Teklif Formu
0850 888 85 63
info@taksimdanismanlik.com

G3 Yetki Belgesi

[vc_row][vc_column offset="vc_col-lg-9" css=".vc_custom_1565185475540{padding-right: 20px !important;}"][vc_column_text] G türü yetki belgesi, ticari amaçla eşya ve kargo taşımacılığı alanında acentelik yapacak olan gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyeti şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:
 • G1 Yetki Belgesi: Yurt içi eşya taşımacılığı alanında acentelik yapacaklara,
 • G2 Yetki Belgesi: Uluslararası ve yurt içi eşya taşımacılığı alanında acentelik yapacaklara,
 • G3 Yetki Belgesi: Yurt içi kargo taşımacılığı alanında acentelik yapacaklara,
 • G4 Yetki Belgesi: Uluslararası ve yurt içi kargo taşımacılığı alanında acentelik yapacaklara

G3 YETKİ BELGESİ NEDİR?

G3 yetki belgesi ticari amaçla yurt içi kargo taşımacılığı alanında acentelik yapacak olan gerçek veya tüzel kişilere verilen yetki belgesi türüdür. G3 yetki belgesi için başvuran şahıs veya şirketlerin, vergi ve oda kaydının bulunması en az 20 bin Türk Lirası sermayeye sahip olmaları şarttır. G3 yetki belgesi sahipleri sadece M1, M2, P1, P2 yetki belgesi sahipleriyle acentelik sözleşmesi yapabilir. G3 yetki belgesi sahipleri, en fazla iki adet kargo işletmecisiyle sözleşme yapabilirler. G3 yetki belgesi için başvuranların, yetki belgeleri süresince en az 20 m2?lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ve depolama gibi faaliyetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve bir kamyonetin yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkında sahip olmaları gerekmektedir. Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçeler ile il merkez ilçesi dışındaki ilçe, belde, kasaba ve köylerde faaliyette bulunmak üzere G3 yetki belgesi almak isteyenlerden sermaye veya işletme sermayesi şartı aranmaz ve yetki belgesi ücretinde %75 indirim uygulanır. Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçeler ile il merkez ilçesi dışındaki ilçe, belde, kasaba ve köylerde faaliyette bulunmak üzere sermaye veya işletme sermayesi şartı aranmadan %75 indirimli ücretle G3 yetki belgesi alanlar, Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçeler ile il merkez ilçesi içinde şube açmak isterlerse 20 bin Türk Lirası sermaye şartını sağlayarak yetki belgesi tam ücreti üzerinden %75 fark öderler.[/vc_column_text][vc_tta_accordion c_icon="chevron" active_section="1"][vc_tta_section title="G3 YETKİ BELGESİ KİMLERE VERİLİR?" tab_id="1565598107204-01d41128-1448"][vc_column_text]G3 yetki belgesi ticari amaçla yurt içi kargo taşımacılığı alanında acentelik yapacak olan gerçek (şahıs) veya tüzel (şirket) kişilere verilir.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="G3 YETKİ BELGESİ NEREDEN ALINIR?" tab_id="1565598107233-7d14b6f4-23d4"][vc_column_text]G3 yetki belgesi Ulaştırma Bakanlığı?na bağlı bölge müdürlüklerinden alınır.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="G3 YETKİ BELGESİ İÇİN BAŞVURANLARDA ARANAN ŞARTLAR NELERDİR?" tab_id="1565598174684-12960f30-3ea2"][vc_column_text]G3 yetki belgesi, ticari amaçla yurt içi kargo taşımacılığı alanında acentelik yapacak gerçek ve tüzel vergi mükelleflerine verilen belge türüdür. Bu bağlamda bu belgeyi almak için başvuranlarda aranan şartlar ise şöyle sıralanabilir:
 • G3 yetki belgesi sahipleri kendi nam ve hesaplarına taşıma yapamaz, yaptıramaz ve taşıma faturası düzenleyemezler.
 • G3 yetki belgesi için başvuranların, 20 bin Türk Lirası sermaye ve işletme sermayesine sahip olmaları, ayrıca M1, M2, P1 veya P2 yetki belgesi sahiplerinden en az birisiyle imzalanmış bir acentelik sözleşmesi bulunması şarttır.
 • G3 yetki belgesi için başvuranların, yetki belgesi süresince en az 20 m2?lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile depolama gibi faaliyetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve bir kamyonetin yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları şarttır.
 • Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçeler ile il merkez ilçesi dışındaki ilçe, belde, kasaba ve köylerde faaliyette bulunmak üzere G3 yetki belgesi almak isteyenlerden sermaye veya işletme sermayesi şartı aranmaz ve yetki belgesi ücretinde %75 indirim uygulanır.
 • Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçeler ile il merkezi ilçesi dışındaki ilçe, belde, kasaba ve köylerde faaliyette bulunmak üzere, sermaye veya işletme sermayesi şartı aranmadan %75 indirimli ücretle G3 yetki belgesi alanlar, Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçeler ile il merkez ilçesi içinde şube açmak isterlerse G3 yetki belgesi için bu yönetmelikte öngörülen şartları sağlar ve geçerli tam ücret üzerinden %75 fark öderler.
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="G3 YETKİ BELGESİ BAŞVURUSUNDA İSTENEN EVRAKLAR NELERDİR?" tab_id="1565598199385-9650e07c-9693"][vc_column_text]G3 yetki belgesi müracaatında istenen evraklar şöyledir:
 1. Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise firma ortakları ile temsile yetkili kişinini adli sicil belgesi/belgeleri (yeni tarihli olmalı)
 2. Tüm ortakların nüfus cüzdanı örnekleri
 3. Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi ve kişilerin imza sirküleri (aslı veya noter onaylı suretleri yeni tarihli olmalı)
 4. Kuruluş ticaret sicil gazetesi ile değişiklikleri gösteren ticaret sicil gazetesi veya noter onaylı sureti. Gazetede firmanın unvanı, adresi, iştigali, temsile yetkili kişileri, sermayesi, kurucuları ve ortakları yazılı olacak.
 5. 20 bin Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olunması sermayenin ticaret sicil gazetesinde yayınlanması.
 6. Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, yetkili ve benzeri gibi) ticaret sicil gazetesinde yayımlatılması ve şube sorumlusunun adli sicil belgesi, nüfus cüzdanı örneği ve imza sirkülerinin gönderilmesi.
 7. Yetki belgesi talebinde bulunan gerçek kişi/tüzel kişiliği kayıtlı olduğu Esnaf odası/ticaret odası faaliyet belgesi aslı (belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt tarihi, çalışma konusu, iştigali, sermayesi yazılı olacak-yeni tarihli)
 8. Taşımacının merkezi adresine ait noter tasdikli kira kontratı veya tapu örneği (yeni tarihli)
 9. Vergi levhası fotokopisi (belgede taşımacının unvanı, adresi, kimlik bilgileri, vergi numarası, işe başlama tarihi, mesleği yazılı olacak)
 10. M1, M2, P1 veya P2 yetki belgesi sahiplerinden en az biri ile yapılmış acentelik sözleşmesi
 11. Varsa her şube için benzer nitelikte 20 m2?lik kapalı alanın kullanım hakkına sahip olduğunun belgelenmesi.
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=" G3 YETKİ BELGESİ SAHİP ACENTELERİN SÖZLEŞME YÜKÜMLÜLÜKLERİ" tab_id="1565598222426-b62ca43c-e684"][vc_column_text]
 • Acenteler, adlarına bilet satışı veya taşıma senedi tanzim edecekleri yetki belgesi sahipleriyle, acentelik sözleşmesi yaparak bunları yetki belgelerine kayıt ettirmek zorundadır. Acenteler, sadece sözleşme yaparak yetki belgelerine kayıt ettirdikleri yetki belgesi sahipleri adına iş ve işlem yapabilirler.
 • Acentelik sözleşmelerinin; tarafları ve imzalarını, kapsamını, taraflara verilen yetki ve görevler ile hak ve yükümlülüklerini, mali konuları, sözleşmenin geçerli olduğu yeri, sözleşmenin süresini, feshini, düzenleme tarihini ve varsa diğer özel hükümleri ihtiva etmesi şarttır.
 • G3 yetki belgesi sahipleri, en fazla iki adet yetki belgesi sahibiyle sözleşme yapabilirler.
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="G3 YETKİ BELGESİ KAPSAMI NEDİR?" tab_id="1565598247336-d287ae79-c0af"][vc_column_text]G3 yetki belgesi sahipleri bu belge ile yurt içi kargo acenteliği yapabilirler.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="G3 YETKİ BELGESİ GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADARDIR?" tab_id="1565598269842-d934eb29-e132"][vc_column_text]Yetki belgelerinin geçerlilik süresi beş yıldır. Eğer yetki belgesi sahibi olan şahıs veya firma faaliyetine devam etmek istiyorsa yetki belgesini süresi içinde yenilemelidir. Süresi içinde yenilenmeyen yetki belgeleri ve eki belgeler iptal edilir.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="G3 YETKİ BELGESİ YENİLEMESİ NASIL YAPILIR?" tab_id="1565598292943-cf16f6ba-de38"][vc_column_text]G3 yetki belgesi sahipleri, G3 yetki belgelerinin yenilenmesi için G3 yetki belgesi geçerlilik süresinin bitim tarihini 60 gün öncesinden itibaren Bakanlığa yazılı olarak başvuruda bulunmalıdırlar. G3 yetki belgesi, yenileme ücretinin ödendiği tarih esas alınarak beş yıl geçerli olmak üzere yeniden yenilenir.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="G3 YETKİ BELGESİ YENİLEME ÜCRETİ NE KADARDIR?" tab_id="1565598328053-3ceb109a-c70e"][vc_column_text]G3 yetki belgesi yenileme ücreti; G3 yetki belgesi ücretinin yüzde 15 oranındadır.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="G3 YETKİ BELGESİ YENİLEMESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?" tab_id="1565598353027-9054f9b2-45ac"][vc_column_text]G3 yetki belgesini yenilemek isteyen gerçek ve tüzel kişilerin hazırlaması gereken evraklar şöyledir:
 • Faaliyet belgesi
 • En son temsil ve ilzamı gösterir ticaret sicil gazetesi aslı
 • İş yerine ait kira kontratı
 • Acentelik sözleşmesi
 • Ortakların sabıka kayıtları
 • Ortakların kimlik fotokopileri
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="G3 YETKİ BELGESİ SERMAYE ŞARTI NE KADARDIR?" tab_id="1565598377985-1e5de764-d250"][vc_column_text]G3 yetki belgesini almak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin vergi ve oda kaydının olması, bununla birlikte en az 20 bin Türk Lirası sermayeye sahip olması gerekmektedir.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="G3 YETKİ BELGESİ ALAN/DEPO (MERKEZ) ŞARTI NE KADARDIR?" tab_id="1565598401745-1eafd8c3-6273"][vc_column_text]G3 yetki belgesi için başvuranların, yetki belgesi süresince en az 20 m2?lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile depolama gibi faaliyetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve bir kamyonetin yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkında sahip olmaları şarttır.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="G3 YETKİ BELGESİ SÖZLEŞME YAPMA ŞARTI" tab_id="1565598422353-ec417b52-ec38"][vc_column_text]G3 yetki belgesi sahipleri sadece M1, M2, P1, P2 yetki belgesi sahipleriyle acentelik sözleşmesi yapabilir. G3 yetki belgesi sahipleri, en fazla iki adet kargo işletmecisiyle sözleşme yapabilirler.[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][gem_divider margin_top="50" margin_bottom="50"][vc_empty_space height="75px"][/vc_column][vc_column offset="vc_col-lg-3 vc_hidden-md vc_hidden-sm vc_hidden-xs"][gem_textbox content_background_color="#d1d1d1" content_background_style="cover" padding_left="0" padding_right="0" padding_top="0" padding_bottom="0"][vc_widget_sidebar sidebar_id="page-sidebar-1"][/gem_textbox][/vc_column][/vc_row]

İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
 • Beylikdüzü OSB mah. Mermerciler Sanayi Sit. 3. Cad. No:8 Corner Office K:3 D:55 Beylikdüzü / İstanbul
 • Telefon : 0850 888 85 63
 • Fax : 0212 438 42 07
 • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?