Teklif Formu
+90 212 438 42 06
info@taksimdanismanlik.com

Entegre Yönetim Sistemi Nedir?

Kurumsal işletmeler ve firmalar, karmaşık ve hızla değişen bir iş dünyasında rekabet ederken, sürekli gelişim ve verimlilik hedeflerine ulaşmanın yollarını aramaktadır. İşletmelerin performansını iyileştirmek, riskleri yönetmek, müşteri memnuniyetini artırmak ve sürdürülebilirlik çabalarını desteklemek için entegre bir yönetim sistemi benimsemek, önemli bir avantaj sağlayabilir. Bu noktada, "Entegre Yönetim Sistemleri" devreye girer.

entegre yönetim sitemi nedir? entegre yönetim sistemleri nasıl kurulur?

Entegre Yönetim Sistemi Nedir, Nelerden Oluşur?

Entegre Yönetim Sistemi (EYS), bir işletmenin tüm faaliyetlerini, süreçlerini ve yönetim sistemlerini tek bir çatı altında birleştiren bir yaklaşımdır. Bu sistem, kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği gibi farklı yönetim disiplinlerini birleştirir. İşletmeler, ISO 9001 (Kalite Yönetim Sistemi), ISO 14001 (Çevre Yönetim Sistemi) ve ISO 45001 (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi) gibi uluslararası standartları kullanarak entegre yönetim sistemlerini kurabilirler. 

ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 gibi yönetim sistemleri, farklı alanlarda olsa da ortak bazı yanlara sahiptir. İşte bu standartların ortak yanları:

 

 1. 1-Sürekli İyileştirme: ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 standartları, işletmelerin sürekli iyileştirme ilkesini benimsemelerini sağlar. Sürekli iyileştirme, süreçlerin etkinliğini artırmayı, hataları azaltmayı ve performansı sürekli olarak geliştirmeyi amaçlar.
 2. 2-Risk Temelli Yaklaşım: Tüm bu standartlar, risk temelli düşünceyi ve yaklaşımı teşvik eder. İşletmeler, risk analizleri yaparak potansiyel tehlikeleri ve olumsuz etkileri belirlemeli, ardından önleyici ve düzeltici önlemler alarak riskleri en aza indirmelidir.
 3. 3-Belge ve Kayıt Kontrolü: ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 standartları, belge ve kayıtların kontrol altında tutulmasını ve uygun şekilde yönetilmesini gerektirir. Belgelerin doğru, güncel ve erişilebilir olması, süreçlerin izlenebilirliğini ve belgelendirilebilirliğini sağlar.
 4. 4-Yönetim Taahhüdü: Bu standartlar, yönetimin liderliği ve taahhüdünü vurgular. Üst yönetim, politikaların belirlenmesi, kaynakların sağlanması, hedeflerin belirlenmesi ve çalışanların katılımının teşvik edilmesi gibi konularda aktif rol almalıdır.
 5. 5-İzleme ve Ölçüm: İşletmeler, performanslarını izlemek ve ölçmek için uygun göstergeleri belirlemelidir. ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 standartları, izleme, ölçüm ve değerlendirme süreçlerinin kurulmasını ve sonuçların analiz edilmesini gerektirir.
 6. 6-Yasal ve Uyumluluk Yükümlülükleri: Tüm bu standartlar, işletmelerin yasal gerekliliklere uymasını ve ilgili yasal düzenlemelere uygunluklarını sağlamasını talep eder. İşletmeler, faaliyetlerini yasalara ve düzenlemelere uygun bir şekilde sürdürmeli ve ilgili tarafların beklentilerini karşılamalıdır.
 7. 7-İç ve Dış Paydaşların Katılımı: İşletmelerin başarılı olması için iç ve dış paydaşların katılımı önemlidir. ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 standartları, paydaşların gereksinimlerini anlamayı, beklentilerini karşılamayı ve iletişimlerini sağlamayı hedefler. İşletmeler, çalışanların, müşterilerin, tedarikçilerin ve diğer paydaşların görüşlerini dikkate almalı ve onları süreçlere dahil etmelidir.
 8. 8-Eğitim ve Farkındalık: ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 standartları, çalışanların eğitimini ve farkındalığını önemser. İşletmeler, çalışanların standartlara uygun olarak görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli eğitimleri sağlamalı ve sürekli olarak farkındalık oluşturmalıdır.
 9. 9-Müşteri Odaklılık: ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 standartları, müşteri odaklılığı vurgular. İşletmeler, müşteri gereksinimlerini anlamalı, memnuniyetlerini ölçmeli ve sürekli olarak müşteri beklentilerini karşılamayı hedeflemelidir.
 10. 10-Süreç Yaklaşımı: Bu standartlar, işletmelerin süreç yaklaşımını benimsemesini ve süreçler arası ilişkileri anlamasını sağlar. İşletmeler, süreçlerin etkin bir şekilde planlanması, uygulanması, izlenmesi ve iyileştirilmesi için süreç yaklaşımını kullanmalıdır.

 

Entegre Yönetim Sisteminin Faydaları

Entegre yönetim sistemi işletmelere birçok avantaj sunar. İşletmelere daha iyi bir rekabet avantajı sağlar ve müşteri memnuniyetini artırır. Ayrıca, kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlayarak maliyetleri düşürür ve işletme performansını iyileştirir. Entegre yönetim sistemi, iş sağlığı ve güvenliği standartlarının sağlanmasına da yardımcı olur ve çalışanların güvenliğini ön planda tutar.

 

Entegre Yönetim Sistemi Uygulama Süreci

Entegre yönetim sistemi uygulama süreci, dikkatli bir planlama ve organize bir yaklaşım gerektirir. İlk adım olarak, işletmenin mevcut yönetim sistemleri analiz edilir ve entegrasyonun nasıl sağlanabileceği belirlenir. Ardından, bir entegre yönetim sistemi politikası ve hedefleri belirlenir ve çalışanlara bu hedeflerin önemi anlatılır. Eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla personelin entegre yönetim sistemi konusunda bilgilendirilmesi sağlanır. Son olarak, sürekli iyileştirme ve denetim mekanizmaları oluşturularak sistemin etkinliği izlenir ve geliştirilir.

 

Entegre Yönetim Sistemi Nasıl Kurulur?

Entegre bir yönetim sistemi kurmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 

 1. 1-İhtiyaç Analizi: İşletmenizin ihtiyaçlarını ve hedeflerini belirleyin. Hangi yönetim sistemlerini entegre etmek istediğinizi ve hangi standartları takip etmek istediğinizi belirleyin.
 2. 2-Planlama: Entegre yönetim sistemi kurma stratejisini oluşturun. Hangi süreçleri birleştireceğinizi, kaynakları nasıl yöneteceğinizi ve görevleri kimin üstleneceğini belirleyin.
 3. 3-Eğitim: Çalışanlarınızı entegre yönetim sistemi konusunda eğitin. Onlara standartları, prosedürleri ve görevleri anlatın. Farkındalık oluşturun ve sistemi benimsemelerini sağlayın.
 4. 4-Belgelendirme: İlgili standartları karşılamak için gereken belgeleri hazırlayın. ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 gibi standartlara uygunluk için denetim ve belgelendirme süreçlerini takip edin.
 5. 5-Uygulama ve İzleme: Entegre yönetim sistemini uygulayın ve sürekli olarak performansı izleyin. Süreçleri takip edin, hedefleri değerlendirin ve düzeltici önlemler alın.
 6. 6-Sürekli İyileştirme: Entegre yönetim sisteminizi sürekli olarak iyileştirin. Verileri analiz edin, geri bildirimleri değerlendirin ve süreçleri optimize edin. Müşteri geri bildirimlerine ve değişen ihtiyaçlara odaklanarak sürekli gelişimi sağlayın.

 

 

Entegre Yönetim Sisteminde Dikkate Alınması Gereken Faktörler

Entegre yönetim sistemi uygulamasında dikkate alınması gereken bazı faktörler vardır. Bu faktörler, işletmelerin başarılı bir entegrasyon süreci geçirmeleri için önemlidir. İşte dikkate almanız gereken bazı faktörler:

 

 1. 1-Üst Yönetim Desteği: Entegre yönetim sistemi uygulaması, üst yönetimin tam desteğini gerektirir. Üst yönetim, politika ve hedeflerin belirlenmesinde aktif rol almalı ve sistemin başarısı için kaynak sağlamalıdır.
 2. 2-Kaynakların Yeterliliği: Entegre yönetim sistemi, zaman, para ve insan kaynakları gerektiren bir süreçtir. İşletme, gerekli kaynakları sağlamalı ve uygulama için yeterli bütçe ayırmalıdır.
 3. 3-İş Sürekliliği: Entegre yönetim sistemi uygulaması sırasında iş sürekliliği önemlidir. İşletme, sürecin işleyişini ve operasyonları etkilemeden sistemi entegre etmek için planlamalar yapmalıdır.
 4. 4-Performans İzleme ve Ölçüm: Entegre yönetim sistemi, sürekli iyileştirmeyi destekleyen bir yaklaşımdır. İşletme, performans göstergelerini belirlemeli, sürecin etkinliğini izlemeli ve düzenli olarak değerlendirme yapmalıdır.
 5. 5-İletişim ve Eğitim: Entegre yönetim sistemi uygulaması sırasında iletişim ve eğitim önemlidir. Çalışanlar, sistemin hedeflerini ve faydalarını anlamalı ve entegrasyon sürecine aktif katılım sağlamalıdır.
 6. 6-Yasa ve Yönetmeliklere Uyum: İşletme, entegre yönetim sistemi uygulaması sırasında geçerli yasa ve yönetmeliklere uyum sağlamalıdır. Kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği standartlarına tam olarak uyulmalıdır.

 

QDMS Entegre Yönetim Sistemi Yazılımı

QDMS (Quality Document Management System), entegre bir yönetim sistemi yazılımıdır. İşletmelerin ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 gibi yönetim sistemleri gerekliliklerini yerine getirmelerine yardımcı olur. QDMS, işletmelerin dokümantasyon yönetimi, süreç kontrolü, belge takibi ve kayıt yönetimi gibi süreçleri kolaylaştıran bir yazılım aracıdır.Daha fazla  bigi için ISODECK sitesini inceleyiniz.

QDMS yazılımının temel özellikleri şunlardır:

 1. 1-Dokümantasyon Yönetimi: QDMS, işletmelerin dokümanlarını elektronik ortamda yönetmelerini sağlar. Standartlar, politikalar, prosedürler, talimatlar ve formlar gibi dokümanlar kolayca yüklenir, düzenlenir ve güncellenir. Dokümanların sürüm kontrolü yapılır ve kullanıcılar tarafından erişimi kontrol edilir.
 2. 2-Süreç Kontrolü: QDMS, işletmelerin süreçlerini tanımlamalarına ve kontrol etmelerine olanak tanır. İşletmeler, süreç adımlarını belirler, roller ve sorumluluklar atanır ve süreç performansı izlenir. Bu sayede işletmeler, süreçlerini daha verimli hale getirebilir ve tutarlı sonuçlar elde edebilir.
 3. 3-Belge Takibi: QDMS, işletmelerin belgelerin takibini yapmasını sağlar. Belge onay süreçleri, dağıtım listeleri, geri bildirimler ve revizyonlar gibi belge yönetimi süreçlerini otomatikleştirir. Bu sayede işletmeler, belgelerin uygunluğunu ve güncelliğini takip eder ve belgelerin doğru kişilere zamanında iletilmesini sağlar.
 4. 4-Kayıt Yönetimi: QDMS, işletmelerin kayıtları düzenlemelerine ve saklamalarına yardımcı olur. İşletmeler, izlenebilirlik ve belgelendirilebilirlik gerekliliklerini karşılamak için kayıtları kolayca oluşturabilir ve depolayabilir. Kayıtlar, güvenli bir şekilde saklanır ve gerektiğinde erişilebilir hale getirilir.
 5. 5-İzleme ve Raporlama: QDMS, işletmelerin süreç performansını izlemelerine ve raporlamalarına olanak tanır. İşletmeler, anlık gösterge tabloları, trend analizleri ve performans raporları gibi özelleştirilebilir raporlar oluşturabilir. Bu sayede işletmeler, yönetim kararları için gerekli verilere hızlı ve kolay bir şekilde erişebilir.

 

 

QDMS Yazılımın Faydaları

QDMS, işletmelerin entegre yönetim sistemlerini daha etkili ve verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur. İşletmeler, QDMS yazılımını kullanarak aşağıdaki avantajları elde edebilir:

 • -Daha Etkin Dokümantasyon Yönetimi: QDMS, dokümanların merkezi bir yerde toplanmasını ve kolay erişilebilir olmasını sağlar. Bu sayede dokümanların güncellenmesi, sürüm kontrolü ve dağıtımı daha etkin bir şekilde yapılabilir. Çalışanlar, ihtiyaç duydukları dokümanlara hızlı bir şekilde erişebilir ve güncel versiyonlarını kullanabilir.
 • -Süreç Standardizasyonu: QDMS, işletmelerin süreçlerini belirlemelerine ve standardize etmelerine yardımcı olur. Süreç adımları, talimatlar ve prosedürler yazılı olarak belirlenir ve çalışanlar tarafından takip edilir. Bu sayede tutarlılık sağlanır, hatalar azalır ve süreçlerin verimliliği artar.
 • -İyileştirme Fırsatlarının İdentifikasyonu: QDMS, işletmelerin süreç performansını izlemesine ve analiz etmesine olanak tanır. Verilerin izlenmesi ve analiz edilmesi, işletmelere iyileştirme fırsatlarını belirleme imkanı sağlar. Bu sayede süreçlerdeki zayıf noktalar tespit edilerek düzeltici önlemler alınabilir ve sürekli iyileştirme sağlanabilir.
 • -İşbirliği ve İletişim Kolaylığı: QDMS, işletmeler arasında işbirliğini ve iletişimi kolaylaştırır. Çalışanlar, aynı dokümanları paylaşabilir, yorumlar yapabilir ve geri bildirimlerde bulunabilir. Bu sayede ekipler arasında etkileşim artar, bilgi paylaşımı kolaylaşır ve işbirliği güçlenir.
 • -Düzenleyici Uyumluluğun Sağlanması: QDMS, işletmelerin düzenleyici gerekliliklere uyumlarını sağlar. Standartlara uygun belgelerin yönetimi, takibi ve güncellenmesi, işletmelerin düzenleyici denetimlere ve belgelendirme süreçlerine hazır olmalarını sağlar.

Sonuç olarak, QDMS entegre yönetim sistemi yazılımı, işletmelerin ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 gibi yönetim sistemleri gerekliliklerini etkin bir şekilde yerine getirmelerine yardımcı olur. Dokümantasyon yönetimi, süreç kontrolü, belge takibi, kayıt yönetimi ve izleme gibi süreçleri kolaylaştırır ve işletmelere daha verimli, düzenli ve uyumlu bir çalışma ortamı sağlar.

 

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
 • Esentepe Mahallesi Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Pardus PLaza No:4 Şişli/İstanbul
 • Telefon : +90 212 438 42 06
 • Oud Metha Offices, 1st Floor, Block B Healtcare City Dubai, UAE
 • Telefon : +90 850 888 85 71
 • Fax : 0212 438 42 07
 • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?