Teklif Formu
+90 212 438 42 06
info@taksimdanismanlik.com

CSTB Belgesi

Yapılar için Bilimsel ve Teknik Merkez (CTSB), inşaat sektöründe araştırma ve inovasyon, danışmanlık, test, eğitim ve sertifikasyon hizmetleri sunan Fransız bir kuruluşudur. İkinci Dünya Savaşı´ndan sonra ülkedeki yeniden yapılanma çalışmalarını desteklemek amacıyla 1947´de kurulmuştur.

CSTB’nin en önemli misyonu, yapıların kalite ve güvenliğini sağlamaktır. İnşaat ürünleri, binaları ve bunların mahallelere ve şehirlere entegrasyonunu kapsayan temel bilimsel ve teknik bilgileri geliştirmek ve paylaşmak için çok disiplinli becerileri bir araya getirmektedir. Sektördeki paydaşlara, fikirden pazara inovasyon döngüsünde rehberlik etmektedir.  Ayrıca, inşaat sektörünün dijital, çevresel ve enerji geçişleri bağlamında dönüşümünü de desteklemektedir. CSTB’nin beş temel faaliyete odaklandığını söyleyebiliriz. Bunlar; araştırma ve uzmanlık, değerlendirme, sertifikalandırma, test etme ve bilginin paylaşılmasıdır.

 

CSTB’nin Araştırma ve Uzmanlık Faaliyetleri

CSTB, araştırmalarını öncelikli alanlara yoğunlaştırarak binalar, mahalleler ve şehirler için geçerli olan güvenlik, sağlık ve konfor, çevre ve enerji gibi sosyo-ekonomik zorluklara sistematik bir yaklaşım getirmektedir. Ayrıca paydaşların dijital dönüşüm süreçlerinde yeni teknolojileri uygulayarak faaliyetlerini ve ürünlerini optimize etmeleri için rehberlik sağlamaktadır. Bunun yanı sıra, kamu politikasında karar verici merciileri, müteahhitleri, kullanıcıları ve kentsel çevreyi desteklemek için uzmanlığını ve tecrübesini her noktada kullanmaktadır.

CSTB, son yıllarda yeni bir araştırma konseptini hayata geçirmiştir. Yakın gelecekteki sorunları öngören ar - ge programının, inşaat sektörüne, yüzleşmesi gereken büyük dönüşümler, özellikle de enerji ve dijital geçişlerden kaynaklanan zorluklar için rehberlik etmesi beklenmektedir. CSTB ayrıca;

·       halihazırda ayakta olan yapıların yaşlanan nüfusa uyarlanması,

·       sürdürülebilir su yönetimi,

·       döngüsel ekonomi,

·       malzeme dayanıklılığı ve

·       inşaat yenilmeler çalışmaları

konularında teknolojik çözümler üretmekte; inşaat sektörünün sanayileşmesi gibi kilit alanlarda da araştırmalar yürütmektedir. CSTB bünyesinde araştırmalar; Yüksek Öğretim, Araştırma ve İnovasyon Bakanlığı tarafından yönlendirilen programlar çerçevesinde ve ayrıca Avrupa Birliği ve ulusal programlar tarafından finanse edilen ortaklıklar aracılığıyla sürdürülmektedir.

CSTB´nin araştırma ortaklıkları, yeniliği geliştirmek ve desteklemek ve kullanılabilirliği iyileştirmek için fırsatlar yaratmaktadır. Bu ortaklıklar, araştırma yoluyla kazanılan bilgiler, kamu ve özel sektör paydaşlarının deneyimleri sayesinde yenilikçi projelerin tam ölçekli olarak denenmesini ve uygulanmasını sağlamaktadır. Bu bağlamda CSTB´nin araştırmaları ve uzmanlığı, dijital teknolojiler, enerji ve çevre, iç hava kalitesi ve risk azaltma alanlarındaki projelere, özellikle de yangın güvenliği üzerine odaklanmaktadır.

CSTB, ulusal ve uluslararası pazarlarda, ürünlerinin performansını optimize etmelerine yardımcı olmak için endüstriyel şirketlere yeni çözümlerin tasarım aşamasında da rehberlik etmektedir.

 

CSTB Değerlendirme Faaliyetleri

CSTB tarafından sağlanan değerlendirme hizmetleri, inşaat sektöründeki profesyonellere güvenilir bilgiler sağlamaktadır. Bu bağlamda, çeşitli bileşenlerin (sistemler, malzemeler, ekipmanlar, vb.) performansı ve dayanıklılığı hakkında CSTB’nin değerlendirme hizmetlerinden faydalanılmaktadır. Burada amaç, bu bileşenlerin güvenliklerini sağlarken yeniliklerin ortaya çıkmasını ve pazarlanmasını desteklemektir.

CSTB, kamu yetkilileri adına, Teknik Değerlendirme (ATec) başvurularını incelemektedir. Bu prosedür, devlet tarafından tanımlanmakta ve CCFAT (Teknik Değerlendirmelerin Yayınlanmasından Sorumlu Komisyon) tarafından yönetilmektedir.

 

CSTB’nin Sertifikasyon Çalışmaları

CSTB, sektördeki ve toplumdaki temsilcilerle oluşturulan bir referans sistemine göre ürün performansını belirleyen çalışmalar yürütmektedir. Gönüllülük esasına dayalı olan bu süreç, özellikle üretim süreçlerinin izlenmesi yoluyla, sertifikalı ürünlerin tutarlılığını ve kalitesini garanti altına almaktadır.

Endüstriyel şirketler için, sertifikasyon çalışmaları, aynı zamanda ürünlerini pazarda farklılaştırmanın görünür bir aracı olup ekonomik kalkınma konusunda da itici güç oluşturmaktadır. Şartname hazırlayan kişi ya da kurumlar ve kullanıcılar için kalite işaretleri, hedeflenen gereksinimlere yanıt olarak bir ürünün avantajları konusunda güven inşa edilmesini sağlamaktadır.

Akredite bir sertifika kuruluşu olan CSTB’nin çeşitli işaretler altında inşaat ürünleri ve hizmetlerinin belgelendirilmesinde kilit bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. 28 farklı uygulama alanında NF işareti vermesi için AFNOR tarafından akredite edilmiştir. Ulusal Metroloji ve Test Laboratuvarı (LNE) ile yalıtım ürünleri için ACERMI sertifika markasını da yönetmektedir. Ayrıca, 26 farklı alanda kullanılan ve kendi sertifika işareti olan QB´ye sahiptir.

Bu sertifikalara ek olarak CSTB, farklı sınıflandırmalar da sunmaktadır. Bu sınıflandırmalar, ürünlerin performanslarını öne çıkarmalarına ve bir bina için sertifikalı ürün seçimi yapılmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca, sertifikasyon çalışmalarının sektörde güven oluşturmak için çok önemli bir kriter haline geldiği günümüzde, pazarda ürün kalitesini de artırmaktadır.

CSTB, ortakları ve yan kuruluşları ile birlikte Fransa´da ve uluslararası alanda bina, mahalle ve teknik özellikler için onaylama faaliyetleri de yürütmektedir. CSTB’nin yürttüğü sertifikasyon faaliyetlerinin tümü, Fransız akreditasyon komitesi (COFRAC) tarafından akredite edilmiştir.
Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
  • Esentepe Mahallesi Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Pardus PLaza No:4 Şişli/İstanbul
  • Telefon : +90 212 438 42 06
  • Oud Metha Offices, 1st Floor, Block B Healtcare City Dubai, UAE
  • Telefon : +90 850 888 85 71
  • Fax : 0212 438 42 07
  • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?