Teklif Formu
0850 888 85 63
info@taksimdanismanlik.com

F2 Yetki Belgesi

[vc_row][vc_column offset="vc_col-lg-9" css=".vc_custom_1565185475540{padding-right: 20px !important;}"][vc_column_text] F2 yetki belgesi, uluslararası ve yurt içi yolcu taşımacılığı alanında acentecilik yapacak olan gerçek (şahıs) kişilere veya tüzel (şirket) kişilere verilen belge türüdür. Bir işletmenin yaptığı işi belli bir ücret karşılığında o işletme adına yürüten firmaya acente denir. Yapacağı iş kendi adına olmayacak sadece anlaştığı şirket adına şirketin yolcularını taşıtacaktır. F2 yetki belgesi alan acenteler, yolcu ve yolcu taşıyanlara aracılık ettiği için, bu belgeye araç ekleme durumu söz konusu olamaz. F2 yetki belgesi için başvuranların, 6 bin Türk Lirası sermaye ile acentelik hizmetine elverişli müstakil bir büroya veya faaliyette bulunduğu yerleşim biriminde kalkış yerindeki terminaller belirtilmiş ise bu terminallerdeki bürolardan birinde yeterli alanın kullanım hakkına sahip olmaları şarttır. F2 yetki belgesi sahipleri sadece A1, A2, B1, B2, D1, D2, D4 yetki belgesi sahipleriyle acentelik sözleşmesi yapabilir. F2 yetki belgesi sahiplerinin, açacakları her şube için sermaye veya işletme sermayesi miktarı, aynı miktarda katlanarak artar. F2 yetki belgesi sahipleri, en fazla 10 adet taşımacı ile sözleşme yapabilirler. Ancak, D4 yetki belgesi sahipleri ile maliye bakanlığınca onaylı elektronik ortamda bilet düzenleme ve acentelerine düzenlettirme imkanına sahip olan taşımacı yetki belgesi sahipleri bu sayıya dahil edilemez.[/vc_column_text][vc_tta_accordion c_icon="chevron" active_section="1"][vc_tta_section title="F2 YETKİ BELGESİ KİMLERE VERİLİR?" tab_id="1565462954069-f5c37c9e-9d43"][vc_column_text]F2 yetki belgesi, uluslararası ve yurt içi yolcu taşımacılığı alanında acentecilik yapacak olan gerçek (şahıs) kişilere veya tüzel (şirket) kişilere verilir.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="F2 YETKİ BELGESİ İÇİN BAŞVURANLARDA ARANAN ŞARTLAR NELERDİR?" tab_id="1565462954097-52ccaa99-2a70"][vc_column_text]F2 yetki belgesi için başvuran gerçek veya tüzel kişilerde aranan şartlar şu şekilde sıralanabilir:
 1. F2 türü yetki belgesi sahipleri kendi nam ve hesaplarına taşıma yapamaz, yaptıramaz ve yolcu bileti düzenleyemezler.
 2. F2 yetki belgesi için başvuranların A1, A2, B1, B2, D1, D2 veya D4 yetki belgesi sahibi taşımacılardan en az birisiyle imzalanmış bir acentelik sözleşmesi bulunması ve 6 bin Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesi ile faaliyette bulunduğu yerleşim yerinde kendisine veya sözleşme yaptığı A1, A2, B1, B2, D1, D2 veya D4 yetki belgesi sahibine vereceği acentelik hizmetine elverişli müstakil bir büroya veya faaliyette bulunduğu yerleşim biriminde kalkış yerindeki terminaller birleştirilmiş ise bu terminallerdeki bürolardan birinde yeterli bir alanın kullanım hakkına sahip olmaları şarttır.
 3. F2 yetki belgesine sahip olan gerçek veya tüzel kişilerin, açacakları her şube için sermaye veya işletme sermayesi miktarı aynı miktarda katlanarak artar.
 4. F2 yetki belgesi sahipleri, en fazla 10 adet taşımacı ile sözleşme yapabilirler. Ancak, Maliye Bakanlığınca onaylı elektronik ortamda bilet düzenleme ve acentelerine düzenlettirme imkanına sahip olan taşımacı yetki belgesi sahipleri bu sayıya dahil edilemez.
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="F2 YETKİ BELGESİ BAŞVURUSUNDA İSTENEN EVRAKLAR NELERDİR?" tab_id="1565463019431-4f966b19-9221"][vc_column_text]F2 yetki belgesi için başvuran gerçek veya tüzel kişilerden istenen evraklar ise şöyledir:
 1. Yetki belgesi başvuru formu
 2. Kuruluş ve değişiklikleri gösterir ticaret sicil gazetesi (en az 6 bin Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olunmalıdır. İştigal konusunda; ?Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyette bulunmak? veya ?Karayolu ile uluslararası yolcu taşımacılığı konusunda acentelik yapmak? ifadesi bulunacaktır.)
 3. Ticaret odası faaliyet belgesi
 4. Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri
 5. Ortak ve yöneticilere ait T.C kimlik numaraları ve adli sicil belgesi aslı
 6. Faaliyette bulunduğu yerleşim yerinde kendisine veya sözleşme yaptığı A1, A2, D1, D2, B1, B2 veya D4 yetki belgesi sahibine ait bilet satışına elverişli müstakil bir büroya, ayrıca faaliyette bulunduğu yerleşim biriminde kalkış yerindeki terminaller birleştirilmiş ise, bu terminallerdeki bürolardan birine yeterli alanın kullanım hakkına sahip olunduğunu gösteren belge
 7. Varsa şubeleri için; şubenin ilan edildiği ticaret sicil gazetesi, şubenin bulunduğu yerdeki oda kayıt belgesi
 8. Acentelik hizmeti verilecek A1, A2, B1, B2, D1, D2 veya D4 yetki belgesi sahibi taşımacılar ile yapılan acentelik sözleşmesinin aslı veya noter onaylı örneği
 9. Merkezi adresinde ve/veya şubelerinde, kendisinin veya sözleşme yaptığı A1, A2, B1, B2, D1, D2 veya D4 yetki belgesi sahibinin en az bir tane müstakil yolcu terminallerine veya terminaller birleştirilmiş ise, bu terminallerden yeterli bir alanın kullanım hakkında sahip olunduğunu gösteren belge
 10. Gerçek veya tüzel kişiliğe ait vergi dairesi ve hesap numarasını, vergi kimlik numarasını gösteren belge
 11. Gerçek ve tüzel kişiliğe ait logo ve/veya kısa unvanını gösteren belge
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="F2 YETKİ BELGESİ GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADARDIR?" tab_id="1565463047910-c24584de-c119"][vc_column_text]Yetki belgelerinin geçerlilik süresi beş yıldır. Eğer yetki belgesi sahibi olan şahıs veya firma faaliyetine devam etmek istiyorsa yetki belgesini süresi içinde yenilemelidir. Süresi içinde yenilenmeyen yetki belgeleri ve eki belgeler iptal edilir.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="F1 YETKİ BELGESİ BAŞKA BİR BELGEYE DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR Mİ?" tab_id="1565463086390-5fb72492-ecc2"][vc_column_text]Yetki belgesi alarak faaliyet gösteren bir firma yetki belgesi alma şartlarını kaybetmiş ve yerine getiremiyor ise yetki belgesi iptal olmadan yetki belgesini başka bir belgeye dönüştürebilir. Alınan belge esas iştigali kapsamıyor ve faaliyete uygun olan belge alınmak isteniyorsa bu durumda daha önce alınmış olan yetki belgesi ile istenilen belgenin genel ve özel şartları sağlandığını ve aradaki fiyat farkı ödendiğinde istenilen belge ile eski belge değiştirilebilir.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="YETKİ BELGESİ DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMİ SÜRESİ NE KADARDIR?" tab_id="1565463108005-bceb0c6a-6345"][vc_column_text]Yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler, unvan, adres, vergi numarası, ortaklık, hisse devri, sermaye azalışları, yönetici, acentelik sözleşmeleri ve taşıtlara ilişkin değişiklikleri, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 90 gün içinde bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler. Süresi içinde yapılmayan bildirimler için ceza uygulanır.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="F2 YETKİ BELGESİ YENİLEME FİYATI NE KADARDIR?" tab_id="1565463142063-98137260-9dc6"][vc_column_text]F2 yetki belgesi yenileme ücreti; F2 yetki belgesi ücretinin yüzde 15 oranındadır.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="F2 YETKİ BELGESİ ASGARİ ARAÇ KAPASİTESİ ŞARTI NEDİR?" tab_id="1565463165389-1ab01b79-488f"][vc_column_text]F2 yetki belgesi alacak olan gerçek veya tüzel kişilerden araç kapasite şartı aranmaz.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="F2 YETKİ BELGESİ SERMAYE ŞARTI NE KADARDIR?" tab_id="1565463203198-f3323266-7b20"][vc_column_text]F2 yetki belgesi için başvuran gerçek veya tüzel kişilerin, 6 bin Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları gereklidir.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="F2 YETKİ BELGESİ ALAN/DEPO (MERKEZ) ŞARTI NEDİR?" tab_id="1565463227603-ac4382ff-a5b9"][vc_column_text]F2 yetki belgesi için başvuran gerçek veya tüzel kişilerin, bir büronun kullanım hakkına sahip olmaları gerekmektedir.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="F2 YETKİ BELGESİ SÖZLEŞME YAPMA ŞARTI NEDİR?" tab_id="1565463272493-99cef3e9-c113"][vc_column_text]F2 yetki belgesi sahipleri sadece A1, A2, B1, B2, D1, D2, D4 yetki belgesi sahipleriyle acentelik sözleşmesi yapabilirler.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="F2 YETKİ BELGESİ KAPSAMI NEDİR?" tab_id="1565463296370-f8221ca5-69db"][vc_column_text]F2 yetki belgesine sahip olan işletmeler bu belge ile, uluslararası ve yurt içi yolcu taşıma acenteliği yapabilirler.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="F1 YETKİ BELGESİ İLE F2 YETKİ BELGESİ ARASINDAKİ FARKLAR" tab_id="1565463319343-14f11edc-ebfe"][vc_column_text]F türü yetki belgesi; ticari amaçla yolcu taşımacılığı alanında acentecilik yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır: F1 yetki belgesi: Yurt içi yolcu taşımacılığı alanında acentelik yapacaklara, F2 yetki belgesi: Uluslararası ve yurt içi yolcu taşımacılığı alanında acentelik yapacaklara verilir.
 • F,G,H türü yetki belgesi sahipleri kendi nam ve hesaplarına taşıma yapamaz, yaptıramaz ve yolcu bileti veya taşıma faturası düzenleyemezler.
 • F1 yetki belgesi için başvuranların A1, D1,D2 veya D4 yetki belgesi sahibi taşımacılardan en az birisiyle imzalanmış bir acentelik sözleşmesi bulunması, faaliyet gösterilen yer ilçe ise 2 bin Türk Lirası, il ise 6 bin Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesi ile faaliyette bulunduğu yerleşim yerinde kendisine veya sözleşme yaptığı A1, D1, D2 veya D4 yetki belgesi sahibine vereceği acentelik hizmetine elverişli müstakil bir büroya veya faaliyette bulunduğu yerleşim biriminde kalkış yerindeki terminaller birleştirilmiş ise bu terminallerdeki bürolardan birinde yeterli bir alanın kullanım hakkına sahip olmaları gerekmektedir.
 • F2 yetki belgesi için başvuranların ise; A1, A2, B1, B2, D1, D2 veya D4 yetki belgesi sahibi taşımacılardan en az birisiyle imzalanmış bir acentelik sözleşmesi bulunması ve 6 bin Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesi ile faaliyette bulunduğu yerleşim yerinde kendisine veya sözleşme yaptığı A1, A2, B1, B2, D1, D2 veya D4 yetki belgesi sahibine vereceği acentelik hizmetine elverişli müstakil bir büroya veya faaliyette bulunduğu yerleşim biriminde kalkış yerindeki terminaller birleştirilmiş ise bu terminallerdeki bürolardan birinde yeterli bir alanın kullanım hakkına sahip olmaları şarttır.
 • F1 ve F2 yetki belgesi sahiplerinin, açacakları her şube için sermaye veya işletme sermayesi miktarı aynı miktarda katlanarak artar.
 • Köy, kasaba ve beldelerde faaliyette bulunmak üzere F1 yetki belgesi almak isteyenlerden sermaye veya işletme sermayesi şartı aranmaz ve yetki belgesi üzerinde %75 indirim uygulanır.
 • Köy, kasaba ve beldelerde faaliyette bulunmak üzere, sermaye veya işletme sermayesi şartı aranmadan %75 indirimli ücretle F1 yetki belgesi alanlar, il ve ilçelerde şube açmak isterse F1 yetki belgesi için bu yönetmelikte öngörülen şartları sağlar ve geçerli tam ücret üzerinden %75 fark öderler.
 • F1 ve F2 yetki belgesi sahipler , en fazla 10 adet taşımacı ile sözleşme yapabilirler. Ancak D4 yetki belgesi sahipleri ile Maliye Bakanlığınca onaylı elektronik ortamda bilet düzenleme ve acentelerine düzenlettirme imkanına sahip olan taşımacı yetki belgesi sahipleri bu sayıya dahil edilemez.
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][gem_divider margin_top="50" margin_bottom="50"][vc_empty_space height="75px"][/vc_column][vc_column offset="vc_col-lg-3 vc_hidden-md vc_hidden-sm vc_hidden-xs"][gem_textbox content_background_color="#d1d1d1" content_background_style="cover" padding_left="0" padding_right="0" padding_top="0" padding_bottom="0"][vc_widget_sidebar sidebar_id="page-sidebar-1"][/gem_textbox][/vc_column][/vc_row]

İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
 • Beylikdüzü OSB mah. Mermerciler Sanayi Sit. 3. Cad. No:8 Corner Office K:3 D:55 Beylikdüzü / İstanbul
 • Telefon : 0850 888 85 63
 • Fax : 0212 438 42 07
 • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?