Teklif Formu
0850 888 85 63
info@taksimdanismanlik.com

D2 Yetki Belgesi

D2 yetki belgesi Ulaştırma Bakanlığı tarafından yurt içi tarifesiz yolcu taşımacılığı yapacak olan gerçek veya tüzel kişilere verilen belge türüdür. Bu bağlamda tarifesiz yolcu taşımacılığı; önceden bir taşıma hattı ve taşıma güzergahı ile bir zaman ve ücret tarifesi belirlenmeksizin, grup yolcu durumuna göre arızi ve mekik sefer düzenlenerek yapılan düzensiz yolcu taşımalarını ifade eder. Bu yetki belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin ticaret odasına kayıtlı olması ve sermayenin en az 30 bin Türk Lirası olması gerekmektedir. D2 yetki belgesi almak için başvuranların, gerçek kişiler ile taşıma kooperatifleri dahil tüzel kişilerin, kendi adına tescil edilmiş sürücüsü dahil en az 25 koltuk kapasiteli özmal ticari otobüs olmak üzere 100 adet koltuk kapasitesine sahip olmaları şarttır. D2 yetki belgesine sözleşmeli araç kaydedilebilir. Ticari olarak kaydedilmiş ve Bakanlığın belirlediği şekilde düzenlenen Taşıt Kira Sözleşmesi düzenlenerek, araç sözleşmeli olarak eklenir. Araç belge sahibi tarafından çalıştırılır. D2 yetki belgesine sahip olunan özmal araç sayısının iki katı kadar sözleşmeli araç eklenebilir. D2 yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler en az birer adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmek zorundadır. Bu şartın sağlanamaması durumunda idari para cezası düzenlenmektedir. Belge alım tarihi itibari ile belge sahipleri altı ay bu şarttan muaftır. Tarifesiz yolcu taşımacılığı için bilet düzenlenmez. Bu sebeple D2 yetki belgesi sahiplerinin taşıma yapmadan önce taşıma sözleşmesi yapması ve bu sözleşmeyi veya örneğini bulundurması gerekmektedir.[/vc_column_text][vc_tta_accordion c_icon="chevron" active_section="1"][vc_tta_section title="D2 YETKİ BELGESİ KİMLERE VERİLİR?" tab_id="1565458994591-ddffad11-5755"][vc_column_text]D2 yetki belgesi belirli bir zaman tarifesine uymaksızın yolcu durumuna göre arızi sefer düzenleyerek taşıma yapacak olan gerçek ve tüzel kişilere, önceden gruplandırılmış yolcuları bir hareket noktasından alıp aynı hareket noktasına götürmek veya getirmek suretiyle mekik sefer düzenleyerek taşıma yapacaklara verilir.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="D2 YETKİ BELGESİ NASIL ALINIR?" tab_id="1565458994618-84a8a902-2c20"][vc_column_text]D2 yetki belgesi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından verilen bir belge olduğu için başvuranlarda buraya yapılır. D2 yetki belgesi için başvuru yapmadan önce gerekli şartların sağlanması gerekmektedir. D2 yetki belgesi alabilmek için taşımada kullanılacak araçların 10 yaşından küçük olması ve belge alındıktan sonra geçerlilik süresi boyunca bu şart sağlanmalıdır. Yetki belgesinin istendiği araçların koltuk kapasitesi en az 75 olmalıdır. Buna eklenecek koltuk sayısında her hangi bir üst sınır yoktur. Tarifesiz yolcu taşıması sırasında aracın ait olduğu şirketin yetki belgesi olması yeterli olmaz. Aracı kullanan kişi ya da kişilerin D2 yetki belgesi sahip araçları kullanabileceklerine dair mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları gerekir. Kullanılması planlanan aracın üzerinde şirkete ait logo, kısaltma, unvan ve benzeri mutlaka yer almalıdır. Bu şartlar sağlandığında Ulaştırma Bakanlığı İl Müdürlüğüne giderek başvuru yapılır.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="D2 YETKİ BELGESİ İÇİN GEREKLİ OLAN EVRAKLAR NELERDİR?" tab_id="1565459109904-bc0aaddd-d3b0"][vc_column_text]D2 yetki belgesi almak için başvuran gerçek ve tüzel kişilerden istenen belge ve evraklar şöyledir:

 1. Yetki belgesi başvuru formu
 2. Taşıt kartı işlem başvuru formu
 3. Gerçek kişilerde sahip ve/veya temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin; anonim şirketi statüsündeki tüzel kişilerde yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin; diğer şirket statülerindeki tüzel kişilerde tüm ortakların ve bu tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin, taşıma kooperatiflerinde yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile kooperatifi temsil ve ilzama yetkili yöneticin
 4. Gerçek ve tüzel kişiliğe ait kuruluş, varsa yapılan değişiklikler ile şirket sermayesini gösteren ticaret sicil gazeteleri (Ticaret sicil gazetelerinde; unvan, merkezi adres, kayıtlı sermaye, temsil ve/veya ilzama yetkili kişiler, firmanın kurucusu, mevcut ortakları ve iştigal konusu yer alacaktır. Bununla birlikte en az 30 bin Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olunmalıdır.) İştigal konusunda ?karayolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı yapmak? ifadeleri bulunacaktır. Ticaret sicil gazetesinin aslı veya noter onaylı örneği olabilir.
 5. Oda sicil kayıt belgesi ticaret odalarından, ticaret ve sanayi odalarından birine kayıt olduğunu gösteren oda sicil kayıt belgesinin aslı ve ticaret sicil tasdiknamesi aslı
 6. Varsa şubeler için, şubenin ilan edildiği ticaret sicil gazetesi, şubenin bulunduğu yerdeki oda kayıt belgesi, kira kontratı veya tapu fotokopisi, işyeri açma ruhsatı fotokopisi ,vergi levhası fotokopisi, çalışan personelin sigorta bordrosu
 7. Gerçek ve tüzel kişiliğe ait vergi dairesi ve vergi numarası gösteren belge
 8. Gerçek ve tüzel kişiliğe ait logo veya kısa unvanını gösteren belge
 9. Taşıtlara ait motorlu araç trafik tescil belgesi örnekleri (10 yaşından büyük olmayan en az 9 koltuk kapasiteli özmal ticari otobüs olmak üzere toplam 75 koltuk kapasitesine sahip olunması zorunludur.
 10. Taşıtlara ait zorunlu karayolu taşımacılık mali sorumluluk sigortası ve karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk feri kaza sigortası poliçelerinin asılları
 11. İşyeri açma ruhsatı fotokopisi
 12. Kira kontratı veya tapu fotokopisi

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="D2 YETKİ BELGESİ YENİLEMESİ YAPILABİLİR Mİ?" tab_id="1565459158494-fd1009b8-88b2"][vc_column_text]Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca verilen tüm yetki belgelerinin geçerlilik süresi 5 yıldır. Bu süreyi dolduran işletmelerin yetki belgelerini yenilemeleri gerekmektedir. Yetki belgesinin bitmesine 180 gün ve daha az kalması durumunda %85 indirimle D2 yetki belgesi yenilenebilir. Eşya taşıma yetkisi sağlayan belgelerde yenileme süreci daha kolay yapılırken D2 yetki belgesinin de içinde bulunduğu yolcu taşıma yetkisi sağlayan belgelerin yenilenmesi, belgeyi alırken olduğu gibi yoğun bir belge dosyası gerektiriyor. D2 yetki belgesi alırken teslim edilen belgelerin aynıları yenileme esnasında da bakanlığa teslim edilmelidir.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="D2 YETKİ BELGESİ YENİLEME FİYATI NE KADARDIR?" tab_id="1565459431816-d0ac76fa-4798"][vc_column_text]D2 yetki belgesi yenileme ücreti, D2 yetki belgesi ücretinin yüzde 15 i oranındadır.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="D2 YETKİ BELGESİ KAPSAMI NEDİR?" tab_id="1565459465855-e7771de7-4733"][vc_column_text]D2 Yetki belgesi kapsamında:

 1. Belirli bir zaman tarifesine uymaksızın yolcu durumuna göre, aynı taşıtla bütün güzergah boyunca aynı yolcu grubunun taşınması ve kalkış noktasına geri getirilmesi şeklindeki kapalı kapı seferler ile gidişi dolu, dönüşü boş veya gidişi gruplandırılmış yolcuları aynı kalkış yerinden aynı varış yeri götürmek veya getirmek suretiyle birden fazla gidiş ve dönüş seferleri olarak nitelendirilen mekik seferler düzenlenerek taşıma yapılmaktadır.
 2. D2 yetki belgesi sahipleri tarafından taşınan yolcu gruplarının, 1618 sayılı seyahat acenteleri ve seyahat acenteleri birliği kanunu kapsamında yetkilendirilen seyahat acenteleri tarafından oluşturulma zorunluluğu bulunmamaktadır.
 3. D2 yetki belgesi ile yapılan arızi yolcu taşımalarında, aynı taşıtla bütün güzergah aynı yolcu grubunun taşınması şarttır. Güzergah boyunca yolcu indirilip bindirilmez.
 4. D2 yetki belgesi ile yapılan mekik taşımalarda, ilk dönüş seferi bol olup, ikinci yolcu grubun götürülmesinden sonra bir önceki yolcu grubu geri getirilir. Bu durumda, son gidiş seferi boş olur. Aradaki tüm seferlerde getirilen yolcu grubu bir önceki gidiş seferi ile götürülen yolcu grubu ile aynıdır.
 5. D2 yetki belgesi kapsamında yapılan taşımalarda her yolcu için ayrı ayrı yolcu bileti düzenlenmez. Tek bir taşıma sözleşmesi ve faturası düzenlenir.
 6. Düzenli taşımalarda yolcu durumuna göre konulacak ek sefer yine düzenli yolcu taşımacılığı hükümlerine tabi olup, bu tür seferler D2  yetki belgesi kapsamındaki faaliyetler olarak değerlendirilmez.
 7. D2 yetki belgesi ile şehirler arası düzenli yolcu taşımacılığı ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapamaz.
 8. D2 yetki belgesi ile yapılan grup taşımalarında, yetki belgesi sahibi taşımacı ile grubu organize eden kişi veya kuruluş ile bir taşıma sözleşmesi yapılması zorunludur. Taşıma sözleşmelerinde, akit tarafların adı, soyadı veya unvanları, kalkış ve varış yeri, taşıma güzergahı, taşımanın yapılacağı gün ve saat, taşınacak yolcu sayısı, taşıma ücreti, ödeme şekli, sigortacının unvanı ve sigortanın poliçe numarası belirtilir.
 9. D2 yetki belgesi sahibi taşımacıların yetki belgelerinde kayıtlı araç ile yapılan transferinde, taşımacı ile seyahat acentesi arasında en çok üç aylık olmak üzere sezonluk taşıma sözleşmeleri yapılabilir. Bu taşımalara ait taşıma faturaları vergi usul kanuna uygun olarak düzenlenir.
 10. D2 taşıt kartına sahip otobüsler, seyahatin varsa şehir içinde kalan kısımlarında yer makamlar tarafından şehir içi yolcu taşımalarında uygulanan güzergah ve zaman sınırlamalarına uyulması kaydıyla; ilgili valilik veya belediye izni olmaksızın, şehir içinde, il sınırları içinde veya 100 km den daha az mesafedeki şehirler arası mesafelerde arızi veya mekik seferde kullanabilirler.
 11. D2 yetki belgesi sahibinin aynı zamanda 1618 sayılı kanun kapsamında yetkilendirilen A grubu seyahat acentesi olması durumunda ( her iki yetki belgesi üzerindeki unvanların aynı olması) paket tur programı içinde yer alan taşıma/transfer için ayrıca bir taşıma sözleşmesi veya faturası düzenlenmesi gerekmez.
 12. D2 yetki belgesi kapsamında yapılan taşımalarda kullanılan araçlarda, noter tasdikli yetki belgesi örneği, taşıt belgesi örneği, taşıt kartı aslı, yolcu listesi ile taşıma sözleşmesi ve taşıma faturası bulundurulması zorunludur.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="D2 YETKİ BELGESİ ASGARİ ARAÇ KAPASİTE ŞARTI NEDİR?" tab_id="1565459501230-502188c6-ba9e"][vc_column_text]Yetki belgesinin istendiği araçların koltuk kapasitesi en az 75 olmalıdır. Buna eklenecek koltuk sayısında herhangi bir üst sınır yoktur.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="D2 YETKİ BELGESİ ARAÇ YAŞI ŞARTI NEDİR?" tab_id="1565459539391-971e553f-2dee"][vc_column_text]D2 yetki belgesi alabilmek için taşımada kullanılacak araçların 10 yaşından küçük olması ve belge alındıktan sonra geçerlilik süresi boyunca bu şart sağlanmalıdır.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="D2 YETKİ BELGESİ ARAÇ KİRALAMA ORANI ŞARTI NEDİR?" tab_id="1565459569793-211c1071-1afa"][vc_column_text]D2 yetki belgesine, sahip olunan özmal araç sayısının iki katı kadar sözleşmeli araç eklenebilir.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="D2 YETKİ BELGESİ SERMAYE ŞARTI NEDİR?" tab_id="1565459617467-e0e1d9b1-cc05"][vc_column_text]D2 yetki belgesini almak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin ticaret odasına kayıtlı olması ve sermayenin en az 30 bin Türk Lirası olması gerekmektedir.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="D2 YETKİ BELGESİ ALAN/DEPO (MERKEZ) ŞARTI NEDİR?" tab_id="1565459648488-0a195a52-fe65"][vc_column_text]D2 yetki belgesini almak isteyen gerçek ve tüzel kişilerden alan depo şartı aranmaz.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="D2 YETKİ BELGESİ MESLEKİ YETERLİLİK ŞARTI NEDİR?" tab_id="1565459682049-27b3b18f-ade4"][vc_column_text]D2 yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler en az birer adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmek zorundadır. Bu şartın sağlanamaması durumunda idari para cezası düzenlenmektedir. Belge alım tarihi itibari ile belge sahipleri altı ay bu şarttan muaftır.[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][gem_divider margin_top="50" margin_bottom="50"][vc_empty_space height="75px"][/vc_column][vc_column offset="vc_col-lg-3 vc_hidden-md vc_hidden-sm vc_hidden-xs"][gem_textbox content_background_color="#d1d1d1" content_background_style="cover" padding_left="0" padding_right="0" padding_top="0" padding_bottom="0"][vc_widget_sidebar sidebar_id="page-sidebar-1"][/gem_textbox][/vc_column][/vc_row]

İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
 • Beylikdüzü OSB mah. Mermerciler Sanayi Sit. 3. Cad. No:8 Corner Office K:3 D:55 Beylikdüzü / İstanbul
 • Telefon : 0850 888 85 63
 • Fax : 0212 438 42 07
 • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?