Teklif Formu
+90 212 438 42 06
info@taksimdanismanlik.com

FSPCA Yabancı Tedarikçi Denetim Programı (FSVP)

FSPCA Yabancı Tedarikçi Denetim Programı (FSVP)

FSPCA (The Food Safety Preventive Controls Alliance - Gıda Güvenliği Önleyici Kontroller Birliği), sanayi, akademik ve hükümet paydaşlarından oluşan geniş tabanlı bir kamu özel birliğidir. Gıda Güvenliği Modernizasyon Yasası´nın (FSMA) önleme odaklı standartlarına uyum kapsamında bulunan eğitim ve sosyal yardım programlarını geliştirmek için çalışmaktadır. Birlik, 2011´in sonlarında ABD Gıda ve İlaç İdaresi´nden (FDA) Illinois Teknoloji Enstitüsü Gıda Güvenliği ve Sağlığı Enstitüsü´ne (IIT IFSH) verilen finansal destekler ile kurulmuştur.
FSPCA’nın misyonu gıda güvenliğindeki riskleri azaltacak önleyici kontroller hakkında ilgili teknik eğitim materyalleri geliştirerek ABD pazarı için güvenli gıda üretimini desteklemektir. Bu eğitimler bazen yüz yüze, bazen uzaktan; teorik veya uygulamalı olabilmektedir. Çeşitli uzmanlık alanlarından oluşan çalışma grupları, ticaret birlikleri, düzenleyici kurumlar ve akademik camia, FSPCA’nın misyonunu yerine getirmek için belirli görevler ve faaliyetler gerçekleştirmektedir. FSPCA Yabancı Tedarikçi Denetim Programı (FSVP) eğitimleri de FSPCA’nın temel faaliyetlerinden biridir.

Yabancı Tedarikçi Denetim Programı (FSVP) Nedir?

FSVP, FSMA tarafından zorunlu kılınmıştır. Bu yasanın ana ilkesi, aynı önleyici gıda güvenliği standartlarının, gıdanın nerede üretildiğine bakılmaksızın ABD´de tüketilen gıdalar için de geçerli kabul edilmesidir.
FSVP, insan ve hayvan tüketimi konusunda yabancı gıda tedariki yapan ithalatçı kurumların, geçerli FDA güvenlik standartlarını karşıladığını doğrulamasını sağlamaktadır. FSVP ile gıdaların güvenliğinin sağlanmasındaki sorumluluk doğrudan ithalatçılara ve onların yabancı tedarikçilerine aktarılmaktadır. FSVP kuralı uyarınca, ABD´li birçok ithalatçı, yabancı tedarikçilerinin, halk sağlığının korunmasını sağlayan süreç ve prosedürlere uygun olarak gıda ürettiğine dair yeterli güvence sağlamak için FSVP´ler geliştirmelidir.

FSPCA Yabancı Tedarikçi Denetim Programı Eğitimleri

Bu eğitimlerin kapsamında şu kurum ve kuruluşlar yer almaktadır:
•    FSVP kurallarında tanımı yapılan ABD merkezli “ithalatçı”lar
•    Aracılar
•    İhracatçılar
•    ABD´ye ihraç edilecek yabancı gıda tedarikçileri
•    Yabancı kaynaklardan gıda satın alan kişiler / işletme sahipleri
•    Yabancı temsilciler
•    FSVP kuralının gerekliliklerinin yerine getirilmesini sağlamakla sorumlu diğer kişi ve kurumlar
FSPCA Yabancı Tedarikçi Denetim Programı eğitimlerine katılan kişiler, FSVP gereksinimlerini ve bu koşulların nasıl karşılanabileceğini daha iyi anlayabilmektedir. FSPCA Yabancı Tedarikçi Denetim Programı eğitimleri genellikle birkaç günlük olup eğitimlere, yukarıda sayılan işletmelerin yanı sıra FSVP gerekliliklerini karşılamak isteyenler de katılabilmektedir. Eğitimin amacına ulaşabilmesi için FSPCA tarafından akredite edilmesinde fayda vardır.

FSPCA Yabancı Tedarikçi Denetim Programı Karma Eğitimleri

Bu eğitimler iki kısımdan oluşmaktadır. Tamamlanması için 6 aylık bir süresi bulunan online eğitim ve eğitmen liderliği kurslarından oluşan bu karma eğitimde sertifika alabilmek için her iki bölümün de başarılı bir şekilde tamamlanması zorunludur. FSPCA Yabancı Tedarikçi Denetim Programı eğitiminin ilk kısmı hakkında detaylı bilgi almak; kurs süresi, işleyişi ve nasıl daha faydalı hale getirilebileceği ile ilgili detaylı bili için FSPCA’nın internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. FSPCA Yabancı Tedarikçi Denetim Programı kapsamında verilen eğitmen liderliği eğitimi de genellikle bir günlük olara düzenlenmekte ve toplamda 8 saat sürmektedir.
Eğitimin ikinci bölümü adaylara, Yabancı Tedarikçi Doğrulama Programları derslerinde lider eğitmenlerin görevlerini yerine getirmesi için gereken bilgi ve araçları sağlamaktadır. FSPCA Yabancı Tedarikçi Denetim Programı derslerinin tamamı FSVP’lerin oluşturulmasını ve uygulanmasını destekleyen faaliyetlerin ve belgelerin etkili bir şekilde öğretilmesine yardımcı olacak stratejilere odaklanmaktadır. Eğitimde, Gıda Güvenliği Önleyici Kontrolleri düzenlemeye yönelik idari görevlerin yanı sıra yetişkin öğrencilerin öğrenmesini kolaylaştıracak anlatım ve sunum teknikleri de yer almaktadır. FSPCA Yabancı Tedarikçi Denetim Programı kursunun başarıyla tamamlanması ve onaylanmış bir FSVP baş eğitmen adayı olması, eğitimin ikinci kısmı için bir önkoşuldur.

FSPCA Yabancı Tedarikçi Denetim Programı Kursları Neden Önemlidir?

FSMA’nın en önemli bölümlerinden biri olan FSVP gıda güvenliği çalışmaları üzerinde doğrudan ve dolaylı olarak etkiye sahiptir. FSPCA Yabancı Tedarikçi Denetim Programı eğitimleri ile katılımcılar öncelikle FSVP’nin temel amacını ve kapsamını öğrenme şansı elde etmektedir. Çalışmaların FSVP’ye uygunluğunun sağlanması için yapılması gerekenler ve bu sürecin daha hızlı ve verimli bir şekilde takip edilmesi için atılması gereken adımlar, eğitimde anlatılmaktadır. FSVP’nin gerekliliklerine uygun bir kayıt sisteminin geliştirilmesi ve uygulanması da yine FSPCA Yabancı Tedarikçi Denetim Programı eğitimlerinde yer almaktadır. Bütün bu bilgiler, FSMA’nın kapsamına giren bütün kamu ve özel sektör kuruluşlarını ilgilendirdiği için eğitime katılmak son derece önemlidir. 

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
  • Beylikdüzü OSB mah. Mermerciler Sanayi Sit. 3. Cad. No:8 Corner Office K:3 D:53 Beylikdüzü / İstanbul
  • Telefon : +90 212 438 42 06
  • Oud Metha Offices, 1st Floor, Block B Healtcare City Dubai, UAE
  • Telefon : +90 850 888 85 71
  • Fax : 0212 438 42 07
  • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?