Teklif Formu
0552 462 32 08
info@taksimdanismanlik.com

Demiryolu Sisteminin Birlikte Çalışabilirliği Hakkında 2016/797 Direktif

Demiryolu ve yüksek hızlı tren hatlarının yapım aşamalarının tamamlanmasının ardından hattın işletmeye açılabilmesi için gerekli olan teknik donanım,  yeterlilikleri ve uyumluluğuyla ilgili emniyet ve sertifika işlemleri gerçekleştirilmektedir.  Bağımsız bir kuruluş tarafından bu denetlemeler gerçekleştirilmektedir. Bu denetleme sürecinde demiryolu sisteminin altyapı, üstyapı, elektrifikasyon, sinyalizasyon ve tünel sistemleri denetlenir. Tüm bu sistemlerin Avrupa Topluluğu Ülkeleri’nin demiryolu sistemleriyle uyumluluğu olmalıdır. Bu denetleme esnasında da Avrupa Topluluğu Ülkeleri’nin demiryolu ile olan uyumluluğu da denetlenmektedir.


Avrupa Birliği Karşılıklı İşletilebilirlik Direktifi

Avrupa Birliği demiryolu ağlarını ortak standartlarda benzer şekilde çalışmasının ve entegrasyonunu sağlamaya çalışmaktadır. Demiryolu sistemlerinin düzgün çalışmasını, demiryolu sistemlerinin güvenliğini ve güvenli bir şekilde çalışmasını, istasyonları, terminalleri ve demiryolu sabit donanımları bu entegrasyon çalışmalarının gözettiği alanlarıdır. Bu çalışmalar sonucunda demiryolu sistemlerinin güvenliği ve verimi arttırılacaktır.  Avrupa Birliği’nin amacıda entegre şekilde işletilebilecek verimli bir demiryolu ağı olmaktadır. Karşılıklı işletilebilirlikte bu hedeflerin başında yer almaktadır. Karşılıklı işletmede amaç uluslar arası demiryolu trafiğinde araçların güvenli ve sürekli hareketini sağlamak için demiryolu sisteminin sahip olacağı performans anlamına gelmektedir. Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin Topluluk İçinde Demiryolu Sisteminde Karşılıklı İşletilebilirlik ile ilgili olarak 11 Haziran 2016 tarihli ve 2016/797 sayılı direktifin uygulanması da 16 Haziran 2016 da başlamıştır. Avrupa Birliği üye ülkelerinin de 16 Haziran 2019 yılına kadar demiryolu ağı mevzuatlarını bu sayılı direktife göre düzenlenmeleri gerektiği bildirilmiştir. 2016/797 sayılı direktiften önce kabul edilmiş olan 2008/57/EC direktifiyse 16 Haziran 2020 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.


Avrupa Birliği Demiryolu Sistemleri Karşılıklı İşletilebilirlik Direktifinin Kapsamı

2016/797 sayılı direktifin uygulamaya gireceği demiryolu sistemlerinde uygulanacak kapsamlar şu şekilde belirtilmiştir;
•    Enerji,
•    Araçlar ve altyapı sistemi,
•    Ses ve gürültü problemi,
•    Yük ve yolcular için yapılan uygulamalar ve sinyalizasyon sistemi ile bilgi ve iletişim sisteminin kullanımı
•    Hareket etme şansı düşük olan kişiler için erişilebilirlik.
Bu kapsamlarla beraber direktifin uygulanacağı sistemler ise:
•    Tramvaylar, hafif raylı araçlarla ve bu araçlar tarafından sistemde kullanılan altyapı,
•    Metrolar,
•    Avrupa Birliği demiryolu sistemleri içerisinde yer almayan ve yerel, şehir içi ya da banliyö yolcularına hizmet veren ve bu servisleri işletmek üzere tasarlanan ağlarla birlikte yalnızca bu ağlarda iş yapan şirketler
olarak sıralanmıştır.
Direktif kurulum, tasarım ve işletme hakkı, modernize etmek, işletme ve sistemdeki parçaların bakımı şartı koymuştur. Direktifin koyduğu bir diğer şart ise bakım ve işletme çalışmalarında bulunacak olan personelin profesyonel nitelikleri ve sağlık ile güvenlik şartlarının yerine getirilmesi şartıdır. Tüm bu altyapı sistemleri ve karşılıklı işletilebilirlik durumlarının uygun olup olmadığı değerlendirilmesi 2008/57/EC sayılı direktif ve 2016/797/AT sayılı yeni direktifin getirdiği şartlarla gerekli görülmektedir. Yapılacak ve gerçekleştirilecek olan yeni bir demiryolu projesinin ve Avrupa Birliği demiryolu ağları arasında olan karşılıklı işletilebilirliği sağlamak için gereken uygunluk değerlendirmesi süreci de, yukarıda adı geçen direktiflerin temel şartlarını yerine getirilmesi şartıyla olmaktadır. Türkiye’de demiryolu ağıyla ilgili olarak Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından da 2016/797 sayılı bu direktife paralel şekilde Demiryolu Sistemleri Karşılıklı İşletilebilirlik Yönetmeliği AB demiryolu direktifinin bahsettiği demiryolu entegrasyonunu mevzuat içerisinde ele almıştır.


Demiryolu Sistemleri Karşılıklı İşletilebilirlik Direktifinin Gereksinimleri

Karşılıklı işletilebilirlikle ilgili olarak 2016/797 sayılı direktifte uyulması gereken bazı temel gereksinimler belirtilmiştir. Bu temel gereksinimler ise ana başlıklar halinde şu şekildedir:
•    Genel gereksinimler
1.    Sağlık,
2.    Teknik olarak uyumluluk,
3.    Erişilebilirlik,
4.    Emniyet,
5.    Güvenilir olması ve uygunluğu,
6.    Çevre koruması.


Bu genel gereksinimlerle birlikte alt sistemlere ait sistemlere özgü bazı temel gereksinimler vardır bu gereksinimler:
1.    Altyapı,
2.    Bakım,
3.    Teknik uyumluluk,
4.    Enerji,
5.    Çekilen ve çeken araçlar,
6.    Trafik yönetimi ve işletme,
7.    Stilizasyon ve kontrol
olarak direktif kapsamında belirtilmiştir. Bu gereksinimlerin de sağlanmasında TSI’ larda belirtilmiş koşullar vardır. Bu gereksinimleri sağlamak için bu belirtilen şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.
Direktifin amaçladığı gibi temel gereksinim ve standartların uyumlu bir şekilde tesis edilmiş olan demiryolu sistemi için temel gereksinimlerin yerine getirilmiş olması gerekmektedir. Ayrıca Avrupa demiryolu sitemindeki entegrasyonun bu şartı da sağlanmış olmaktadır.
 

İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
  • Beylikdüzü OSB mah. Mermerciler Sanayi Sit. 3. Cad. No:8 Corner Office K:3 D:53 Beylikdüzü / İstanbul
  • Telefon : 0552 462 32 08
  • Fax : 0212 438 42 07
  • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?