B2 Yetki Belgesi
28 Ocak 2019
H1 Yetki Belgesi
1 Şubat 2019

G3 Yetki Belgesi

G Türü Yetki Belgeleri

G türü yetki belgesi: Ticari amaçla eşya ve kargo taşımacılığı alanında acentelik yapacak olan gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyeti şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

 • G1 Yetki Belgesi: Yurt içi eşya taşımacılığı alanında acentelik yapacaklara,
 • G2 Yetki Belgesi: Uluslararası ve yurt içi eşya taşımacılığı alanında acentelik yapacaklara,
 • G3 Yetki Belgesi: Yurt içi kargo taşımacılığı alanında acentelik yapacaklara,
 • G4 Yetki Belgesi: Uluslararası ve yurt içi kargo taşımacılığı alanında acentelik yapacaklara

 

G3 Yetki Belgesi Nedir?

G3 yetki belgesi ticari amaçla yurt içi kargo taşımacılığı alanında acentelik yapacak olan gerçek veya tüzel kişilere verilen yetki belgesi türüdür.

G3 yetki belgesi için başvuran şahıs veya şirketlerin, vergi ve oda kaydının bulunması en az 20 bin Türk Lirası sermayeye sahip olmaları şarttır. G3 yetki belgesi sahipleri sadece M1, M2, P1, P2 yetki belgesi sahipleriyle acentelik sözleşmesi yapabilir. G3 yetki belgesi sahipleri, en fazla iki adet kargo işletmecisiyle sözleşme yapabilirler.

G3 yetki belgesi için başvuranların, yetki belgeleri süresince en az 20 m2’lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ve depolama gibi faaliyetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve bir kamyonetin yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkında sahip olmaları gerekmektedir.

Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçeler ile il merkez ilçesi dışındaki ilçe, belde, kasaba ve köylerde faaliyette bulunmak üzere G3 yetki belgesi almak isteyenlerden sermaye veya işletme sermayesi şartı aranmaz ve yetki belgesi ücretinde %75 indirim uygulanır.

Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçeler ile il merkez ilçesi dışındaki ilçe, belde, kasaba ve köylerde faaliyette bulunmak üzere sermaye veya işletme sermayesi şartı aranmadan %75 indirimli ücretle G3 yetki belgesi alanlar, Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçeler ile il merkez ilçesi içinde şube açmak isterlerse 20 bin Türk Lirası sermaye şartını sağlayarak yetki belgesi tam ücreti üzerinden %75 fark öderler.

 

G3 Yetki Belgesi Kimlere Verilir?

G3 yetki belgesi ticari amaçla yurt içi kargo taşımacılığı alanında acentelik yapacak olan gerçek (şahıs) veya tüzel (şirket) kişilere verilir.

 

G3 Yetki Belgesi Nereden Alınır?

G3 yetki belgesi Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı bölge müdürlüklerinden alınır.

 

G3 Yetki Belgesi İçin Başvuranlarda Aranan Şartlar Nelerdir?

G3 yetki belgesi, ticari amaçla yurt içi kargo taşımacılığı alanında acentelik yapacak gerçek ve tüzel vergi mükelleflerine verilen belge türüdür. Bu bağlamda bu belgeyi almak için başvuranlarda aranan şartlar ise şöyle sıralanabilir:

 • G3 yetki belgesi sahipleri kendi nam ve hesaplarına taşıma yapamaz, yaptıramaz ve taşıma faturası düzenleyemezler.
 • G3 yetki belgesi için başvuranların, 20 bin Türk Lirası sermaye ve işletme sermayesine sahip olmaları, ayrıca M1, M2, P1 veya P2 yetki belgesi sahiplerinden en az birisiyle imzalanmış bir acentelik sözleşmesi bulunması şarttır.
 • G3 yetki belgesi için başvuranların, yetki belgesi süresince en az 20 m2’lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile depolama gibi faaliyetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve bir kamyonetin yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları şarttır.
 • Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçeler ile il merkez ilçesi dışındaki ilçe, belde, kasaba ve köylerde faaliyette bulunmak üzere G3 yetki belgesi almak isteyenlerden sermaye veya işletme sermayesi şartı aranmaz ve yetki belgesi ücretinde %75 indirim uygulanır.
 • Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçeler ile il merkezi ilçesi dışındaki ilçe, belde, kasaba ve köylerde faaliyette bulunmak üzere, sermaye veya işletme sermayesi şartı aranmadan %75 indirimli ücretle G3 yetki belgesi alanlar, Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçeler ile il merkez ilçesi içinde şube açmak isterlerse G3 yetki belgesi için bu yönetmelikte öngörülen şartları sağlar ve geçerli tam ücret üzerinden %75 fark öderler.

 

G3 Yetki Belgesi Başvurusunda İstenen Evraklar Nelerdir?

G3 yetki belgesi müracaatında istenen evraklar şöyledir:

 1. Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise firma ortakları ile temsile yetkili kişinini adli sicil belgesi/belgeleri (yeni tarihli olmalı)
 2. Tüm ortakların nüfus cüzdanı örnekleri
 3. Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi ve kişilerin imza sirküleri (aslı veya noter onaylı suretleri yeni tarihli olmalı)
 4. Kuruluş ticaret sicil gazetesi ile değişiklikleri gösteren ticaret sicil gazetesi veya noter onaylı sureti. Gazetede firmanın unvanı, adresi, iştigali, temsile yetkili kişileri, sermayesi, kurucuları ve ortakları yazılı olacak.
 5. 20 bin Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olunması sermayenin ticaret sicil gazetesinde yayınlanması.
 6. Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, yetkili ve benzeri gibi) ticaret sicil gazetesinde yayımlatılması ve şube sorumlusunun adli sicil belgesi, nüfus cüzdanı örneği ve imza sirkülerinin gönderilmesi.
 7. Yetki belgesi talebinde bulunan gerçek kişi/tüzel kişiliği kayıtlı olduğu Esnaf odası/ticaret odası faaliyet belgesi aslı (belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt tarihi, çalışma konusu, iştigali, sermayesi yazılı olacak-yeni tarihli)
 8. Taşımacının merkezi adresine ait noter tasdikli kira kontratı veya tapu örneği (yeni tarihli)
 9. Vergi levhası fotokopisi (belgede taşımacının unvanı, adresi, kimlik bilgileri, vergi numarası, işe başlama tarihi, mesleği yazılı olacak)
 10. M1, M2, P1 veya P2 yetki belgesi sahiplerinden en az biri ile yapılmış acentelik sözleşmesi
 11. Varsa her şube için benzer nitelikte 20 m2’lik kapalı alanın kullanım hakkına sahip olduğunun belgelenmesi.

 

G3 Yetki Belgesi Sahip Acentelerin Sözleşme Yükümlülükleri

 • Acenteler, adlarına bilet satışı veya taşıma senedi tanzim edecekleri yetki belgesi sahipleriyle, acentelik sözleşmesi yaparak bunları yetki belgelerine kayıt ettirmek zorundadır. Acenteler, sadece sözleşme yaparak yetki belgelerine kayıt ettirdikleri yetki belgesi sahipleri adına iş ve işlem yapabilirler.
 • Acentelik sözleşmelerinin; tarafları ve imzalarını, kapsamını, taraflara verilen yetki ve görevler ile hak ve yükümlülüklerini, mali konuları, sözleşmenin geçerli olduğu yeri, sözleşmenin süresini, feshini, düzenleme tarihini ve varsa diğer özel hükümleri ihtiva etmesi şarttır.
 • G3 yetki belgesi sahipleri, en fazla iki adet yetki belgesi sahibiyle sözleşme yapabilirler.

 

G3 Yetki Belgesi Kapsamı Nedir?

G3 yetki belgesi sahipleri bu belge ile yurt içi kargo acenteliği yapabilirler.

 

G3 Yetki Belgesi Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

Yetki belgelerinin geçerlilik süresi beş yıldır. Eğer yetki belgesi sahibi olan şahıs veya firma faaliyetine devam etmek istiyorsa yetki belgesini süresi içinde yenilemelidir. Süresi içinde yenilenmeyen yetki belgeleri ve eki belgeler iptal edilir.

 

G3 Yetki Belgesi Yenilemesi Nasıl Yapılır?

G3 yetki belgesi sahipleri, G3 yetki belgelerinin yenilenmesi için G3 yetki belgesi geçerlilik süresinin bitim tarihini 60 gün öncesinden itibaren Bakanlığa yazılı olarak başvuruda bulunmalıdırlar. G3 yetki belgesi, yenileme ücretinin ödendiği tarih esas alınarak beş yıl geçerli olmak üzere yeniden yenilenir.

 

G3 Yetki Belgesi Yenileme Ücreti Ne Kadardır?

G3 yetki belgesi yenileme ücreti; G3 yetki belgesi ücretinin yüzde 15 oranındadır.

 

G3 Yetki Belgesi Yenilemesi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

G3 yetki belgesini yenilemek isteyen gerçek ve tüzel kişilerin hazırlaması gereken evraklar şöyledir:

 • Faaliyet belgesi
 • En son temsil ve ilzamı gösterir ticaret sicil gazetesi aslı
 • İş yerine ait kira kontratı
 • Acentelik sözleşmesi
 • Ortakların sabıka kayıtları
 • Ortakların kimlik fotokopileri

 

G3 Yetki Belgesi Sermaye Şartı Ne Kadardır?

G3 yetki belgesini almak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin vergi ve oda kaydının olması, bununla birlikte en az 20 bin Türk Lirası sermayeye sahip olması gerekmektedir.

 

G3 Yetki Belgesi Alan/Depo (Merkez) Şartı Ne Kadardır?

G3 yetki belgesi için başvuranların, yetki belgesi süresince en az 20 m2’lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile depolama gibi faaliyetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve bir kamyonetin yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkında sahip olmaları şarttır.

 

G3 Yetki Belgesi Sözleşme Yapma Şartı

G3 yetki belgesi sahipleri sadece M1, M2, P1, P2 yetki belgesi sahipleriyle acentelik sözleşmesi yapabilir. G3 yetki belgesi sahipleri, en fazla iki adet kargo işletmecisiyle sözleşme yapabilirler.

 

EN

Type G Authorization Documents

G type authorization certificate: For commercial purposes, it is given to real and legal persons who will acts as agents in the field of goods and cargo transportation. According to the type of activity is divided into the following types:

 • G1 Authorization Certificate: To make Agency in the field of domestic goods transportation,
 • G2 Certificate Of Authorization: To make agents in the field of international and domestic goods transportation,
 • G3 Certificate of Authorization: To make Agency in the field of domestic cargo transportation,
 • G4 Certificate of Authorization: To provide agencies in the field of international and domestic cargo transportation

 

What Is The G3 Authorization Certificate?

G3 authorization certificate is a type of authorization certificate given to real or legal persons who will be an agency in the field of domestic cargo transportation for commercial purposes.

In case of establishing mortgage in Turkey in favor of foreign real person and trading companies having legal personality established in foreign countries according to the laws of the countries the conditions and restriction set out in first and secon paragraphs shall not be applied. Only the holders of the G3 certificate of compantence can contract with the holders of the M1, M2, P1, P2 certificate of competence. G3 certificate holders can contract with up to two cargo operators.

Applicants for the G3 authorization certificate must have at least 20 m2 closed and load, discharge, transfer, stacking, classification, labeling and storage facilities suitable for activities suh as storage, unloading of and independent immovable that  does not obstruct traffic and does not obstruct traffic.

The capital or working capital requirement is not sought and %75 discount is applied in the authorization certificate fee

The county with the counties within the boundaries of the Metropolitan Municipality of the central district, except for couty, town, towns, and villages to engage in activities in capital or working capital requirement from %75 to G3 at a discounted fee for the authorization fields within the boundaries of the Metropolitan Municipality of the Central District of the country with the counties if the want to open a branch in thousans of Turkish Lira capital requirement by providing a certificate of authority 20 these full fee over %75 of pay the diffrence.

 

Who Is Given The Authorization Certificate?

G3 authorization certificate is given to real persons (individuals) or legal entities (companies) who will be an agency in the field of domestic cargo transportation for commercial purposes.

 

Where To Get The G3 Authorization Certificate?

G3 authorization certificate shall be obtained from regional directorates affliated to Ministry of Transportation.

 

What Are The Requirements For Applicants For The G3 Authorization Certificate?

G3 authorization certificate is the type of document given to real and legal taxpayers who will be an agency in the field of domestic cargo transportation for commercial purposes. In this context, the requirements for applicants to obtain this document can be listed as follows:

The owners of the G3 authorization certificate can not carry their own names and accounts, can not do and can not arrange the transportation bill. Applicants for the G3 authorization certificate must have capital and operating capital of 20 thousand Turkish Liras and also have an agency contract signed with at least one of the holders of the M1, M2, P1 or P2 authorization certificates. Applications for G3 authorization certificate must have the right to use and independent immovable that does not obstruct traffic and does not obsturct loading, unloading, transfer, stacking, classfication, labelling and storage activities of at least 20 m2 during the authorization certificate.

The capital or working capital requirement is not sought and %75 discount is applied in the authorization certificate fee. If they want to open branches within the borders of the Metropolitan Municipality, they provide the conditions stipulated in this regulation for the G3 authorization certificate and pay %75 difference over the current full wage.

 

What Are The Documents Required For The Application Of The G3 Authorization Certificate?

The documents required for the application of the G3 authorization certificate are as follows:

 • If the carrier is a real person, if the legal person is a legal person, the legal registration certificcate/documents of the person authorized to represent with the company partners (must be dated)
 • Sample of all partners ID cards
 • Signature circular of the persons and persond authorized to repsesent and bind the company (original or notarized copies of the original must be dated new)
 • Trade Registry Gazette or a notarized copy showing the changes with the establishment trade registry Gazette. The company’s title, adress, representatives, capital, founders and partners will be written in the newspaper. Having capital of 20 thousand Turkish Liras or operating capital and publishing capital in the trade registry Gazette.
 • If there is any information about the branch (address, authority and so on) to be published in the trade registry Gazette and the legal registry document of the bracnh manager, sample of the identity card and the signature circular to be sent.
 • Original certificate of activity (title, address, date of registration, work subject, occupation, capital will be written in the document)
 • Notarized lease contract or title deed sample of the central address of the carrier (New dated)
 • Copy of the tax plate (title, address, identification, tax number, date of commencement, occupation will be written in the document)
 • Contract of agency with at least one of the holders of Certificate of competence of M1, M2, P1 or P2
 • Certification of the right to use a closed area of 20 m2 for each branch, if any, similar nature.

 

Contract Obligations Of Agents With G3 Authorization Certificate

Agents must register them in their authority documents by signing an agency contract with the holders of authorization certificates to issue ticket sales or transportation bills on their behald. Agencies may only transact and transact on behald of the owners of the authorization certificate by signing a contract.

The agency contracts shall include the parties and their signatures, the scope, the powers and duties given to the parties and their rights and obligations, financial matters, the place where to contract is valid, the duration of the contract, the date of termination, the arrangement date and any other special provisions.

The holders of the G3 certificate of authority may conclude a contract with the holder of the maximum two certificates of authority.

 

What Is The Scope The G3 Authorization Certificate?

The holders of the G3 authorization certificate can perform domestic cargo agency with this document.

 

What Is The Validity Period Of The G3 Authorization Certificate?

The validity period of the authorization documents is five years. If the person or company who has a certificate of authorization want to continue its activity, it must renew the certificate of authorization within the period of time. Authority certificates and attahment documents that are not renewed within the period of time are cancelled.

 

How To Renew The G3 Authorization Certificate?

G3 certificate holders should apply in writing to the ministry as of 60 days before the expiry date of the G3 certificate validity period for renewal of G3 certificate of authorization. G3 authorization certificate is renewed for five years based on the date of payment of the renewall fee.

 

What Is The Renewal Fee For The G3 Certificate Of Authorization?

Renewal fee for G3 authorization certificate is 15 percent of the fee for G3 authorization certificate.

 

What Are The Document Required For Renewal Of The G3 Authorization Certificate?

The documents to be prepared by the natural and legal persons who want  to renew the certificate of competence are as follows:

 • Certificate of activity
 • Latest representation and signature trade registry Gazette original
 • Lease contract at work place
 • An agency agreement
 • Criminal record of partners
 • Photocopies of partners

 

What Is The Capital Requirement?

The real or legal persons who want to obtain the authorization certificate must have tax and room registration, and they must have at least 20 thousand Turkish Liras of capital.

 

What Is The Requirement For The G3 Authorization Certificate?

Applications for G3 authorization certificate must have at least 20 m2 of closed and load, discharge, transfer, stacking, classification, labelling and storage facilities and use of and independent immovable which does not obstruct traffic and can be loaded and onloaded by a truck during the authorization certificate.

 

G3 Certificate Of Authorty Contract Requirement

Only the holders of the G3 certificate of competence can contract with the holders of the M1, M2, P1, P2 certificate of competence. G3 certificate holders can contract with up to two cargo operators.