Teklif Formu
+90 212 438 42 06
info@taksimdanismanlik.com

EEE Yönetmeliği Elektrikli ve Elektronik Eşya Üretici Kayıt Sistemi

EEE Yönetmeliği Nedir?

EEE Yönetmeliği nedir, neden önemlidir, “EEE yönetmeliğine uygundur” ne demek gibi sorular elektrikli ve elektronik eşya üreticileri için önemli hale gelmiştir. Çünkü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yayınladığı EEE Yönetmeliği ile üreticilere belirli yükümlülükler atamıştır. Bu yönetmelik ile üretilecek ve / veya ithal edilecek elektrikli ve elektronik eşyalarla ilgili birtakım teknik ve idari kural ve esaslar belirlenmiştir. Bunlardan biri de üreticilerin Elektrikli ve Elektronik Eşya Üretici Kayıt Sistemi üzerinden ürün kaydı yapmalarıdır. EEE Yönetmeliğine uygun ürünler üretme sorumluluğu olan üreticiler, Bakanlık tarafından hazırlanan kayıt sistemine başvurmak ve bir kod numarası almak zorundadır.

Bu kayıt sisteminin detaylarına geçmeden önce EEE Yönetmeliği nedir ve EEE Yönetmeliğine uygundur ifadesinin ne anlama geldiğini açıklamakta fayda var.

EEE Yönetmeliği, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 30 Mayıs 2008 tarihinde 26891 sayılı Resmi Gazete’de yayınladığı “Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik”tir. Bu yönetmeliğin en önemli amacı insan sağlığı ve çevre üzerinde bu eşyaların kullanımından kaynaklı olumsuz etkileri en aza indirmektir. Bu bağlamda EEE Yönetmeliği’nin;

Ø  elektrikli ve elektronik ürünler içerisinde yer alan bazı zararlı maddelerin kullanımına sınırlandırmalar getirmeyi,

Ø  bu sınıflandırmaların kapsamına giren ve girmeyen ürün, uygulama ve süreçleri belirlemeyi,

Ø  bu ürünlerin ithalatı ile ilgili kontroller yapmayı,

Ø  konuyla ilgili tüm idari, teknik ve hukuk düzenlemelerini yapmayı,

Ø  elektrikli ve elektronik eşyaların atık yönetimi süreçlerine dair kurallar belirlemeyi

amaçladığını söyleyebiliriz.

EEE Yönetmeliği nedir sorusunu yönetmelik kapsamına giren ürün gruplarını açıklayarak cevaplamaya devam edelim. Yönetmeliğe göre;

Ø  büyük ev eşyaları

Ø  küçük ev aletleri

Ø  bilişim ve telekomünikasyon ekipmanları

Ø  tüketici ekipmanları

Ø  aydınlatma ekipmanları

Ø  elektrikli ve elektronik aletler (büyük ve sabit sanayi aletleri hariç)

Ø  oyuncaklar, eğlence ve spor aletleri

Ø  tıbbi cihazlar

Ø  izleme ve kontrol aletleri

Ø  otomatlar

üreticileri EEE Yönetmeliğine uygun ürünler üretmekle yükümlüdür. Örneğin, üretilen ürünlerin içerisinde kurşun, cıva, kadmiyum, krom (Cr6+), polibromürlü bifeniller (PBB) vb gibi maddelerin bulunmaması, EEE Yönetmeliğine uygun üretim yapmanın ön koşullarından biridir.

EEE Yönetmeliğine Uygundur Ne Demek?

EEE Yönetmeliği yayınlandıktan sonra üreticilerin en fazla üzerinde durduğu sorulardan biri de “EEE Yönetmeliğine uygundur ne demek” olmuştur. EEE Yönetmeliğine uygun ürünler üretmek isteyen üreticilerin uyması gereken kuralları şöyle sıralayabiliriz:

Ø  Piyasa sürdükleri ürünlerin içerisinde zararlı birtakım maddelerin olmaması (cıva, kadmiyum, kurşun vb gibi). Bu maddeden muaf tutulan ürün ve uygulamalar EEE Yönetmeliği’nin ekler bölümünde açıklanmıştır.

Ø  Piyasaya arz edilen ürünlerin içerisinde insan sağlığı ve çevreye zararlı maddelerin bulunmadığını ve EEE Yönetmeliğine uygunluk kriterlerinin karşılandığı ispatlayan her türlü belge ve dokümanın beş yıl boyunca saklanması.

Ø  Yönetmelikte açıklanan uygunluk beyan formunun doldurularak her yıl şubat ayı bitimine kadar Bakanlığa iletilmesi.

Ø  İthal edilecek ürünlerin EEE Yönetmeliğine uygunluğu ile ilgili kontrollerin Dış Ticaret Müsteşarlığının düzenlemelerine göre yapılması.

Ø  Son olarak üretilen / ithal edilen elektrikli ve elektronik eşyaların bilgilerinin yer aldığı açıklamalarda “EEE Yönetmeliğine Uygundur” ifadesinin belirtilmesi.

Elektrikli ve Elektronik Eşya (EEE) Üretici Kayıt Sistemi

EEE Üretici Kayıt Sistemi, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Kontrolü Yönetmeliği’ne istinaden oluşturulmul bir uygulamadır. 22 Mayıs 2012 tarihinde 28300 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğe göre EEE üreticilerinin Bakanlık tarafından oluşturulan üretici kayıt sistemine kaydolmaları ve kod numarası almaları gerekmektedir. Bu bağlamda üreticiler http://online.cevre.gov.tr/ internet sitesi üzerinden gerekli işlemleri yapabilmekte; kullanıcı adı ve şifre alabilmektedir. Bu sistemin nasıl kullanılacağı ile ilgili bilgiler ve konuyla ilgili gelişmeler ve duyurular da yine aynı site içerisinde yer almaktadır.

18 Mart 2021 tarihi itibariyle site üzerinde güncelleme çalışmalarının yapıldığını ve sitenin en kısa sürede açılarak hizmet vermeye başlayacağını belirtmekte fayda var.

EEE Yönetmeliği Neden Önemlidir?

EEE Yönetmeliği, günümüz teknoloji ile üretilen neredeyse tüm elektrikli ve elektronik eşyaları kapsamaktadır. Artık her an her yerde bu eşyaları kullanıyor olduğumuzdan, sağlığımızın ve çevrenin elektrikli ve elektronik eşyalardan giderek daha fazla etkilendiğini söyleyebiliriz. Bu nedenle, bu ürünlerin insan sağlığı ve çevreye uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir. EEE Yönetmeliği de bu hedefle oluşturulmuş bir düzenlemedir.

Yönetmelik, bu ürünlerin üretimi ve ithalatı ile ilgili kapsamlı düzenlemeler yapmaktadır. Belirli kurallar, usul ve esaslar belirleyerek elektrikli ve elektronik eşyaların kullanımından kaynaklı olumsuz etkileri en aza indirmektedir. İçerisinde zararlı madde bulunmaması, Bakanlığa düzenli raporlamalar yapılması, üretilen ürünlerin uygunluk kontrolleri ve konuyla ilgili tüketicilerin bilgilendirilmesi bunlardan bazılarıdır.

EEE Yönetmeliği ile uyumlu ürünler üreten şirketler, sektördeki rekabet gücünü de eline geçirmiş olmaktadır. Bu yönetmeliği uygulayabileyen işletmelerin konuyla ilgili diğer ulusal ve uluslararası düzenlemelere de rahatlıkla uyum sağlayacağını söyleyebiliriz. Böylelikle, dış pazara da ürün satabilir ve ticaret hacmini genişletebilir.

İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
  • Beylikdüzü OSB mah. Mermerciler Sanayi Sit. 3. Cad. No:8 Corner Office K:3 D:53 Beylikdüzü / İstanbul
  • Telefon : +90 212 438 42 06
  • Oud Metha Offices, 1st Floor, Block B Healtcare City Dubai, UAE
  • Telefon : +90 850 888 85 71
  • Fax : 0212 438 42 07
  • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?