Teklif Formu
+90 212 438 42 06
info@taksimdanismanlik.com

ESMA ( Emirates Standardizasyon ve Meteoroloji Kurumu )

Emirates Standardizasyon ve Meteoroloji Kurumu olan ESMA, 28/2001 sayılı kanun çerçevesinde Birleşik Arap Emirliklerinde kurulmuş olan bir standardizasyon kuruluşudur. Bu kuruluş Maliye ve Sanayi Bakanlığına bağlı olan bir kuruluştur. Kurul tüzüğüne uygun işler ve bu aynı zamanda kuruluşun politikasını belirler ve görevlerinin etkili şekilde yerine getirmesini sağlar. ESMA ürünlerde kaliteli ve güvenli bir sistem oluşturma konusunda küresel anlamda önemli kuruluşlardan biri olmayı kendisine vizyon edinmiştir. ESMA yönetmelikleri çerçevesinde kuralların uygulanmasını takip ederek güvenlik, sağlık ve çevre koruma gibi çeşitli alanlarda ulusal ekonomiyi geliştirmeyi ve bu gelişmeyle beraber yaşam kalitesini yükseltmek için de güvenlik, sağlık ve çevre koruma alanlarında yapılan çalışmaları da geliştirmeyi amaçlamaktadır.

ESMA’nın Çalışmaları

ESMA Birleşik Arap Emirlikleri’nin rekabet gücünü arttırmak, standardizasyon alanında çalışan ulusal anlamda yetenekleri geliştirmek ve günlendirmek istemektedir. Bu alanda yaptığı çalışmalarda bu konunun önemi hakkında farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. Yapılan tüm işlerde ve tüm idari hizmetlerin sunumunda kalite verimliliği ve şeffaflığı sağlamak için çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çalışmaların yanında organizasyonel bir ortamda da inovasyon kültürünü oluşturmayı amaçlamaktadır. Şeffaflık, kalite, güven konularında özellikle çalışmalarını sürdüren kuruluş inovasyon çalışmalarına ve bu çalışmaların geliştirilip daha yetkin bir hale gelmesi için çalışma sonuçlarını uygulamaya koymaktadır. Kurumun değerleri arasında şeffaflık ve verimlilik konularının önemli bir yeri vardır. Takım çalışmasına da önem veren kurum bu alanda başarılarının sürdürülebilir olduğunu dile getirir. Çalışmalarının merkezlerinden biri olarak kurum tüketici merkezli bir anlayışı benimser. Tüketicilerin güvenli ve kaliteli şekilde ürünlere ulaşmasını sağlar. Kurum yine değerleri olarak sadakat ve güven ilkesini benimsemiş ve çalışmaları esnasında bunu göz önünde bulundurarak araştırmalar geliştirmeler yapmaktadır.

ESMA’nın Yönetimi

ESMA’nın yönetiminin başında yönetim kurulu yer almaktadır. Yönetim kurulunun başında olduğu kurullardan İç Denetim Ofisi ve Ulusal Akreditasyon Departmanı yönetim kurulundan sonra gelen önemli kurullardır. Uluslararası İlişkiler Ofisi ve Genel Müdürlük Ofisi ise çalışmalarını genel müdüre bağlı olarak sürdürmektedir. ESMA’nın yönetiminde yer alan diğer kurullarsa Strateji ve Gelecek Departmanı, Devlet İletişim Departmanı ve Destek Hizmetleri Departmanıdır. ESMA’nın yönetiminde Kontrol ve Teknik İşler Birimi ve Mevzuat ve Şartnameler Birimi çalışmalarını ayrı alt birimlere ayrılarak sürdürmektedir. Müşteri Memnuniyeti Merkezi, Uygunluk Durumu Departmanı ve Kontrol Departmanı, Kontrol ve Teknik İşler Birimine bağlı olarak çalışmaktadır. Mevzuat ve Şartnameler Birimine bağlı olarak ise Meteoroloji Departmanı, Standartlar Departmanı, İş Rekabet Güce ve Geliştirme Departmanı ve Teknik Mevzuat Departmanı çalışmalarını yürütmektedir.

ESMA Ulusal Meteoroloji Enstitüsü

ESMA’ya bağlı olarak çalışmalar yürüten Ulusal Meteoroloji Enstitüsü ulusal otorite tarafından, ilgili miktardaki tür için diğer ölçüm standartlarına miktar atanmasına temel olarak devlet ve ekonomide hizmet etmesi için Ulusal Ölçüm Standardını yapmaktadır. ESMA Birleşik Arap Emirliklerinde meteoroloji ölçümlerini yapan ilgili tek makamdır. Kurumun yerine getirmesi gereken bir takım görevleri vardır. Kurumun görevleri:

·       Devletin ihtiyaçlarına göre gereken ulusal ölçüm standartlarını belirlemek,

·       Eyaletteki ulusal ölçüm standartlarının belli periyodik kalibrasyon veya karşılaştırmalar yoluyla uluslararası standartlarla olan ilişkisini sağlamak,

·       Ulusal Ölçüm Standartlarının korunmasını sağlamak ve sürdürülebilirliğini sağlamak için Ulusal Meteoroloji Enstitüsünün kurulması,

·       Eyaletteki kalibrasyon sertifikalarının düzenlenmesini ve farklı kuruluşlar için ücretli kalibrasyon hizmetleri sunarak standartların Ulusal Ölçüm Standartlarına göre izlenebilirliğini sağlamak,

·       Araştırmaları ve geliştirmeleri değişen ihtiyaçları karşılamak ve ihtiyaçlar doğrultusunda hareket etmek için Ulusal Ölçüm Standartlarını yükseltmek,

·       Standartların güvenli ve sağlıklı şekilde ele alınabilmesi için hiyerarşiyi, doğruluk seviyelerini, rezervasyon yerlerini ve sorumlu olacak kurumları belirlemek,

Şeklinde sıralanmaktadır.

Ulusal Ölçüm Standardı 2001 yılında 28 numaralı ESMA kurumunu kuran yasaya ve standartlarla ilgili olan bütün konularda otorite Birleşik Arap Emirliklilerinde yer alan tek referans kurum olduğu için ve kendisine verilen tüm yetkileri uygulamak için şart koşulan değişikliklere dayanarak ölçüm ve kalibrasyon çalışmalarını düzenlemelidir. Ulusal Ölçüm Standartları belirlenirken dikkat edilmesi gereken bazı durumlar vardır. Bu durumlar:

·       Kitle,

·       Yoğunluk,

·       Boyutlar,

·       Akış,

·       Güç,

·       Basınç,

·       Elektriksel ölçümler,

·       Zaman ve frekans,

·       Dönme momenti,

·       Sıcaklık,

·       Nem oranı,

Olarak belirlenmiştir. Ölçüm standartlarının doğru sonuç vermesi için bu konulara ölçüm esnasında dikkat edilmelidir. 

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
  • Beylikdüzü OSB mah. Mermerciler Sanayi Sit. 3. Cad. No:8 Corner Office K:3 D:53 Beylikdüzü / İstanbul
  • Telefon : +90 212 438 42 06
  • Oud Metha Offices, 1st Floor, Block B Healtcare City Dubai, UAE
  • Telefon : +90 850 888 85 71
  • Fax : 0212 438 42 07
  • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?