Teklif Formu
+90 212 438 42 06
info@taksimdanismanlik.com

Elektrikli Su Isıtıcıları CE Belgesi

Elektrikli Su Isıtıcıları İçin CE Belgesi

 

 

Evlerde, ofislerde sıkça kullanılan elektrikli su ısıtıcıların, ülkemizde ve Avrupa Birliği ülkelerinde serbest dolaşabilmesi için CE belgesi sahibi olması zorunludur. Elektrikli su ısıtıcılar, alternatif akım için 50 V - 1000 V, doğru akım için 75 V - 1500 V arasındaki gerilimlerde kullanılmak üzere tasarlanan elektrikli ekipmanlara dahil olup, (2014/35/AB) sayılı "Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile İlgili Yönetmelik" ile ilgilidir. Bu yönetmelik, 2014/35/EU AB Low Voltage Directive (LVD) direktifinden uyarlanmıştır. Yönetmeliğin amacı, iç pazarın işleyişini sağlarken piyasadaki elektrikli ekipmanların, insanların, evcil hayvanların ve malların sağlık ve güvenliğini üst düzeyde koruyan gerekliliklere sahip olmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Elektrikli ekipmanlar, ancak güvenlik konularıyla ilgili yürürlükte olan iyi mühendislik uygulamaları doğrultusunda imal edilmiş olmaları ve uygun şekilde kuruldukları, muhafaza edildikleri ve imalat amacına uygun olarak kullanıldıkları takdirde insanların, evcil hayvanların veya malların güvenliğini tehlikeye atmamaları koşuluyla piyasada bulundurulabilir.

 

 

Elektrikli ısıtıcı için CE belgesi alma süreci kısaca aşağıdaki gibi sıralanabilir:

- İlgili yönetmelikler ve yönetmelikler kapsamında uygulanabilir harmonize standartlar belirlenir. Elektrikli su ısıtıcısı için 2014/35/AB ve TS EN 60335-2-15 yönetmelikleri ilgilidir.

- Standartlar kapsamında ilgili test, muayene ve raporlamalar yapılır.

- Teknik Dosya hazırlanır.

- AB Uygunluk Beyanı hazırlanır ve imzalanır.

- CE İşareti talimatlara uygun şekilde yerleştirilir

Elektrikli Isıtıcının CE Belgesi Alabilmesi İçin Yönetmelikle Belirlenen Genel Koşullar:

- Elektrikli ekipmanın tanınmasını ve yapılış amacına uygun güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlayacak temel özellikler, elektrikli ekipman üzerinde veya bu mümkün değilse beraberindeki bir belgede belirtilmelidir.

- Elektrik donanımı, bileşen parçalarıyla birlikte, emniyetli ve düzgün bir şekilde monte edilmesini ve bağlanmasını sağlayacak şekilde yapılmalıdır.

- Elektrikli ekipmanlar, insanlar ve evcil hayvanlar, doğrudan veya dolaylı temasın yol açabileceği fiziksel yaralanma veya diğer zarar görme ihtimali olan tehlikelere karşı yeterince korunaklı olarak üretilmelidir.

- Tehlikeye neden olacak kadar yüksek sıcaklıklar, arklar veya radyasyon üretmemelidir.

- İnsanların, evcil hayvanların ve malların, elektrikli ekipmanın neden olduğu elektrik dışı ve tecrübe ile bilinen tehlikelerden korunacak şekilde üretilmelidir.

Öngörülebilir koşullar için yalıtım uygun olmalıdır.

- İnsanları, evcil hayvanları ve malları tehlikeye atmayacak şekilde beklenen mekanik gereksinimleri karşılamalıdır.

- İnsanları, evcil hayvanları ve eşyaları tehlikeye atmayacak şekilde, beklenen çevre koşullarında mekanik olmayan etkilere karşı dayanıklı olmalıdır.

- Öngörülebilir aşırı yük koşullarında insanları, evcil hayvanları ve malları tehlikeye atmayacak özellikte üretilmelidir.

Üreticinin Hazırlamakla Yükümlü Olduğu Teknik Dosya:

Teknik dosya, elektrikli ekipmanın ilgili gerekliliklere uygunluğunu değerlendirmeyi mümkün kılmalı ve risklere dair yeterli bir analiz ve değerlendirme içermelidir. Teknik dosya, uygulanabilir gereklilikleri belirler ve elektrikli ekipmanın değerlendirilmesi, tasarımı, üretimi ve işletimi ile ilgili olabildiğince çok sayıda ilgili husus içermelidir. Teknik dosya, uygulanabilir olduğu durumlarda, en az aşağıdaki unsurları içermelidir:

A- Elektrikli ekipmanın genel bir tanımı;

B- Kavramsal tasarım ve imalat çizimleri ile devre elemanları, alt montajların, devrelerin vb.  şemaları;

C- Bu çizimlerin ve şemaların anlaşılması ve elektrikli ekipmanın çalıştırılması için gerekli tanımlar ve açıklamalar;

D- Referansları Avrupa Birliği Resmi Gazetesi´nde yayınlanmış olan, kısmen veya tamamen uygulanan uyumlaştırılmış standartların veya uluslararası standartların bir listesi; uluslararası veya ulusal standartların bir listesi uygulanmamışsa, uygulanan diğer ilgili teknik şartnamelerin bir listesi ile birlikte, bu yönetmeliğin temel koşullarını karşılamak için benimsenen çözümlerin açıklamaları,

E- Yapılan tasarım hesaplarının sonuçları, gerçekleştirilen incelemeler vb.,

F- Test raporları.

CE İşareti ve AB Uygunluk Beyanı:

-Üretici, bu yönetmeliğin uygulanabilir gerekliliklerini karşılayan her bir elektrikli ekipmana CE işaretini iliştirmelidir.

-Üretici, bir ürün modeli için yazılı bir AB uygunluk beyanı düzenler ve bunu, elektrikli ekipmanın piyasaya arz edilmesinden sonra 10 yıl boyunca ulusal piyasa gözetimi ve denetimi kurumlarının emrinde teknik belgelerle birlikte saklar. AB uygunluk beyanı, hazırlandığı elektrikli ekipmanı tanımlayacaktır.

-AB uygunluk beyanının bir kopyası, talep üzerine ilgili piyasa gözetimi ve denetimi makamlarına sunulacaktır.

Yetkili temsilci;

Elektrikli su ısıtıcısı üreticisinin CE belgesi alabilmesi için koşullar ve yapılması gerekenler yukarıda belirtilmiştir. İlgili yönetmelik, üreticiye yazılı bir yetki belgesi ile yetkili temsilci atama hakkı vermektedir. Atanan yetkili temsilci, üretici adına teknik dosya hazırlama ve cihazın güvenlik önlemlerini alma sorumluluklarını üstlenemez.  Yetkili temsilcinin sorumlulukları:

- AB uygunluk beyanını ve teknik dosyayı, talep edildiğinde bakanlığa sunulmak üzere elektrikli ekipmanın piyasaya arz edildiği tarihten itibaren on yıl boyunca muhafaza etmek.

- Gerekçeli talep üzerine, elektrikli ekipmanın uygunluğunu kanıtlamak için gereken tüm bilgi ve belgeyi bakanlığa sunmak.

- Yetki belgesinde yer alan elektrikli ekipmanın teşkil ettiği riskleri ortadan kaldırmak için alınan her türlü önlem hakkında talep üzerine bakanlık ile iş birliği yapmak.

İthalatçıların yükümlülükleri;

- İthalatçılar, bir elektrikli ekipmanı piyasaya arz etmeden önce imalatçının gerekli uygunluk değerlendirme prosedürünü gerçekleştirdiğini teyit eder. İmalatçının teknik dosyayı düzenlediğini, elektrikli ekipmanın CE işareti taşıdığını teyit eder. Elektrikli ekipmanın bir risk oluşturduğu durumlarda, ithalatçı bu durumla ilgili olarak imalatçıyı ve bakanlığı bilgilendirir.

- İthalatçılar isimlerini, tescilli ticari unvanlarını ya da tescilli ticari markalarını ve ürün konusunda kendileriyle iletişime geçilebilecek adreslerini elektrikli ekipmanın üzerinde veya bunun mümkün olmadığı durumlarda elektrikli ekipmanın ambalajında veya elektrikli ekipmana eşlik eden bir belgede belirtir. Türkçe ve anlaşılır dil kullanmak ile yükümlüdürler.

- İthalatçılar ürünün taşınması ve depolanması sırasında alınması gereken güvenlik tedbirlerinden yükümlüdürler.

- İthalatçılar, gerekli görüldüğünde tüketici sağlığı be güvenliği için ihtiyaç duyulan numune testlerinden ve gerek görülürse geri çağırılan ürünün şikayet kaydını tutmaktan ve takibini yapmaktan sorumludurlar.

- İthalatçılar, elektrikli ekipmanın piyasaya arz edildiği tarihten itibaren on yıl boyunca, AB uygunluk beyanının bir kopyasını bakanlığa sunmak üzere hazır tutar ve bakanlıkça istenmesi halinde teknik dosyanın sunulmasını sağlar.

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
  • Beylikdüzü OSB mah. Mermerciler Sanayi Sit. 3. Cad. No:8 Corner Office K:3 D:53 Beylikdüzü / İstanbul
  • Telefon : +90 212 438 42 06
  • Oud Metha Offices, 1st Floor, Block B Healtcare City Dubai, UAE
  • Telefon : +90 850 888 85 71
  • Fax : 0212 438 42 07
  • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?