CE Belgelendirme
20 Aralık 2016

Elektromanyetik Uyumluluk Nedir?

EMC Nedir? Elektromanyetik Uyumluluk Ne Demektir?
EMC (ElectroMagnetic Compatibility), cihaz veya sistemlerin karşılıklı olarak yaydıkları elektromanyetik etkiye dayanma özelliğidir.
uluslararası Elektroteknik Sözlüğü IEV 161-01-07´ye göre EMC, bir cihaz veya sistemin kendi elektromanyetik ortamında kabul edilebilir değerlerin dışında kalan elektromanyetik parazitlere yol açmadan ve bunlardan etkilenmeden, işlevini uygun biçimde yerine getirebilme yeteneğidir.
Elektrikli veya elektronik cihazlar, çalışmaları sırasında ürettikleri ve çevreye yaydıkları elektromanyetik gürültü veya darbelerle , diğer elektrikli veya elektronik Cihazların fonksiyonlarını veya performanslarını etkilememelidir. Elektrikli cihaz, çalışması sırasında ortamdan gelebilecek elektromanyetik etkilere karşı bağışıklık sistemine sahip olmalıdır. Cihazlar bu unsurlara uyumlu olmak zorundadır.
Ürünlerin AB ülkelerinde ve ülkemizde piyasaya arz edilebilmeleri için CE işaretlemesinin uygun şekilde yapılması gerekmektedir.
TSE Elektromanyetik Uyumluluk Markası kullanma hakkı verilen ürünlerin ticari Markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi 3 yıl olan belgedir.
Oluşabilecek bir EMC sorununun çözümü, elektriksel iletkenlik yoluyla oluşan girişimlerde verimli topraklama, doğru bağlama ve gerektiği yerde filtreleme yapma ana başlıkları altında çözümler üretilebilir.
Deney Belgesi, ilgili deney raporu ile birlikte geçerlidir.