CE Belgelendirme
20 Aralık 2016

Elektromanyetik Uyumluluk EMC Direktifine Göre Yapılan Testler

 

 Uyguladığımız Bazı Temel Standartlar  Test Yapılan Bazı Ürün Standartları:
1- EN 61000-4-2: Elektrostatik Boşalma Bağışıklık Deneyi 1- EN 61000-6-1: Yerleşim Birimleri,Ticari ve Hafif Sanayi Ortamları için Bağışıklık Standardı
2- EN 61000-4-3: Işıyan, Radyo Frekans, Elektromanyetik Alan Bağışıklık Deneyi 2- EN 61000-6-2: Genel Standardlar-Endüstriyel Ortamlar için Bağışıklık
3- EN 61000-4-4: Elektriksel hızlı geçici rejim/patlama bağışıklığı 3-  EN 61000-6-3: Genel Standardlar-Yerleşim Birimleri,Ticari ve Hafif Sanayi Ortamları için Emisyon Standardı
4- EN 61000-4-5: Ani yükselmelere karşı bağışıklık 4- EN 61000-6-4: Genel Standardlar-Endüstriyel Ortamlar için Emisyon Standardı
5- EN 61000-4-6: Radyo Frekans alanlar tarafından endüklenen iletilen bozulmalara karşı bağışıklık 5- EN 60601-1-2:Elektrikli Tıbbi cihazlarElektromanyetik Uyumluluk
6- EN 61000-4-8: Şebeke frekanslı Manyetik Alan Bağışıklık 6- EN 55024:Bilgi Teknolojisi Cihazları-Bağışıklık karakteristikleri-Ölçme Metotları ve Sınır Değerleri
7- EN 61000-4-11: Gerilim çukurları, kısa kesintiler ve gerilim değişmeleri ile ilgili bağışıklık 7- EN 62052-11: Elektrik Ölçme Cihazı (A.A.)-Genel Kurallar-Deneyler ve Deney Şartları-Bölüm 11- Sayaç
8- EN 61000-4-12: Salınımlı Dalgalar Bağışıklık Deneyi 8- EN 55014-1: Ev ve Benzeri Yerlerde kullanılan Cihazlar,Aletler ve Benzeri Cihazlar için Özellikler-Bölüm 1: Yayılım
9- EN 61000-4-13:Harmonik bağışıklık 9- EN 55014-2: Ev ve Benzeri Yerlerde kullanılan Cihazlar,Aletler ve Benzeri Cihazlar için Bağışıklık Kuralları- Ürün Aile Standardı
10- EN 61000-4-17:  D.A güç giriş uçlarında meydana gelen dalgacıklara karşı bağışıklık deneyi. 10- EN 61326: Ölçme ,Kontrol ve Laboratuarda Kullanım için Elektrikli Cihazlar-Elektromanyetik Uyumluluk Şartları
11- EN 61000-3-2 Harmonik akım yayınlarına ait sınır değerler 11- EN 12015: Asansörler,Yürüyen Merdivenler ve Yürüyen Bantlar için Ürün Aile Standardı-Emisyon
12 – EN 61000-3-3 Gerilim değişiklikleri, dalgalanmaları, ve kırpışma sınırları 12- EN 12016: Asansörler,Yürüyen Merdivenler ve Yürüyen Bantlar için Ürün Grubu Standardı-Bağışıklık
13- EN 50147-1: Yankısız Odalar-Bölüm1:Ekran Zayıflatmasının Ölçülmesi 13– EN 60974-10: Ark Kaynağı Cihazları
14- CISPR 22 – EN 55022:BTC Yayılım Bozulması,
Bağlantı ucu bozulma gerilimi
14- EN 61204-3: Düşük Gerilim Güç Kaynkaları , DA Çıkışlı
15- CISPR 11 – EN 55011: SBT  cihazları Yayılım Bozulması, Bağlantı ucu bozulma gerilimi 15- EN 50293: Yol Trafik İşaret Sistemleri
16- EN 60730-1Otomatik Kontrol Düzenleri 16- EN 61000-4-13: Harmonik Bağışıklık
17– EN 61000-4-14: Düzensiz Gerilim Değişimi Bağışıklık Deneyi 17- EN 50130-4: Alarm Sistemleri
18- EN 61000-4-17: Giriş Güç Uçlarında Meydana Gelen Dalgacıklara Karşı Bağışıklık 18- EN 60255-25: Ölçme Röleleri ve Koruma Cihazları için Emisyon Deneyleri
19- MIL-STD 461F: RE 102 19- EN 60255-26: Ölçme Röleleri ve Koruma Cihazları için Bağışıklık Deneyleri
20- MIL-STD 461F: CE 102 20- EN 50470-1: Elektrik Ölçme Donanımı
21- 72/245/EEC,2004/104/EC: Motorlu Araçlar ve Parçaları için Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi
22- EN 13309: İnşaat makinaları
23- ISO 13766: Karada Hareket Edebilen Makinalar
24- OIML R 49-1: Bölüm 1 – Metrolojik ve Teknik Gereksinimler
25- OIML R 49-2: Bölüm 2 – Test Metodları
26- OIML R 117-1: Dinamik Sıvı Ölçüm Sistemlerinin Metrolojik ve Teknik Gereksinimleri
27- OIML D 11: Elektronik Ölçüm Sistemleri için Genel Gereksinimler

Dökümanlar

katalogs-1036-2004-108-AT ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK YÖNETMELİĞİ

katalogs-1036-EMC TEST RAPORU 2

katalogs-1036-EMC TEST RAPORU 3

katalogs-1036-ETSI EN 301 489 EMC Standardı

katalogs-1036-RF test raporu 1

katalogs-1036-RF test raporu 2

Bağlı Hizmetler