Teklif Formu
+90 212 438 42 06
info@taksimdanismanlik.com

Gıda Güvenliği Modernizasyonu Yasası (FSMA)

Gıda Güvenliği Modernizasyonu Yasası (FSMA - Food Safety Modernization Act), 4 Ocak 2011 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) başkan Obama tarafından imzalanan bir yasadır. Gıda tedarik sürecinde gıda güvenliği konusunun daha etkili ve kapsamlı bir şekilde ele alan bu yasa, birçok yeni düzenleme de getirmektedir. Bir gıda ürünün çiftlikten sofraya geliş sürecinde, bu yasa ile beraber tanımlanan birçok farklı test, testkik, analiz vb gibi işlemler uygulanmaktadır. Gıda Güvenliği Modernizasyonu Yasası ‘nın ABD´deki gıda güvenliği sisteminin kültürünü tamamen değiştirdiğini söyleyebiliriz.

Gıda Güvenliği Modernizasyonu Yasası , ABD’de gıda güvenliği anlamında en kapsamlı reform hareketlerinden biridir. İmzalandığı tarihten itibaren, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), kanunun öngördüğü uygulamaların gerektirdiği nihai kuralları geliştirmek için çalışmaktadır. Bu bağlamda, FDA, birçok farklı temel düzenleme önerisinde bulunmuştur. Önerilen düzenlemeler, bir ürünün yetiştirilme, paketlenme, işlenme, sevk edilme ve ABD’ye ithal edilme süreçlerini etkilemektedir. FSMA ile beraber hem ürün hem de proses bazında birçok farklı uygulama ve çeşitli kriterler belirlenmiş durumdadır.

Gıda Güvenliği Modernizasyonu Yasası Kapsamı

FSMA, gıda güvenliği ile ilgili bir sorun çıktıktan sonra reaksiyon almak yerine, ortaya hiçbir sorun çıkmamasını amaçlamaktadır. Bu noktada, çeşitli önlemlerin alınmasını zorunlu hale getirmektedir. Bununla beraber, gıda güvenliği düzenlemelerindeki yeni değişikliklerle birlikte gıda endüstrisi için yeni uyum zorlukları da ortaya çıkmaktadır. Gıda tedarik zincirinde yer alan ve üretim, dağıtım, işleme, depolama, toptan ya da perakende satış gibi uygulamalardan sorumlu kişi ya da kurumların, ilgili zorlukların üstesinden gelmek için yasanın getirdiği kuralları tam olarak anlaması gerekmektedir. Gıda Güvenliği Modernizasyonu Yasası , mevzuatlara uymak için çok sayıda standardın yerine getirilmesini ve izlenmesini de gerektirmektedir.

Yasanın kapsama alanına giren kurumlar, yasayla ilgili bütün detayları en doğru şekilde anlamalı ve ona göre pozisyon almalıdır. Bunun için gerekirse eğitim ve danışman hizmeti de alınabilir. İthal gıdalar için önleyici kontroller, gıda güvenliği denetimleri, gıdaların sıhhi nakli ve uygunluk zaman çizelgelerinin hazırlanması, Gıda Güvenliği Modernizasyonu Yasası ‘nın getirdiği birtakım zorunluluklardır. Her bir kuralın neyi kapsadığı ve gıda tesislerine hangi kuralların uygulanacağını belirlemek ilk başta zor olabilir. Bunun için kurumların öncelikle bir durum analizi yapması, ilerleyen zamanlarda ne tür adımlar atacağını belirlemesi açısından son derece önemlidir.

Gıda Güvenliği Modernizasyonu Yasası Temel Kuralları

Yasa ile beraber getirilen kuralları ve açıklamaları şu şekilde sıralayabiliriz:

•    Gıdalar için önleyici kontroller: Yerli ve yabancı tesisleri ilgilendiren bu kural, gıdalar için tehlike analizi ve risk temelli önleyici kontroller oluşturmak ve uygulamak için yeni gereksinimler yaratmaktadır. Kural, yazılı bir gıda güvenliği planı, tehlike analizi, önleyici kontroller, izleme, düzeltici faaliyetler ve düzeltmeler, doğrulama, tedarik zinciri programı gibi konuları kapsamaktadır.
•    Güvenlik standartları: Bu kural ile beraber, insan tüketimi için yetiştirilen meyve ve sebzelerin güvenli bir şekilde yetiştirilmesi, hasat edilmesi, paketlenmesi ve tutulması için bilimsel esaslı minimum standartlar belirlenmektedir.
•    Yabancı tedarikçi doğrulaması: Yabancı Tedarikçi Doğrulama Programları (FSVP), ithalatçıların ABD´ye ithal edilen gıdaların geçerli ABD güvenlik standartlarını karşılayacak şekilde üretildiğini doğrulamak için bazı risk bazlı faaliyetler gerçekleştirmesini gerektirmektedir. Bu kural, FDA’nın sektördeki bütün paydaşlara ulaşmasını sağlamaktadır.
•    Üçüncü parti denetçilerin akreditasyonu: Bu kural, üçüncü taraf belgelendirme kuruluşlarının akreditasyonu için bir çerçeve çizmektedir. Gıda güvenliği denetimleri yapmak ve yabancı tesislerin ve ürettikleri insan ve hayvansal gıdaların sertifikalandırılmsı için gönüllü bir program oluşturmaktadır. Böylelikle, programa katılan akreditasyon kurumlarının ve üçüncü taraf sertifika kuruluşlarının yetkinlik ve bağımsızlığının sağlanmasına yardımcı olmaktadır.
•    Gıda ve yemlerin hijyenik taşınması: Gıdaların veye yemlerin taşınması sürecinde görev alan kişi ya da kurumların, o gıdanın güvenliğini sağlamak için hijyenik taşıma uygulamalarını kullanmasını gerektirmektedir. Gıda Güvenliği Modernizasyonu Yasası ´nın getirdiği bu kural, araç ve nakliye ekipmanı koşulları ve uygulamaları için kriterler belirlemektedir.

Gıda Güvenliği Modernizasyonu Yasası ‘na Geçiş Süreci

Yasa kapsamına giren kamu ya da özel sektör kuruluşları, uyumluluk süreci kapsamında için faaliyetlerini gözden geçirmek zorundadır. Bunun için bazı adımların atılması ve bazı noktalarda köklü değişimlerin yapılması gerekmektedir. Bu da belirli bir bilgi ve tecrübeyi gerektirmektedir. Bu nedenle, işletmeler, yasanın belirlediği takvimi de göz önüne alarak bir an önce reaksiyon almalıdır. Bunun için de alanında uzman bir danışmanlık firmasından destek almalı ve yapması gereken değişiklikleri bir an önce hayata geçirmelidir.
 

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
  • Beylikdüzü OSB mah. Mermerciler Sanayi Sit. 3. Cad. No:8 Corner Office K:3 D:53 Beylikdüzü / İstanbul
  • Telefon : +90 212 438 42 06
  • Oud Metha Offices, 1st Floor, Block B Healtcare City Dubai, UAE
  • Telefon : +90 850 888 85 71
  • Fax : 0212 438 42 07
  • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?