Koşer Belgesi Gerekli Evraklar
30 Mayıs 2016
İthalat Kredileri
22 Aralık 2016

EL ALETLERİNİN KULLANILMASINDA ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Sık kullanılan el aletleri çalışma alanına yakın olmalıdır.
Atölyedeki giyim kuşam:
· Kısa kollu giysiler giyilmeli ya da kollar sıvanmalıdır.
· Kıravat takılmamalı.
· Parçalı ve bol giysi giyinmemeli.
· KKD kullanılmalı.
· Aksesuar takılmamalı.
El Aletleri 2’ye ayrılır:1) Elektriksiz el aletleri.2) Elektrikli el aletleri
Elektriksiz El Aletleri :
EĞE ile çalışmalarda dikkat edilmesi gerekenler:
· Eğe işlemi sırasında titreşimi önlenmek için iş parçası mengeneye bağlanmalı.
· Eğe sağ el ile tutulmalı.
· Vücut ve kol ritmik hareket ettirilmelidir.
· Eğe saplı olmalı.
· Eğeleme esnasında oluşan talaşlar fırça ile temizlenmeli.
· Eğe sert malzeme ile yapılmış olması nedeni ile kırılmalara dikkat edilmeli.
· Eğleme esnasında el mengeneye çarpmamalı.
TESTERE ile çalışmalarda
· Testere ileri hareket ederken malzemeye basınç uygulanır,geri dönerken serbest bırakılır.
· İşin daha verimli olması için gidiş-dönüş hızının dakikada 40-50 gidiş – dönüş olmalı.
· Testere sert malzemeden yapılmadıysa kırılmalara dikkat edilmeli.
· İşin bitimine yakın testere bastırılmaz parça kırılabilir.
TORNAVİDA ile çalışmalarda
· Vida tornavida uyumlu olmalı
· Tornavida sapı düzgün olmalı.
· Tornavidaya çekiç ile vurulmaz.
· Tornavida ile çalışırken vida el ile tutulmaz.
PENS ile çalışırken:
· Cıvata vida gibi malzemeler pens ile çıkarılmaz.
· İşe uygun pens seçilir.
· Penslere çekiç ile vurulmaz.
· Pens ile çalışırken el pens ağzına yakın tutulmaz.
ANAHTAR ile çalışırken
· Cıvata’ya uygun anahtar seçilir.
· Anahtarın ağzı bozuk olmamalı.
· Anahtarda çapaklanma var ise temizlenmeli.
· Anahtar ile çalışırken anahtar bastırarak değil çekilerek çalışmalı.
· Boru gibi malzemeler içine takılıp anahtar ile uzaktaki işler yapılmamalı.
· Çekiç ile anahtara vurulmaz.
· Anahtar ile çalışırken el çarpmamaya dikkat edilmeli.
ÇEKİÇ ile çalışırken
· Çekiç yağlı, terli el ile tutulmamalı.
· Çekiç sapı gevşek olmamalı.
· Çekiç sapına yakın tutulmamalı.
KESKİ ile çalışırken
· Keskinin keskinliği kontrol edilmeli gerekir ise bilenmeli.
· Keski sert malzemede kullanılmamalı.
· Uygun KKD kullanılmalı.
Sivri uçlu el aletleri (pergel) cepte taşınmamalı.
Elektrikli el aletleri
MATKAP
· Kıyafet uygun olmalı.
· Matkap ucu gevşek olmamalı.
· Malzemeye uygun matkap seçilmeli.
· Titreşim ve gürültüye önlem almalı.
· Matkap sıkı tutulmalı
· Topraklaması yapılmış olmalı.
ELEK. TESTERE
· Topraklama yapılmış olmalı.
· Uygun kıyafet giyilmeli.
· Sıkı tutulmalı.
· Eskimiş testere kullanılmamalı.
El aletleri ile çalışırken sapları düzgün olmalı ve yalıtkan olmalıdır
El aletleri kapasiteleri dışında zorlanmamalıdır
Taşınabilir el aletleri sapları yalıtkan bir malzeme ile kaplanmış olmalı ve üzerilerinde devreyi kapatmaya yarayan sürekli basılarak çalışan yaylı bir devre kesici olmalıdır
Topraklanmaları üzerinde topraklama elemanı bulunan özel fiş ve prizlerle yapılmalıdır
Açık alanlarda ve inşaat işlerinde kullanılan el aletleri çift yalıtkan olmalı, ve güvenlik transformatörlerinin çıkışında 1 alet takılı olmalı, düşük gerilimle çalışmalıdır
Kaçak akımlara karşı elektirkli El aletlerinde kaçak akım rölesi devre kesici olmalıdır.
Elektrikli el aletlerinde yüksek gerilimle çalışanlarda üzerinde gerilimi düşürecek şalter olmalıdır.
Parlayıcı patlayıcı ortamlarda elektrikli el aleti kullanılmamalıdır
Tüm el aletleri kullanılmadan önce kontrol edilmelidir
Bakımları kalifiye elemanlar tarafından yapılmalıdır
El aletleri işçilerin geçiş yolu üzerinde bulunmamalıdır
kesiciler uygun bakımlı olarak muhafazaların içinde saklanmalıdır