Koşer Belgesi Gerekli Evraklar
30 Mayıs 2016
İthalat Kredileri
22 Aralık 2016

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ISO 27001, ISO 10002 ve ISO 9001 i zorunlu kılmıştır

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, ISO 27001, ISO 10002 ve ISO 9001 i zorunlu kılmıştır.
26 Aralık 2014 tarihli (Sayı:29217) yönetmelik değişikliğiyle; 100MW ve üzeri üretim yapan üretim lisansı sahipleri(OSB üretim lisansı sahipleri hariç), iletim lisansı sahipleri, piyasa işletim lisansı sahipleri ve dağıtım lisansı sahipleri (OSB dağıtım lisansı sahipleri hariç) için “Kurumsal bilişim sistemi ile endüstriyel kontrol sistemlerini TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardına uygun bir şekilde işletmek, TS ISO/IEC 27001 standardına uygun faaliyet gösterdiğini Türk Akreditasyon Kurumuna akredite olmuş bir belgelendirme kurumuna ispat ederek sistemlerini belgelendirmek ve söz konusu belgelerin geçerliliğini sağlamak” zorunluluğu gelmiştir.
23 Aralık 2015 tarihli (Sayı:29571) yeni bir yönetmelik değişikliğinde ise bir önceki değişiklikte konusu geçmeyen tedarik (Görevli Tedarik Şirketi) lisans sahipleri  için de “lisans alma tarihinden itibaren yirmi dört ay içerisinde TS EN ISO 9001, TS ISO 10002 ve TS ISO/IEC 27001 standartları için Türk Akreditasyon Kurumuna akredite olmuş bir belgelendirme kurumu tarafından verilen uygunluk belgelerini Kuruma sunmak” bir zorunluluk olmuştur, bilgisi gelmiştir.
iletim ve dağıtım lisans sahipleri için TS EN ISO 9001, TS ISO 10002, TS EN ISO 14001 ve TS 18001 standartlarına uyumluluk ve  piyasa işletim lisans sahipleri için  TS EN ISO 9001, TS ISO 10002 ve TS 18001 standartlarına uyumluluk zorunlulukları da getirilmiştir.