CE Belgelendirme
20 Aralık 2016

Eco-Label (Eko-Etiket) Sertifikası Ücreti Nedir?

Başvuru ücreti 200 -1.200 Euro arasında değişirken, yıllık ücret 1.500 Euro’ya kadar çıkabilmektedir.
KOBİ’ler ve gelişmekte olan ülkelerdeki işletmeciler için başvuru ücreti 600 Euro’yu, mikro işletmeler için ise, 350 Euro’yu aşmamaktadır.
Yetkili kurum, etiket verildikten sonra, ürünlerin eko-etiket şartlarını karşılayıp karşılamadığını düzenli olarak denetlemektedir.
Başvuru ücreti
Yıllık ücret
Büyük firma
€ 200 – €1200
maks. € 1500
KOBİ veya GÜ*
€ 200 – € 600
maks. € 750
Mikro KOBİ
€ 200 – € 350
maks. € 350
EMAS/ISO14001
 -20% (200’den aşağı olamaz)
maks. ?
 GÜ: Gelişmekte olan ülkelerden yapılan başvurular.
AB Eko-Etiketin yıllık kullanım süresince alınan ücreti 25 bin Euro’dur. Yıllık ücret miktarı küçük ve orta ölçekli işletmeler için 18 bin 750 Euro’ya kadar düşebilmektedir.