Teklif Formu
+90 212 438 42 06
info@taksimdanismanlik.com

Elektronik Yol Ücret Sistemlerinin Birlikte Çalışabilirliği

Karar 2009/750 / EC (2004/52 / EC sayılı Direktif Uygulama) - Elektronik Yol Ücret Sistemlerinin Birlikte Çalışabilirliği


2009/750 tarihli ve sayılı bu karar Avrupa Elektronik Ücret Hizmeti ve teknik unsurlarının gerekli olan tanımlarına ilişkin olan 6 Ekim 2009 tarihli olan Komisyon kararı altında bildirilmiştir.  Karar Avrupa Parlamentosu ve Konsey’inin aldığı 29 Nisan 2004 tarihli 2004/52/EC sayılı ve tarihli elektronik yol geçiş ücreti sistemlerinin birlikte çalışabilirliğine ilişkin karardır. Kararın 4. Maddesi dikkate alınarak 2004/52/EC sayılı kararın komisyonun 5. Maddesinde belirtilmiş olan karalara uygun olarak Avrupa Elektronik Ücret Hizmeti tanımlanmıştır. Avrupa Elektronik Ücret Hizmeti sağlayıcısıyla yapılmış olan tek bir sözleşme, hizmet kullanıcılarının 2004/52/EC direktifinin 3 (1) numaralı maddesinin uyarınca Avrupa karayollarında tüm ücret hizmetinin tek bir yolla geçiş ücretlerin ödenmesine izin verilmelidir. Elektronik Ücret Hizmetinin teknik ve organizasyonel tarafları da vardır. Ücret sistemi birlikte çalışabilirliği bütün yönlerden çalışmasını sağlamak için her yönden gereksinimleri belirtilmeli ve uygulanmalıdır. Teknik temel gereksinimlerin karşılanması için özellikle bileşenler ve ara yüzler bakımından topluluğun tamamı için gerekli teknik şartnamelere ihtiyaç vardır.

Karar 2009/750 / EC Genel Hükümler ve Tanımlar

Avrupa Parlamentosu ve Komisyonu tarafından alınan bu karar Avrupa Elektronik Ücret Hizmetini(ETTS) tanımlamakta ve uygulamasını sağlayan karardır. Bu amaçlar doğrultusunda gereken teknik özellikleri ve gereklilikleri ETTS hükümleriyle sözleşme kurallarını belirlemektedir. Bu karar ETTS sağlayıcıları, ücretlendirme cihazları ve hizmet kullanıcılarının üzerindeki hakları ve yükümlülükleri belirlemektedir. Bu karar doğrultusunda ETTS alanı olarak belirlenen alan 2004/52/EC direktifinde belirtilen kapsamda ücretli alan anlamına gelmektedir. ETTS sağlayıcısı 3.madde belirtilen gereklilikleri yerine getiren ve kurulduğu üye devlette kayıtlı olan bir ETTS kullanıcısına erişim ve hizmet sağlayan tüzel kişilik anlamına gelmektedir. ETTS kullanıcısıysa hizmete erişim sağlamak için bir ETTS sağlayıcısıyla sözleşmeye abone olmuş olan gerçek ya da tüzel kişi anlamına gelir. Birlikte çalışılabilirlik bileşenlerine hem somut olarak bulunan nesneler hem de yazılım gibi soyut nesneler dahildir. Bu nesneler dahil olmak üzere hizmetin birlikte çalışılabilirliğinin dolaylı ya da doğrudan şekilde bağlı olduğu EETS’ dahil olan ya da dahil edilmesi amaçlanan herhangi bir temel bileşen ve temel bileşen grubu, alt montaj ve ekipmanın tamamı anlamına gelmektedir. Kullanıma uygunluksa birlikte çalışılabilirlik bileşeninin bir ücretli sistemle ilgili olarak EETS’e temsili olarak entegre edilmiş olmasıyla sağlanır. Bu hizmet belirli bir performansı elde etme ve sürdürme yeteneğini kapsamaktadır. Araç sınıflandırma parametreleriyse Geçiş Ücreti Bağlamı Verilerinde belirtildiğine göre geçiş ücretlerinin hesaplanmış olduğu araçla ilgili olan bilgileri kapsamaktadır. Karar ayrıca tarife sınıfı, tarife planı, teknik şartname ve ücretli işlemleri de tanımlamaktadır.  

Karar 2009/750 / EC Sağlayıcılarla İlgili Hükümler Hakkında

EETS sağlayıcıları kuruldukları üye devlette kayıt isteyeceklerdir ve bu kayıt esnasında yerine getirilmesi gereken bazı gereklilikler bulunmaktadır. Bu gereklilikler:

·       Teknik teçhizata ve bu kararın EK 4’te belirtilmiş olan birlikte çalışılabilirlik bileşenlerinin uygunluğunu doğrulayan sertifikaya sahip olmak,

·       EN ISO 9001 sertifikasına ya da bu sertifikanın eşdeğerinde bir belgeye sahip olmak,

·       Mali durumun uygun olması,

·       En az iki yılda bir denetlenecek olan küresel risk yönetimi planını sürdürebilir olmak

·       İyi bir üne ve şöhrete sahip olmak şeklinde belirtilmiştir.

EETS sağlayıcıları, EETS alan isimlerinin kapsamı hakkında ve bu kapsamlarla ilgili herhangi bir değişiklik hakkında EETS kullanıcılarını bilgilendirmelidir. Sağlayıcılar hizmet seviyelerinin performanslarını izlemek zorundadır. Performansta oluşacak sorunlar ve bütünlük ihlalleri tespiti halinde alınacak olan uygun önlemleri sağlayacak denetlenmiş olan operasyonel süreçlere sahip olacaklardır. Sağlayıcılar sözleşme politikalarını da hizmet kullanıcılarına yönelik olarak kamuya açıklamaktadır.

Karar 2009/750 / EC Birlikte Çalışılabilirliği

Üye devletler CE işaretli sertifikayı taşıyan birlikte çalışılabilirlik bileşenlerinin ilgili temel gerekliliklerini ve bu gerekliliklere uygunluğunu değerlendirecektir. EETS birlikte çalışabilirlik bileşenleri spesifikasyonlara uygunluk ve kullanım için uygunluk anlamına da gelen EC beyanları kapsamında bulunuyorsa CE işaretini de taşıyabilir. Spesifikasyonlara uygunluğun ya da birlikte çalışılabilirlik bileşenlerinin kullanıma uygunluğunun değerlendirilmesi kararın ek maddelerinden Ek 4’te belirtildiği şekilde yapılacaktır. Bu kararın kabul edilmesinin ardından EETS ile ilgili olacak tüm teknik şartnameler yayınlandığında, komisyon 2004/52/EC tarihli ve sayılı ilgili direktifin 5. Maddesinde belirtilen tüm prosedüre uygun olacak şekilde bu kuralların ve gerekliliklerin uygulanabilirliğini değerlendirecektir. 

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
  • Esentepe Mahallesi Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Pardus PLaza No:4 Şişli/İstanbul
  • Telefon : +90 212 438 42 06
  • Oud Metha Offices, 1st Floor, Block B Healtcare City Dubai, UAE
  • Telefon : +90 850 888 85 71
  • Fax : 0212 438 42 07
  • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?