Teklif Formu
0850 888 85 63
info@taksimdanismanlik.com

G1 Yetki Belgesi

[vc_row][vc_column offset="vc_col-lg-9" css=".vc_custom_1565185475540{padding-right: 20px !important;}"][vc_column_text] G türü yetki belgesi, ticari amaçla eşya ve kargo taşımacılığı alanında acentelik yapacak olan gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:
 • G1 Yetki Belgesi: Yurt içi eşya taşımacılığı alanında acentelik yapacaklara,
 • G2 Yetki Belgesi: Uluslararası ve yurt içi eşya taşımacılığı alanında acentelik yapacaklara,
 • G3 Yetki Belgesi: Yurt içi kargo taşımacılığı alanında acentelik yapacaklara,
 • G4 Yetki Belgesi: Uluslararası ve yurt içi kargo taşımacılığı alanında acentelik yapacaklara verilir
 
G1 YETKİ BELGESİ NEDİR?
G1 yetki belgesi ticari amaçla yurt içi eşya ve kargo taşımacılığı alanında acentelik yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen belge türüdür. Bu belge ile acentelik yapılacağından, belgeye araç eklenmesi söz konusu değildir. G1 yetki belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin kayıtlı sermayelerinin en az 20 bin Türk Lirası olması gereklidir. Belge sahiplerinin yetki belgesi faaliyetleri süresince en az 30 m2?lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve bir kamyonetin yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkında sahip olmaları şarttır. Bu şartların kaybedilmesi halinde, kaybedildiği tarihten itibaren 90 günlük süre içerisinde şartlar tekrar sağlanmalıdır. Aksi durumda belge iptal edilecektir. G1 yetki belgesi sahipleri sadece L1, N1, N2, K1 yetki belgesi sahipleriyle acentelik sözleşmesi yapabilir. Yetki belgesi sahipleri; en fazla on adet yetki belgesi sahibiyle sözleşme yapabilirler. On adetten fazla yetki belgesi sahibiyle sözleşme yapamazlar ve bu şekilde faaliyette bulunamazlar. G1 yetki belgesi sahipleri N türü (N1, N2) belge sahipleri ile anlaşması ve acenteliklerini üstlenmesi halinde her il için sadece bir N1 ve / veya N2 yetki belgesi sahibinin unvanı altında faaliyette bulunabilir ve başka tür yetki belgesi sahibi ile sözleşme yapamazlar.[/vc_column_text][vc_tta_accordion c_icon="chevron" active_section="1"][vc_tta_section title="G1 YETKİ BELGESİ KİMLERE VERİLİR?" tab_id="1565596044206-b4cef165-ef6f"][vc_column_text]G1 yetki belgesi ticari amaçla yurt içi eşya ve kargo taşımacılığı alanında acentelik yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="G1 YETKİ BELGESİ NEREDEN ALINIR?" tab_id="1565596044233-c061a179-deb8"][vc_column_text]G1 yetki belgesi Ulaştırma Bakanlığı?na bağlı bölge müdürlüklerinden alınır.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="G1 YETKİ BELGESİ İÇİN BAŞVURANLARDA ARANAN ŞARTLAR NELERDİR?" tab_id="1565596110797-6dabfff9-5cb1"][vc_column_text]G1 yetki belgesi, ticari amaçla yurt içi eşya taşımacılığı alanında acentelik yapacak gerçek ve tüzel vergi mükelleflerine verilen belge türüdür. Bu bağlamda G1 yetki belgesi için başvuran gerçek ve tüzel kişilerde aranan şartlar şu şekilde sıralanabilir:
 • G1 türü yetki belgesi sahipleri kendi nam ve hesaplarına taşına yapamaz, yaptıramaz ve taşıma faturası düzenleyemezler
 • G1 yetki belgesi için başvuranların, 20 bin Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları, ayrıca L1, N1 veya N2 yetki belgesi sahibi gerçek veya tüzel kişiler ile K1 yetki belgesi sahibi tüzel kişilerden en az birisiyle imzalanmış bir acentelik sözleşmesi bulunması şarttır.
 • G1 yetki belgesi için başvuran gerçek ve tüzel kişilerin, yetki belgesi süresince en az 30 m2?lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve bir kamyonetin yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları şarttır.
 • G1 yetki belgesi sahipleri en fazla 10 adet yetki belgesi sahibiyle, sözleşme yapabilirler.
 • G1 yetki belgesi sahipler, N türü yetki belgesi sahipleri ile sözleşme yaparak acenteliklerini üstlenmeleri halinde, her il için sadece N1 ve/veya N2 yetki belgesi sahibinin unvanı altında faaliyette bulunabilirler ve başka tür yetki belgesi sahibi ile sözleşme yapamazlar.
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="G1 YETKİ BELGESİNE SAHİP ACENTELERİN SÖZLEŞME YÜKÜMLÜLÜKLERİ" tab_id="1565596146279-622c5333-0894"][vc_column_text]
 • Acenteler, adlarına bilet satışı veya taşıma senedi tanzim edecekleri yetki belgesi sahipleriyle, acentelik sözleşmesi yaparak bunları yetki belgelerine kayıt ettirmek zorundadır. Acenteler, sadece sözleşme yaparak yetki belgelerine kayıt ettirdikleri yetki belgesi sahipleri adına iş ve işlem yapabilirler.
 • Acentelik sözleşmelerinin; tarafları ve imzalarını, kapsamını, taraflara verilen yetki ve görevler ile hak ve yükümlülüklerini, mali konuları, sözleşmenin geçerli olduğu yeri, sözleşmenin süresini, feshini, düzenleme tarihini ve varsa diğer özel hükümleri ihtiva etmesi şarttır.
 • G1 yetki belgesi sahipleri, en fazla on adet yetki belgesi sahibiyle sözleşme yapabilirler.
 • G1 yetki belgesi sahipleri, N türü yetki belgesi sahipleri ile sözleşme yaparak acenteliklerini üstlenmeleri halinde, her il için sadece N1 ve/veya N2 yetki belgesi sahibinin unvanı altında faaliyette bulunabilir ve başka tür yetki belgesi sahibi ile sözleşme yapamazlar.
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="G1 YETKİ BELGESİ BAŞVURUSUNDA İSTENEN EVRAKLAR NELERDİR?" tab_id="1565596170320-8fc88862-9e34"][vc_column_text]G1 yetki belgesi için başvuran gerçek veya tüzel kişilerden istenen evraklar ise şöyledir:
 • Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise firma ortakları ile temsile yetkili kişinin adli sicil belgesi ( bu adli sicil kaydı yeni tarihli olmalıdır)
 • Tüm ortakların nüfus cüzdanı örnekleri
 • Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerin imza sirküleri (aslı veya noter onaylı suretleri, yeni tarihli olmalı)
 • Kuruluş ticaret sicil gazetesi ile değişiklikleri gösteren ticaret sicil gazetesi (aslı veya noter onaylı sureti) bu gazetede firmanın unvanı, adresi, iştigali, temsile yetkili kişileri, sermayesi, kurucuları ve ortakları yazılı olacak.
 • 20 bin Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olunması ve sermayenin ticaret sicil gazetesinde yayınlanması
 • Yetki belgesi talebinde bulunan gerçek kişi/tüzel kişinin kayıtlı olduğu esnaf odası/ticaret odası belgesinin aslı (belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt tarihi, çalışma konusu, iştigali, sermayesi yazılı olacak)
 • Taşımacının merkezi adresine ait kira kontratı veya tapu örneği
 • Kayıtlı olduğu vergi dairesinden alınmış mükellefiyet yazısının aslı
 • L1, N1, N2 yetki belgesi sahiplerinden en az biri ile yapılmış acentelik sözleşmesi.
 • Ayrıca her şube için benzer nitelikte 30 m2?lik kapalı alanın kullanım hakkına sahip olunduğunun belgelenmesi
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="G1 YETKİ BELGESİ GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADARDIR?" tab_id="1565596197206-e3b7dda0-130a"][vc_column_text]Yetki belgelerinin geçerlilik süresi beş yıldır. Eğer yetki belgesi sahibi olan şahıs veya firma faaliyetine devam etmek istiyorsa yetki belgesini süresi içinde yenilemelidir. Süresi içinde yenilenmeyen yetki belgeleri ve eki belgeler iptal edilir.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="G1 YETKİ BELGESİNİ YENİLEMEK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR" tab_id="1565596223992-71145226-abcb"][vc_column_text]G1 yetki belgesi sahipleri, G1 yetki belgelerinin yenilenmesi için G1 yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinin  gün öncesinden itibaren bakanlığa yazılı olarak müracaat etmelidirler. G1 yetki belgesi, yenileme ücretinin ödendiği tarih esas alınarak beş yıl geçerli olmak üzere yeniden yenilenir. G1 yetki belgesini yenilemek için gerekli evraklar ise şöyledir:
 • Başvuru dilekçesi
 • G1 yetki belgesi aslı
 • Kuruluş ve değişiklikleri gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı örneği
 • Faaliyet belgesi aslı
 • Temsil yetkili imza sirküsü aslı
 • Ortak ve yöneticilere ait T.C kimlik numaraları ile adli sicil belgesi aslı
 • Merkez adrese ait kira kontratı veya tapu fotokopisi
 • Vergi levhası fotokopisi
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="G1 YETKİ BELGESİ SERMAYE ŞARTI NEDİR?" tab_id="1565596252684-fd20ab34-789a"][vc_column_text]G1 yetki belgesi için başvuran gerçek veya tüzel kişilerin, 20 bin Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları gerekmektedir.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="G1 YETKİ BELGESİ ALAN/DEPO (MERKEZ) ŞARTI NEDİR?" tab_id="1565596283611-663764a3-ced0"][vc_column_text]G1 yetki belgesi için başvuran gerçek veya tüzel kişilerin, yetki belgesi süresince en az 30 m2?lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve bir kamyonetin yanaşıp yükleme-boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları şarttır.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="G1 YETKİ BELGESİ SÖZLEŞME YAPMA ŞARTI" tab_id="1565596303795-df545733-3810"][vc_column_text]G1 yetki belgesi sahipleri, en fazla on adet yetki belgesi sahibiyle sözleşme yapabilirler.[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][gem_divider margin_top="50" margin_bottom="50"][vc_empty_space height="75px"][/vc_column][vc_column offset="vc_col-lg-3 vc_hidden-md vc_hidden-sm vc_hidden-xs"][gem_textbox content_background_color="#d1d1d1" content_background_style="cover" padding_left="0" padding_right="0" padding_top="0" padding_bottom="0"][vc_widget_sidebar sidebar_id="page-sidebar-1"][/gem_textbox][/vc_column][/vc_row]

İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
 • Beylikdüzü OSB mah. Mermerciler Sanayi Sit. 3. Cad. No:8 Corner Office K:3 D:55 Beylikdüzü / İstanbul
 • Telefon : 0850 888 85 63
 • Fax : 0212 438 42 07
 • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?