Teklif Formu
+90 212 438 42 06
info@taksimdanismanlik.com

Demiryolları Direktifi

Raylı sistem ile ilgili hazırlanmış yönetmeliktir. Bu yönetmelikler kendi aralarında ayrılmaktadır. Yönetmeliğin son hali ise kendinden önceki yönetmeliklerin incelenerek en iyi şekle getirilmesi sonucu oluşmuştur. Direktif Avrupa Parlamentosu tarafından hazırlanmakta ve düzenlenmektedir. Direktifin düzenleme alanlarına giren unsurların bir kısmı aşağıda listelenmiştir.

-    İnşaat
-    İyileştirme
-    Tasarım
-    Hizmet
-    Operasyonun ve bakım ekibinin profesyonel yeterlilikleri
-    Yenileme
-    Operasyon ve bakım ekibinin sağlıklı ve güvenli şartlarda çalışabilmeleri


Bu yönetmeliğe başvuru onaylı kuruluşların iş birliği ile yapılabilmektedir.
Avrupa birliği bu standart ile sistem içerisinde yer alan istasyon, hat, terminal, sabit donanım gibi ögeleri güvenli ve emniyetli bir şekilde birbirine entegre etmeyi amaçlamaktadır. Sunduğu ortak koşullarla sisteme verimlilik getirmeyi ve sistem içerisinde yer alan oluşumları eşit seviyeye yükseltmeyi hedeflemektedir. Bu şekilde sağlanacak fayda artışında büyük payı bulunmaktadır.

Direktife uyumun amacı ve talep ettiği koşulların sağlanmasının gerekliliği; Avrupa Birliği’nin belirlemiş olduğu karşılıklı işletilebilirlik ilkesine uyma ile alakalıdır. Karşılıklı işletilebilirlik; kesintisiz ve güvenli bir hareket sağlama anlayışı benimsenmesi ile doğru orantılıdır. Demiryolu sisteminin sahip olması gereken performansın ölçütlerini anlam olarak bu ilkenin içinde bulmak mümkündür. Bununla bağlantılı olarak demiryolu hattının değerlendirilmesi ve bu değerlendirilmeyi kapsayan süreç, bu ilkenin şartlarının yerine getirilmesine bağlıdır. Bu bağlam kapsamında ele alınan her madde ya da karşılaştırma Avrupa Birliği Konseyi direktifidir ve onların hazırlamış olduğu bu standarda bağlıdır. Standart 17 Haziran 2008 tarihlidir. 2008 / 57 / EC koduna sahiptir. Demiryolu güvenliği ile ilgili olan 2004 / 49 / EC kodlu direktif ile uyumludur. Söz konusu direktifin ( 2008 / 57 / EC ) yayınlanmasından sonra üzerinde neredeyse her sene değişikliğe gidilmiş, çok fazla değişiklik olması sonucu yeni bir direktif hazırlanmış ve yayınlanmıştır. Yeni direktif kapsamında üye kuruluşlar, 16 Haziran 2019 tarihine kadar tüm mevzuatlarını ayarlamaları için bir bildiri yayınlanmıştır. Nitekim 2020 yılı içerisinde eski mevzuat yayından kaldırılması planlanmıştır.


Demiryolları direktifi denetimi raylı sistemlerdeki alanlarda birçok işlemi kapsamaktadır. Bu iş alanları listelenmiş bir şekilde aşağıda verilmiştir.

-    Araçlar ve Altyapı
-    Planlar
-    Kontrol Sistemleri
-    Enerji
-    Bakım Prosedürleri
-    Hesaplar
-    Erişilebilirlik
-    Sinyalizasyon Sistemi
-    Gürültü Sorunu
-    Demiryolu Araçları
-    Operasyon
-    Uzaktan Kumandalar
-    Çizimler
-    Altyapı Dokümanları
-    Testler

Kapsama girmeyen sistemler aşağıda belirtilmiştir.

-    Metro
-    Tramvay
-    Hafif raylı sistemler
-    Yerel ağlar
-    Yerel ağlarda faaliyet gösteren kuruluşlar

Denetimin alt sistemleri ise şu şekilde ayrılmaktadır.

-    Altyapı Sistemleri
-    Enerji Sistemleri
-    Kontrol — Kumanda ve Sinyalizasyon Sistemleri
-    Demiryolu araçları
-    Bakım Prosedürleri
-    Operasyon ve Trafik Yönetimi Sistemleri
-    Yolcular ve Yükler İçin Uzaktan Komuta Uygulamaları


Bu direktifin; tasarım, kurulum, işletmeye alma, modernizasyon, işletmenin bakımı, sistem parçalarının bakımı, personelin nitelikleri, personelin güvenliği gibi konularda katı kuralları bulunmakta ve bu kurallar şart niteliğinde standardın içeriğinde yer almaktadır.
Demiryolları direktifi; güvenlik, sağlık, çevre koruma, teknik uyumluluk, emniyet ve kullanılabilirlik konusunda yayınladığı şartları detaylandırmıştır. Bu şartlar arasında şunlar bulunmaktadır:

•    Tasarım ve bakımda kullanılacak her türlü araç ve gereç
•    Malzemelerin kim tarafından seçileceği
•    Herhangi bir olumsuzluk durumunda yapılması gerekenler
•    Malzemelerin nerede bulunması gerektiği ya da malzemelerin bulunması gereken yerlerin belirtilmesi
•    Sistemin çevreye etkisi ve toplumsal koşulların değerlendirilmesi
•    Hangi araçların ve sistemlerin birbiriyle uyum içerisinde olması gerektiği
•    Yapılan çalışmalarda ortaya çıkabilecek negatif durumların sınırı
•    Fren sistemi ile ilgili verilmesi gereken garantinin içeriği
•    Geçici çözümlerin belirlenmesi
•    Altyapı ve tesisatın sahip olması gereken uyum
•    Kontrolü yapılmış alanların dökümünün belirtilmesi
•    Zararlı maddeler için alınacak önlemler
•    Kullanılacak parçaların kalitesi
•    Hız ve güvenlik ile ilgili uygulanması gerekenler
•    Sistemin raya uyumu
•    Yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı yapılmış olan hesaplamalar
•    Hesaba katılması gereken koşullar
•    Kimlerin hangi malzemelere ne derece ulaşabileceği


Demiryolları direktifi kendi içinde ve ilişkide olduğu diğer direktiflerle uyum içindedir, uyum içinde olmak zorundadır. Bununla beraber direktif kendi içinde ve bağlı olduğu diğer direktiflerle beraber farklı kodlara ayrılmaktadır. Bu yönetmelik kapsamında hepsini tek tek incelemek gerekmektedir.
 

İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
  • Esentepe Mahallesi Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Pardus PLaza No:4 Şişli/İstanbul
  • Telefon : +90 212 438 42 06
  • Oud Metha Offices, 1st Floor, Block B Healtcare City Dubai, UAE
  • Telefon : +90 850 888 85 71
  • Fax : 0212 438 42 07
  • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?