Teklif Formu
+90 212 438 42 06
info@taksimdanismanlik.com

GLOBALGAP Belgesi

GLOBALGAP Belgesi

 

GLOBALGAP’in kökleri 1997 yılında, içerisinde Avrupalı perakendecilerin yer aldığı  bir çalışma grubunun (Euro-Retailer Produce Working Group) girişimlerine (EUREPGAP) dayanmaktadır. O yıllarda, Avrupa kıtasındaki süpermarketlerle çalışan İngiliz perakendeciler, tüketicilerin; ürün güvenliği, çevresel etkiler, işçilerin ve hayvanların sağlığı, güvenliği ve refahı konusunda artan endişeleriniin farkında varmıştır. Buna bir çözüm olarak da kendi standartları ve prosedürleri ile uyumlu hale getirilen ve İyi Tarım Uygulamaları (GAP) konseptinde çalışan bağımsız bir sertifikasyon sistemi geliştirmeyi düşünmüşlerdir.
 

EUREPGAP standartları, üreticilerin, gıda güvenliği, sürdürülebilir üretim yöntemleri, işçi ve hayvan sağlığı; su, karma yem ve bitki üretim materyallerinin sorumlu kullanımı için Avrupa çapında kabul edilen kriterlere uymalarına yardımcı olmuştur. Böyle bir standardizasyonun uygulanması üreticiler için aynı zamanda büyük bir tasarruf imkanı da sağlamaktadır. Zira, üreticiler bu sayede her yıl farklı kriterler baz alınarak yapılan çeşitli denetimler ile ilgilenmek zorunda kalmamaktadır.
 

Devam eden on yıllık süre zarfında, bu süreç Avrupa kıtasının tamamına ve oradan da farklı kıtalara ve ülkelere yayılmıştır. Küreselleşmenin etkisiyle bu programa, dünya çapında giderek daha fazla sayıda üretici ve perakendeci katılmştır. 2007 yılına gelindiğinde EUREPGAP, adını GLOBALGAP olarak değiştirmiştir. GLOBALGAP, günümüzde sayısı giderek artan ülkeler listesinde (şu anda 135´den fazla ülke mevcut) tüketici gereksinimlerini İyi Tarım Uygulamaları´na (GAP) dönüştüren dünyanın önde gelen ve çiftlik faaliyetlerini güvence altına alan bir programdır.


GLOBALGAP Belgesi Kapsamı


GLOBAL GAP Belgesi / Sertifikası, ekinler, mahsuller, hayvancılık ve su ürünleri yetiştiriciliği başta olmak üzere 40’dan fazla standardı içine almaktadır. GLOBALGAP Belgesi ,  çiftlik üretimi için uluslararası düzeyde kabul görmüş bir standarttır. Bu standardizasyon, dünya çapındaki endüstri uzmanları, üreticileri ve perakendecileri ile yıllarca süren yoğun araştırma ve işbirliğinin bir sonucudur. GLOBALGAP Belgesi ve ilgili standartların temel hedefi dünyadaki çiftçilere, perakendecilere ve tüketicilere fayda sağlamak için güvenli ve sürdürülebilir bir tarımsal üretim sağlamaktır.

    GLOBALGAP Belgesi ‘nin kapsamı şu şekildedir:
•    Gıda güvenliği ve izlenebilirlik
•    Çevre (biyolojik çeşitlilik dahil)
•    İşçilerin sağlığı, güvenliği ve refahı
•    Hayvan sağlığı
GLOBALGAP Belgesi aynı zamanda Entegre Bitki Yönetimi (ICM), Entegre Haşere Kontrolü (IPC), Kalite Yönetim Sistemi (QMS) ve Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları’nı (HACCP) kapsamaktadır.
GLOBALGAP standartları, diğer birçok konunun yanında, üretimde daha fazla verimlilik sağlamaktadır. İş performansını iyileştirmekte ve öneöli kaynakların israfını azaltmaktadır. Ayrıca gelecek nesiller için en iyi uygulamalara dayanan çiftçiliğe genel bir yaklaşım getirmektedir.


GLOBALGAP Belgesi ‘nin Avantajları


GLOBALGAP Belgesi sayesinde tüketiciler, satın aldıkları ürünlerin kimyasal, fiziksel ya da mikrobiyolojik olarak zararlı herhangi bir madde içermediğinden emin olmaktadır. Bunun yanında, ürünlerin üretim aşamalarında çevreye veya doğaya herhangi bi şekilde zarar verilmediği de ispat edilmiş olunur. Bütün süreçlerin yasal izinler ile yürütüldüğü ve aynı zamanda üretimde yer alan kişilerin güvenliği ve sağlığı için asgari koşulların oluşturulduğu teyit edilebilmeketedir. Bunun yanı sıra, GLOBALGAP Belgesi ile GLOBALGAP tedarik zincirine dail olabilen işletmeler, tüketiciler güvenini kazanarak satışlarını artırabilmekte, böylece küresel ölçekte büyüyebilmektedir. Ayrıca, bu belge diğer birçok kalite yönetim sistemlerine entegre olmayı da kolaylaştırmaktadır.
GLOBALGAP, belge sahibi olmak; standartlar veya programa dahil olan üreticiler hakkında bilgi almak isteyen herkesin erişebileceği bir veritabanı hizmeti sunmaktadır. Bu veritabanında dünya çapında sertifika sahibi olan firmalara ait bilgiler mevcuttur. Bu sayede tedarikçi arayışına giren firmalar, bu veritabanı üzerinden kendilerine partner seçebilmektedir.


GLOBALGAP Belgesi Alma Süreci


Birçok belgelendirme sürecinde olduğu gibi GLOBALGAP’te de ilk olarak sistem gereklililerinin işletme bünyesinde kurulması gerekmektedir. Bu konuda, bir eğitim / danışmanlık firmasından destek almanın en pratik yol olduğunu belirtmekte fayda var. Akabinde, GLOBALGAP Belgesi için yetkilendirilmiş bir kuruluşa başvuru yapılır ve sırasıyla fiyat teklifi ve sözleşme imzalama adımları tamamlanır. Sonrali adımlarda hem dokümantasyan denetimi hem de saha denetimler gerçekleştirilir. Bu denetimlerde bir sorun tespit edilirse işletmeden bunları gidermesi talep edilir. Denetim süreçleri tamamlandıktan sonra istenen kriterleri uyum sağlandığı takdirde, belge onayı verilir. GLOBALGAP Belgesi alan işletmenin kaydı GLOBALGAP veritabanına kaydedilir.
 

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
  • Esentepe Mahallesi Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Pardus PLaza No:4 Şişli/İstanbul
  • Telefon : +90 212 438 42 06
  • Oud Metha Offices, 1st Floor, Block B Healtcare City Dubai, UAE
  • Telefon : +90 850 888 85 71
  • Fax : 0212 438 42 07
  • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?