Teklif Formu
+90 212 438 42 06
info@taksimdanismanlik.com

EEE Direktifi

Elektrik ve elektronik eşyaların üretiminden bertaraf edilmesini ve çevre ve insan sağlığının korunması amacıyla yürürlülüğe girmiştir.

Eski elektrikli ekipmanları çöp sahasına atmak yerine elektrikli ekipmanı oluşturan malzemeleri geri dönüştürerek kullanma işlemidir. Ve biliyoruz ki çöp sahasına atılan elektrikli ekipmanlar genellikle tehlikeli malzemelerden oluşmaktadır bu durum çevreye zarar vermektedir. Örneğin,altın,gümüş, paladyum gibi değerli malzemelerin geri kazanılması çevreye olumlu yönde etki sağlar.

Etrafımızda gördüğümüz bir çok cihaz telefon,  bilgisayar vs. Lityum metal pillerinden oluşur. Bu pillerin içerdiği modüllerde alarm özelliği vardır. Bu modüllerin düzeni AB üye devletleri tarafından AB direktifi ile düzenlenir.

Piller , cıva ,kadmiyum ve kurşun gibi zararlı ağır metallerden kullanılarak üretilir. Bu nedenle atık piller çeşitli hastalıklara sebep olur. Atık piller; nörolojik bozukluklar, merkezi sinir sistemi, kanser, böbrek ve karaciğer hastalıklarına sebep olabilir.

Özellikle cıvanın eser miktarda bile doğada bulunması  çok ciddi zararlar ortaya çıkarabilir. Ağır metallerden üretildikleri için çöpe değil geri dönüşüme atıyoruz .Denizlere atmayalım suları kirletiyor. Ağır metaller sudaki canlılarda birikerek o canlıyı yediğimiz durumda yine  bize geri dönüş sağlıyor.

Atık pil olayını azaltmak adına Lityum pillerini kullanılmıştır. Lityum pilleri daha uzun bir çalışma ömrü sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Böylece, sıradan alkali pillere kıyasla daha az atık oluşturur. Lityum pillerin yüksek güç yoğunluğu nedeniyle, Lityum piller  şuanda IATA’nın Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği(DGR) kapsamında tehlikeli mallar olarak sınıflandırılır. Ama dediğimiz gibi çevreye en az zarar veren pil çeşididir.Lityum iyon pillerinin bu özelliklerinden başka kullanım avantajları şunlardır:

• Tekrar şarj edilerek defalarca kullanılabilir.

• Karbondioksit salınımı çok az olduğundan ve toksik madde içermediğinden çevreye verdiği zarar azdır.

Avrupa Birliği´nde elektrikli ve elektronik ürünler satan şirketler, elektrikli ve elektronik ekipman (EEE) için AB mevzuatına uymalıdır.

EEE üreticilerinin ürünlerinin yaşam döngülerinin sonunda toplanması ve geri dönüştürülmesine ilişkin sorumluluklarını belirleyen Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman Direktifi (WEEE) dir.

Gözden geçirilmiş WEEE Direktifi, 24 Temmuz 2012 tarihinde Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayınlandı. Yeni mevzuata genellikle "WEEE Değişiklik Direktifi" adı verilir.

WEEE kapsamındaki cihazların geri dönüşümü için bu cihazların; toplanması, hammaddelerinin ayrıştırılması veya tamir edilerek geri kazanılması hedeflenmiştir.

Bu işlemleri organize etmek ve gerekli finansmanı sağlamak sorumluluğu üreticilere yüklenmiştir. Üreticiler bunu tek başlarına veya birleşerek toplu halde yapma serbestliğine sahiptir

Bu yönetmelik ROHS direktifiyle paralel ilerlemektedir.

WEEE tarafından hem toplama hem de geri dönüşüm miktarları için hedefler koymaktadır. Bu konuda her ülke kendi hedefini belirlemektedir.

Birçok firma gerek WEEE nedeniyle, gerekse RoHS nedeniyle üretimini yeniden tasarlamak durumunda kalır. Bu nedenle, bazı  ürünler piyasadan kalkarken bazı yeni modeller veya ürünler de piyasaya çıkabilecektir.

WEEE kurallarının işletilmesi genel olarak şöyledir:

Üye ülkeler kendi ülkelerindeki WEEE kapsamına giren üreticileri bildirecek ve kayıt altına alınmasını sağlayacaktır.

Perakende satıcılar sattıkları ürüne karşılık tüketicinin iade etmek istediği WEEE uyumlu elektronik eşya varsa bunu kabul etmek mecburiyetindedir yani eskiyi getir yeniyi götür muhabbeti buradan gelmektedir diyebiliriz.

Buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın gibi büyük ve ağır elektrikli eşyaları eve teslim eden satıcı eski eşyayı da derhal teslim almakla yükümlüdür.

WEEE ürünlerini teslim alabilmesi için satıcıların bir form doldurarak   cüzi bir ücret ödeyerek yerel makamlara kaydolması gerekmektedir. Ancak bu şekilde kaydı olan satıcılar eski WEEE ürünlerini yerel makamların göstereceği toplama merkezlerine dökebileceklerdir

Satıcılar WEEE ürünlerini yerel toplama merkezlerine dökerken ayrıca bir ücret ödemezler.

WEEE işaretli ürünlerin tüketici tarafından çöpe atılması engellenmiştir. Tüketici bu tür ürünleri  kayıtl ı satıcılar üzerinden toplama merkezlerine gönderebilir ve  bunun için de herhangi bir masraf yapmayacaktır. WEEE ürünlerinin tüketiciler veya yetkili olmayan satıcılar tarafından çöpe atılmasını engellemek için ürünlerin üzerinde buna ilişkin bir etiket bulunur.

Ülkemizde   15-16 Haziran 2006 da Tübitak Marmara Araştırma Merkezi(MAM) ve Bilişim Teknolojileri Enstitüsü(BTE) tarafından bir konferans düzenlenerek elektronik sektöründe faaliyet gösteren firmaların  ROHS ve WEE direktifleri konusunda farkındalık yaratmalarını ve rekabet güçlerini arttırmaları planlanmıştır.

Son olarak ülkemizin birçok ilinde geri dönüşüm noktaları bulunuyor.

Bu bilgilerden yola çıkarak; hem elektronik ürün üreten hem de tüketen biz insanların, diğer geridönüşebilir maddelerin toplanmasına yardımcı olarak, sağlığımıza ve çevremize zarar vermeyen ürünler kullanarak hem kendimizi hem de çevremizi koruyabiliriz.

 

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
  • Beylikdüzü OSB mah. Mermerciler Sanayi Sit. 3. Cad. No:8 Corner Office K:3 D:53 Beylikdüzü / İstanbul
  • Telefon : +90 212 438 42 06
  • Oud Metha Offices, 1st Floor, Block B Healtcare City Dubai, UAE
  • Telefon : +90 850 888 85 71
  • Fax : 0212 438 42 07
  • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?