Teklif Formu
0850 888 85 63
info@taksimdanismanlik.com

D3 Yetki Belgesi

D3 yetki belgesi yurt içinde kendi işinde ve yalnız kendi personelini taşımak üzere yolcu taşımacılığı yapacak ve bunu yaparken ticari maksatla yapmayacak olan gerçek ve tüzel kişilere verilen belgedir. Bu belge işletmenin sadece kendi personelini taşıması için verilir, ticari amaçlar için kullanılamaz veya başka bir firmanın çalışanlarını taşıyamaz. D3 yetki belgesi için başvuran gerçek veya tüzel kişilerin, ticari veya hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş en az bir adet özmal otobüse sahip olmaları gereklidir. Kaydedilecek araçlarda yaş şartı aranmaksızın ticari veya hususi otobüsler kaydedilir. Bu belgeye yalnızca özmal araçlar kaydedilebilir. Sözleşmeli veya kiralık araçlar kaydedilemez. Kaydedilecek taşıtlara ait zorunlu karayolu taşımacılık mali sorumluluk sigortası ile karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortasının yapılmış olması ve poliçe asıllarının ibraz edilmesi gerekmektedir. D3 yetki belgesi talep edenlerden adli sicil belgesi istenmektedir. Ayrıca, vergi mükellefi ve ticaret odasına (esnaf, ziraat odaları) kayıtlı olma zorunluluğu da yoktur. D3 yetki belgesi alan ve tek araç sahibi olanlardan kendi adlarına tescil edilmiş taşıtı bizzat kendilerinin sürücü olarak kullanmaları halinde bu kişilerden SRC istenmemektedir. Şayet taşıtı kullanan belge/araç sahibinden başka bir kişi ise SRC belgesine sahip olması gerekmektedir. SRC belgesinin olmadığı durumlarda ise idari para cezası düzenlenmektedir.

D3 YETKİ BELGESİ KİMLERE VERİLİR?

D3 yetki belgesi yurt içinde kendi işinde ve yalnızca kendi personelini taşımak üzere yolcu taşımacılığı yapacak ve bunu yaparken ticari maksatla yapmayacak olan gerçek ve tüzel kişilere verilir. Bu belge işletmenin sadece kendi personelini taşıması için verilir, ticari amaçlar için kullanılamaz veya başka bir firmanın çalışanları taşınamaz.

D3 YETKİ BELGESİ NE İŞE YARAR?

D3 yetki belgesi işletme sahiplerinin yurt içinde kendi elemanlarını iş yerinden götürme ya da iş yerine getirme amaçlı servis işine yarar. D3 yetki belgesine sahip olmak firmanın personelini taşırken kendini güvenceye almasını sağlar. Çünkü D3 yetki belgesi olmadan yapılan taşımalar tespit edildiğinde yaptırımı büyük olmaktadır. Personel taşıyan bu araçlar için yetkilendirme yapılmalı ve bu araçları farklı işlerde kullanmaktan kaçınılmalıdır.

D3 YETKİ BELGESİ İÇİN BAŞVURANLARDA VE ARAÇLARDA ARANAN ŞARTLAR NELERDİR?

D3 yetki belgesi almak için başvuran gerçek veya tüzel kişilerde aranan şartlar ve bu iş için kullanılacak araçlarda aranan şartlar şöyledir:

 1. D3 yetki belgesi için başvuranların, ticari veya hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş en az bir adet özmal otobüse sahip olmaları şarttır.
 2. D3 yetki belgesi sahipleri, yalnız kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal ticari taşıtları kullanabilirler.
 3. D3 yetki belgesi almak için başvuranların, varsa faaliyetleri sırasında kullanacakları kısa unvanları ile varsa taşıtları üzerine yazdıracakları kendilerini tanıtan logo, amblem ve benzeri işaret bakanlığa bildirmeleri şarttır.
 4. D3 yetki belgesi eki taşıt belgelerine yaş şartı aranmadan ticari veya hususi otobüsler kaydedilir.
 5. D3 yetki belgesi sahipleri yalnız özmal taşıtları, taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.
 6. D3 yetki belgesi sahipleri, varsa kısa unvanlarını faaliyetlerinde kullanacakları 4 veya daha fazla tekerlekli olan taşıtlarının en az bir yerine görülebilecek şekilde yazdırmak zorundadırlar. Unvan ve/veya kısa unvanlarda kullanılacak sıfatların yetki belgesinin kapsamına uygun olması şarttır. Yetki belgesi sahipleri birden fazla kısa unvan kullanamazlar.
 7. D3 yetki belgesi sahiplerinin, yetki belgeleri eki taşıt belgelerine kaydedilecek veya kayıtlı taşıtlarının geçerli araç muayenesinin bulunması şarttır.
 8. D3 yetki belgesi kapsamındaki araçların taşımacılık faaliyetlerinde sürücüsünden SRC1 ve SRC2 türü mesleki yeterlilik belgesiyle, psikoteknik değerlendirme belgesine sahip olma şartı aranır.
 9. D3 yetki belgesi alan ve tek araç sahibi olan gerçek kişilerin kendi adlarına tescil edilmiş taşıtı bizzat kendilerinin sürücü olarak kullanmaları halinde, bu kişilerden birinci fıkranın (b), (c), (ç) ve (d) bentlerindeki şartlar aranmaz. Aksi halde aşağıdaki şartlar aranır:

(b) ilgili mevzuatın öngördüğü mesleki yeterlilik belgesine  yani SRC? ye sahip olmaları, (c)Büyük otobüs kullananların 26 yaşından gün almış olmaları, (ç) 63 yaşından gün almamış olmaları, (d) Bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları.

D3 YETKİ BELGESİ İÇİN GEREKLİ OLAN EVRAKLAR NELERDİR?

D3 yetki belgesine başvuru yapabilmek için öncelikle firmaya ait bilgilerin toplanması gerekir. Çünkü bu belge ile firma içi ulaşım imkanı sağlanmaktadır. Firmanın ne olduğu, hangi personellerin taşınacağı bilgileri toplanarak başvuru işlemlerine başlanır. Daha sonra araç hakkında belgeler toplanır ve sonrasında D3 yetki belgesi için başvuru formuna ulaşabilirsiniz. Başvuru formunun sunulmasının ardından gerekli olan şartlar olgunlaştığında ise hızlı bir geri dönüş sağlanır ve belgeye sahip olunabilir. D3 yetki belgesi için  gerekli olan evraklar ise şöyledir:

 1. Yetki belgesi başvurumu formu ve taşıt kartı işlem başvuru formu. (Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanacak.)
 2. Ticaret sicil gazetesi (Kuruluş, iştigal, sermaye ve temsil ilzamı belirtir) aslı veya onaylı örneği
 3. İştigal: Karayolu taşıma yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde bulunmak veya karayoluyla şehirlerarası eşya taşımacılığı yapmak, faaliyet belgesinde Nace kodu uygun olacak.
 4. Temsil ve ilzama yetkili kişilerin imza sirküsü (noter onaylı)
 5. Sahip/ortaklar ve yöneticilere ait T.C kimlik numarası (A.Ş ve kooperatiflerde sadece yönetim kurulu müdürlere ait olan) nüfus cüzdan suret ve fotokopileri
 6. Sahip/ortaklar ve yöneticilere ait Cumhuriyet savcılığından alınmış adli sicil belgesi. (A.Ş ve kooperatiflerde sadece yönetim kurulu ve müdürlere ait olan)
 7. Merkez işyerinin bulunduğu yerin kira sözleşmesi veya mülkiyet ise tapu fotokopisi.
 8. Ticaret odası faaliyet belgesi veya esnaf ve sanatkarlar odası faaliyet belgesi
 9. Adına kayıtlı, geçerli araç muayenesi yapılmış taşıt veya taşıtların motorlu araç trafik ve tescil belgesi örnekleri (Taşıtlar ticari olacak.)
 10. Kayıtlı olduğu vergi dairesinden alınmış mükellefiyet yazısı.
 11. Taşıtlara ait motorlu araç trafik ve tescil belgesi örnekleri ( 8 yaşından büyük olmayan yolcu taşımak için imal edilmiş en az 9 koltuk kapasitesi özmal ticari otobüs olmak üzere 75 koltuk kapasitesine sahip olunması zorunludur.)
 12. Taşıtlara ait zorunlu karayolu taşımacılık mali sorumluluk sigortası ve karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası poliçelerinin asılları.

D3 YETKİ BELGESİ DÖNÜŞÜM/DEĞİŞİMİ YAPILABİLİR Mİ?

Yetki belgesi alarak faaliyet gösteren bir firma yetki belgesi alma şartlarını kaybetmiş ve yerine getiremiyor ise yetki belgesi iptal olmadan yetki belgesini başka bir belgeye dönüştürebilir.

D3 YETKİ BELGESİ YENİLENEBİLİR Mİ?

Yetki belgelerinin geçerlilik süresi beş yıldır. Eğer yetki belgesi sahibi işletme faaliyetine devam etmek istiyorsa yetki belgesini süresi içinde yenilemelidir. Süresi içinde yenilemeyen yetki belgesi ve eki belgeler iptal edilir.

D3 YETKİ BELGESİ YENİLEME FİYATI NEDİR?"

D3 yetki belgesi yenileme ücreti, D3 yetki belgesi ücretinin yüzde 15?i oranındadır.

D3 YETKİ BELGESİ ASGARİ ARAÇ KAPASİTE ŞARTI NEDİR?

D3 yetki belgesi için başvuran gerçek veya tüzel kişilerin, ticari veya hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş en az bir adet özmal otobüse sahip olmaları şarttır.

D3 YETKİ BELGESİ SERMAYE ŞARTI NEDİR?

D3 yetki belgesi için başvuran gerçek veya tüzel kişilerden başvuru esnasında sermaye şartı aranmaz.

D3 YETKİ BELGESİ KAPSAMI NEDİR?

D3 yetki belgesi işletme sahiplerinin yurt içinde kendi elemanlarını iş yerinden götürme ya da iş yerine getirme amacıyla kullanılabilir bunun dışında başka amaçlarda kullanılamaz.

D3 YETKİ BELGESİ BULUNDURMAMANIN CEZASI VAR MIDIR?

D3 yetki belgesinin bulundurulmadığı trafik ekiplerince tespit edildiğinde cezai işlem uygulanır. İlk olarak belge bulundurmamanın cezası büyüktür. Belgesini yeniletmeden kullanmaya devam edenler ve belgesini yetkisi dışında kullananlar içinde çeşitli cezalar uygulanmaktadır. D3 yetki belgesi cezası şoförlere ve firmaya birlikte kesilir. Tüm bunlar göz önünde tutulup, D3 belgesi olmadan personel taşıması yapılmamalıdır.

İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
 • Beylikdüzü OSB mah. Mermerciler Sanayi Sit. 3. Cad. No:8 Corner Office K:3 D:55 Beylikdüzü / İstanbul
 • Telefon : 0850 888 85 63
 • Fax : 0212 438 42 07
 • info@taksimdanismanlik.com