Teklif Formu
+90 212 438 42 06
info@taksimdanismanlik.com

EcoVadis Sürdürülebilirlik Değerlendirme Metodolojisi

Bir şirketin piyasa değeri; müşterileri ve diğer paydaşları gözündeki imajı tedarik zinciri faaliyetlerindeki başarısı ile doğru orantılıdır. Özellikle büyük ve çok uluslu şirketler, aynı anda birbirinden farklı çok sayıda ürün, hizmet ve süreç ile ilgilenmek zorundadır. Bunların arasında kritik önemi haiz olan tedarik zinciri süreci, ne kadar iyi yönetilse de genellikle en zayıf halkası kadar güçlü olabilmektedir.

Şirketlerdeki satın alma yöneticileri, tedarik ağının sağlıklı, güvenilir ve rekabetçi olmasını sağlamak gibi çok ciddi ve zorlu bir görevi yerine getirmektedir. Sürdürülebilir tedarik uygulamaları, tedarik zinciri yönetiminde artık her şirketin en önemli stratejik önceliklerinden biri olmuştur. Bu bağlamda, tedarikçilerin kurumsal sosyal sorumluluk (CSR) derecelendirmelerinde etkili, güvenilir ve global bir iş ortağına ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır.

Sürdürülebilir Tedarik Uygulamalarının Faydaları

Sürdürülebilir tedarik uygulamalarının birçok faydası vardır. Bunlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz:
•    Tedarik zincirinin bozulma riskini azaltmak.
•    Marka değerini ve şirket itibarını korumak.
•    İş birlikçi faaliyetlerle maliyetleri düşürmek (enerji tüketiminin azaltılması gibi).
•    Sermayeye erişimi kolaylaştırmak
•    Değerlemeyi artırmak.
•    Tüketiciler yeşil ve sorumlu bir tedarik zincirine ihtiyaç duyduklarında pazar avantajı sağlamak.


Sürdürülebilir Tedarik Uygulamalarının Faydaları

Sürdürülebilir tedarikin geniş ölçekte uygulanması, birçok faktörden dolayı şirketler için büyük zorluklar doğurabilmektedir. Örneğin:
•    Kurumsal sosyal sorumluluk standartlarının yaygınlaşması
•    İstenilen bilgilerin bulunmaması
•    Dahili değişiklik yönetimi
•    Tedarikçi katılımı
•    İyileştirme için kaynak eksikliği
•    Tedarik zincirlerinin karmaşıklığı
Bu faydaları geliştirmek ve zorlukları gidermek için devreye giren EcoVadis, çeşitli çözümler sunmaktadır. Tedarik yöneticilerinin kullanımı kolay ve dinamik puan kartlarına erişmelerini sağlamaktadır. Ticaret ortaklarının sürdürülebilirlik performanslarını ve sürekli iyileştirme eylemlerini izlemelerini de kolaylaştırmaktadır. Bu bağlamda, işletmeler için web tabanlı iş birliği araçları oluşturmakta ve bu araçların kullanımını takip etmektedir.


İyi Bir CSR Yönetim Sisteminin Belirlenmesi

EcoVadis kurumsal sosyal sorumluluk derecelendirme metodolojisinin amacı, işletme politikaları, faaliyetler ve sonuçlardan yola çıkarak bir şirketin CSR yönetim sisteminin kalitesini ölçmektir. EcoVadis CSR derecelendirme metodolojisi yedi temel ilkeye dayanmaktadır.

1.    Kanıta Dayalı

İspat sorumluluğu değerlendirilen şirket üzerindedir. CSR yönetim sistemleri işletme faaliyetleri üzerinde birtakım izler bırakmaktadır; örneğin, politikalar, sertifikalar, raporlar vs. Bunun için tüm sürçelerde destekleyici belgeler şarttır. Şirket deklarasyonları sadece delil sunulduğu takdirde kaydedilmektedir.

2.    Endüstri, Yer ve Büyüklük Önemlidir


CSR yönetim sistemi; malzeme endüstrisi konuları, faaliyet gösterilen ülkenin risk durumu, şirketin büyüklüğü ve coğrafi kapsamı dikkate alınarak değerlendirilmektedir.

3.    Kaynakların Çeşitlendirilmesi


Derecelendirme yalnızca şirket tarafından sağlanan destekleyici belgelere değil, aynı zamanda;
•    Sivil toplum kuruluşları,
•    Sendikalar,
•    Uluslararası kuruluşlar,
•    Yerel yetkililer,
•    Üçüncü taraf kuruluşlar
tarafından yayınlanan standartlar, raporlar veya önerilere de dayanmaktadır.

4.    Teknoloji Zorunluluğu


Derecelendirme sistemi ancak teknoloji tarafından destekleniyorsa güvenilir ve sağlam hale gelebilir. Teknoloji hızlı öğrenmeyi, büyümeyi ve ölçeklenebilirlik sağlayan sanayileşme sürecini kolaylaştırmaktadır.

5.    Uluslararası CSR Uzmanlarının Değerlendirmesi


Destekleyici belgeler, dünyanın dört bir yanındaki CSR uzmanlarından oluşan ve CSR´deki en iyi uygulamaları takip eden bir ekip tarafından analiz edilmektedir.

6.    İzlenebilirlik ve Şeffaflık

Derecelendirme sürecinde kullanılan her belge güvenli bir şekilde saklanmakta ve izlenebilmektedir. Değerlendirilen şirketler, gerekirse, en ayrıntılı sonuçlara ve her bir puanlama kararına doğrudan erişim sağlayabilmektedir.

7.    Sürekli İyileştirme ile Mükemmellik

Profesyonel derecelendirme metodolojisi, kalite kontrollerine, sürekli iyileştirmeye ve paydaşların geri bildirimlerine açıktır. EcoVadis, müşteri danışma kurulu ve bilimsel komite tarafından desteklenen şirket çapında bir kalite yönetim sistemi uygulamaktadır


Şirketler, gönüllü CSR yönetim sistemlerini başlıca iki nedenden dolayı uygulamaktadır:

1.    Yasal gerekliliklere uymak ve paydaşlar üzerindeki etkisini en aza indirmek. Örneğin şirketler, çalışanların yasal sorunlarla karşılaşmasını önlemek için yolsuzlukla mücadele yönetim sistemi uygulamaktadır.
2.    İş performansını ve kârlılığı artırmak. Örneğin şirketler, enerji tüketimini ve sonuçta maliyeti düşürmek için hedefler belirlemektedir. Diğer bir örnek de işletmelerde sermayeyi geliştirmek ve verimliliği artırmak için eğitim programlarının uygulanmasıdır.

EcoVadis Kalite Politikası

EcoVadis, yüksek kalite değerlendirmesini sürdürmek için Kalite Politikası ve Kalite Kılavuzu içeren kapsamlı bir kalite yönetim sistemi uygulamaktadır. EcoVadis yakın geçmişte PwC AG ile ISAE 3000 denetim sözleşmesini tamamlamıştır. Bu denetim, şirketin süreçlerinin, kalite prosedürlerinin ve güvenlik uygulamalarının tasarımının ve işletim verimliliğinin üçüncü taraflarca onaylanmasını ve test edilmesini sağlamıştır.

2016 yılında EcoVadis, bilgi güvenliği yönetim sistemleri (ISMS) için ISO / IEC 27001: 2013 (ISO 27001) sertifikası almıştır. Bu sertifika, kuruluşların finansal ve üçüncü taraf bilgileri de dahil olmak üzere bilgi varlıklarının güvenliğini yönetmelerine yardımcı olmaktadır. Ayrıca, risk, yönetim ve uyumluluk uygulamalarının en geçerli standartları karşılamasını sağlamaktadır.
 

EcoVadis kalite yönetim sisteminin temelde şu prensipler üzerine kurulu olduğunu söyleyebiliriz:
•    Süreç yaklaşımı
•    Kalite kontrolü
•    Sürekli gelişim süreci
•    Eğitim
•    Şikayet süreci
•    Bilimsel komite
•    İzlenebilirlik ve gizlilik

 

İlginizi Çekebilecek Diğer ECOVADIS Makaleleri : 


 

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
  • Beylikdüzü OSB mah. Mermerciler Sanayi Sit. 3. Cad. No:8 Corner Office K:3 D:53 Beylikdüzü / İstanbul
  • Telefon : +90 212 438 42 06
  • Oud Metha Offices, 1st Floor, Block B Healtcare City Dubai, UAE
  • Telefon : +90 850 888 85 71
  • Fax : 0212 438 42 07
  • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?