atacağı adımlar da değerlendirilecektir.

 

Çıkabilecek Sorunlar

 

Raporlama sürecinde çıkan sorunlarla ilgili raporlama organizasyonunun bu konuda ne gibi bir adım atacağını kayıt altına alması ve hissedarlar arasında özel olarak çıkan sorunları da yine değerlendirmesi gerekir.

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
  • Beylikdüzü OSB mah. Mermerciler Sanayi Sit. 3. Cad. No:8 Corner Office K:3 D:53 Beylikdüzü / İstanbul
  • Telefon : +90 212 438 42 06
  • Oud Metha Offices, 1st Floor, Block B Healtcare City Dubai, UAE
  • Telefon : +90 850 888 85 71
  • Fax : 0212 438 42 07
  • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?