Teklif Formu
0850 888 85 63
info@taksimdanismanlik.com

Dezenfektan ve Antiseptik Testleri

İşletmenizin ve ürünlerinizin markalaşması yolunda Avrupa Birliği kaynaklı standartlar büyük önem taşır. Standart belgelerinizi almak ve gerekli testleri yaptırmak için dünya çapında kabul gören test merkezleriyle ve uzman danışmanlık firmalarıyla çalışmanızı tavsiye ediyoruz. TS EN 12791, TS EN 1650 ve TS EN 16615 dezenfektan aktivite testlerinizle ilgili tüm sorularınız için Taksim Danışmanlık’ın uzman ekibinden dilediğiniz an bilgi alabilirsiniz.

TS EN 12791 Standardı

EN 12791 standardı hasta bakımı amacıyla hastanelerde ve benzeri sağlık kuruluşlarında, diş hekimliğinde, okulların, kreşlerin ve bakımevlerinin kliniklerinde veya gerektiğinde konutlarda ve işyerlerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş cerrahi veya tıbbi el dezenfektanlarının etkinliğini belirler. Doğrudan hastalara hizmet veren çamaşırhaneler ve mutfaklarda kullanılacak el dezenfektanları da bu gruba dahil edilebilir. Bu standardı almak için dezenfektanın temiz ellerde var olan kalıcı ve geçici mikrobiyal floranın salınımına karşı etkisi test edilir.

TS EN 12791 Testleri

EN 12791 standardı için belirlenen test yöntemi safha 2 adım 2 olarak tabir edilen gerçek hayat simülasyonu testleridir.

Testte eller ilk olarak geçici floranın ve yabancı maddelerin uzaklaştırılması için yıkanır. Dezenfeksiyon ürünü uygulanmadan önce el yüzeyinde bakteriyel sayım yapılır. Daha sonra ellere dezenfektan uygulanır ve bir kez uygulamanın hemen sonrasında, bir kez de 3 saat sonrasında tekrar bakteriyel sayım yapılır. Uygulama sonrası ile önceki sayımlar kıyaslanarak redüksiyon faktörü tespit edilir. Referans ürün olarak % 60 propanol-1 kullanılır.

Testler, ellerinde yara veya zedelenme olmayan ve el derileri sağlıklı 20-24 kişilik gönüllü grubuyla yürütülür. Denekler, biri test ürünü ve diğeri referans ürün % 60 propanol-1 kullanacak şekilde 2 eşit gruba ayrılır. İkinci tur deneyler, el florasının tekrar canlanması için ilk testten 1 hafta sonra yapılır. Bu sefer deney ve kontrol grupları yer değiştirir.

Test ürünü ile referans ürünün sonuçlarının farklarında istatistiki anlamlılık aranır. Gerek uygulama sonrasında gerekse de uygulamanın 3 saat sonrasında yapılacak ölçümlerin referans üründen daha az etkili olması deneyin başarısız olması demektir.

Deneyde kullanılacak ürün miktarı, 1 ila 5 dakika arasında olmak üzere temas süresi, temas süresi içinde kullanım frekansı ile her bir temasın süresi ve gerekliyse temas sonrası su kullanımı üreticinin takdirindedir. Cerrahi fırçalama ürünleri için temas sonrası su ile durulama mecburidir.

TS EN 1650 Standardı

EN 1650 standardı gıda endüstrisi, sanayii, meskenler ve kurumsal alanlar için üretilen kimyasal dezenfektanların mantar ve maya karşıtı etkinliğini belirtir. TS EN 1650’ye konu kimyasal dezenfektanlar hazır halde suda çözünmüş olarak sunulan ya da sert suda çözdürüldüğünde homojen ve fiziksel olarak stabil çözeltiler oluşturabilen dezenfektanlar ve antiseptikler olabilir.

TS EN 1650 Testleri

EN 1650 testleri kimyasal dezenfektanın mantar ve mayaya karşı etkinliğinin gözlendiği safha 2 adım 1 nicel süspansiyon deneyleridir. Mantarlar ve mayalar doğada kendiliğinden var olurlar. Sanılanın aksine tüm mikroorganizmalar aynı yapıya sahip değildir. Maya tek hücrelidir ve mitoz bölünmeyle ürer. Mantarlar çok hücrelidir ve sporlar vasıtasıyla ürerler. Bir mantar türü olan küf mantarına karşı etkinlik bu deney için mecburidir.

TS EN 1650 test parametreleri mikroorganizma, test sıcaklığı, temas süresi ve bozucu maddedir.

Mikroorganizması deneyde kullanılacak zorunlu mikroorganizmalara karşılık gelir. Zorunlu mikroorganizmanın kendi grubuna dahil olan tüm üyeleri temsil etmesi gerekir.   

Test sıcaklığı testin yürütüleceği ortamın sıcaklığıdır. Dezenfektanların düşük sıcaklıklardaki etkinliğinin yüksek sıcaklıklardaki etkinliğine kıyasla zayıf olduğu genel kabuldur.

Temas süresi dezenfektanın mikroba karşı etkili olabilmesi için geçen asgari temas süresine karşılık gelir.

Bozucu madde gerçek kullanım ortamında mikroorganizmayla birlikte var olacağı düşünülen kirleticilerdir.

Test sonucu redüksiyon beklentisi ≥ 4 log’dur. Diğer bir deyişle kimyasal dezenfektanın etkinliğinin % 99,99’dan az olmaması gereklidir.

TS EN 1650 Test Gereklilikleri Tablosu:


Zorunlu test mikroorganizmaları    Mayaya karşı aktivite için:
C. albicans
Mikobakteri terrae

Fungusidal aktivite için:
C. albicans
A. brasiliensis
Test ortamı sıcaklığı    20 °C ± 1 °C
Ürün temas süresi    15 dakika
Bozucu maddeler - temiz ortam için    Sığır albumini 0,3 g/litre ve/veya
Bozucu maddeler - kirli ortam için    Sığır albumini 3 g/litre
Redüksiyon (log)    ≥ 4
Ek maddeler    Uygun herhangi bir madde


TS EN 16615 Standardı

TS EN 16615 standardı tıbbi alanda kimyasal dezenfektanlı mendilin mekanik hareket uygulanarak gözeneksiz yüzeylerde kullanımının bakterisidal ve maya karşıtı aktivitesini belirleyen standarttır. Mendil içeriğindeki kimyasal ürünler suda çözünmüş olarak kullanıma hazır ya da sert suda çözdürüldüğünde homojen ve fiziksel olarak stabil çözeltiler oluşturacak halde sunulan dezenfektanlar olabilir.

TS EN 16615 Testi

EN 16615 testleri 4-alan deneyi olarak da bilinen safha 2 adım 2 nicel taşıyıcı testleridir. Test için 50 cm x 20 cm poliüretan yüzeyde ardışık 4 adet 5 cm x 5 cm kare alan çizilir. İlk kareye 50 ml bakteri ya da maya homojen olarak dağıtılır ve kurumaya bırakılır. Diğer karelere müdahale edilmez.

Mikrop ekili ilk karenin hemen önüne test mendili konur ve mendilin üzerine 2,5 kg ağırlık yerleştirilir. Ağırlık günlük hayattaki silme hareketinde el baskısını ve ideal temas yüzeyini temsil eder.

Ağırlık itilerek mendilin mikroorganizma içeren ilk kareden başlayıp tüm kareleri 2 saniyede silmesi sağlanır. Daha sonra mendil yine 2 saniyede ilk konumuna geri getirilir. Bu temas süreleri de gündelik hayattaki silme hızına uygundur.

Ürünün testi geçmesi için bakterileri % 99,999, mayaları ise % 99,99 inaktive etmesi gereklidir.

Taksim Danışmanlık, dezenfektan üreticilerimizin markalaşma ve kurumsallaşma yolunda ihtiyaç duyduğu tüm uzman destek hizmetlerini tek elden verir ve gerekli prosedürleri en ekonomik, en hızlı şekilde hayata geçirir. 2007 yılından bugüne 4000’i aşkın işletmeye verdiğimiz profesyonel danışmanlık hizmetleri bizden alacağınız hizmet kalitesinin güvencesidir.
Yerel ve global pazarlarda Kalite Yönetim Sistemleri, Sosyal Uygunluk, İş Sağlığı ve Güvenliği üzerine ihtiyaç duyacağınız tüm danışmanlık, denetim, gözetim, eğitim ve belgelendirme hizmetleri için mutlaka Taksim Danışmanlık’a ulaşın.

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
  • Beylikdüzü OSB mah. Mermerciler Sanayi Sit. 3. Cad. No:8 Corner Office K:3 D:55 Beylikdüzü / İstanbul
  • Telefon : 0850 888 85 63
  • Fax : 0212 438 42 07
  • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?