Teklif Formu
+90 212 438 42 06
info@taksimdanismanlik.com

CERTIF (Portekiz Sertifikasyon Örgütü)

CERTIF (Associação para a Certificação), kar amacı gütmeyen ve özel dernek statüsüne sahip bir Portekiz belgelendirme kuruluşudur. Çeşitli sektörleri temsil eden iş dernekleri ve laboratuvarlar da dahil olmak üzere 26 üyesi bulunmaktadır. Faaliyetlerini tarafıszlık, teknik doğruluk ve güvenilirliğe esaslarına göre sürdüren CERTIF, etkileşimde bulunduğu kurum ve kuruluşların çıkarlarını gözeten bir yönetim anlayışına sahiptir. Bu bağlamda, birçok kamu ve özel sektör kuruluşu ile de iş birliği halindedir.

CERTIF;

·       kalite yönetimi,

·       Çevre,

·       İş sağlığı ve güvenliği,

·       Gıda güvenliği,

·       Enerji yönetimi,

·       Mesleki eğitim yönetim sistemleri,

·       Teknolojiyle geliştirilmiş öğrenme,

·       Çeşitli ürün ve ekipmanlar,

·       Süreç ve hizmetler,

gibi yönetim sistemlerinin belgelendirilmesi konusunda pazar lideri olan bir kurumdur. Kapsamı alanına giren ürün ve hizmetleri belgelendirme çalışmaları, müşterilerinin talebi ile başlamış; faaliyet alanı zamanla genişlemiştir. CERTIF, IPAC (Portekiz Akreditasyon Enstitüsü) tarafından yukarıda listelenen yönetim sistemlerinin sertifikasyonu için ISO / IEC 17021-1 ve EN ISO / IEC 17065 tarafından akredite edilmiştir.

CERTIF, tarımsal sanayi, inşaat, spor ve eğlence, elektrik, enerji, makine mühendisliği, güvenlik hizmetleri, telekomünikasyon ve ulaşım gibi çeşitli alanlarda faaliyet göstermektedir. Uluslararası geçerliliği bulunan bazı anlaşmalara imza atan ve taraf olan CERTFIF bazı uluslararası derneklerde de Portekiz´i temsil etmektedir. Mali olarak bağımsız olan CERTIF, herhangi bir finansal destek de almamaktadır. Tüm gelirlerini yalnızca müşterilerine sunduğu hizmetlerden elde etmektedir.

 

CERTIF Ürün / Hizmet Sertifikasyonu

CERTIF, inşaat, enerji, elektrik, gıda, spor ve eğlence ürünleri gibi çeşitli alanlarda geniş bir ürün sertifikası yelpazesi sunmak için çalışan bir sertifikasyon kuruluşudur.

Sertifikasyon adımları ISO / IEC 17067 standardında belirtilen metodolojilere göre takip edilmektedir. Bu bağlamda;

·       sertifikalandırılacak ürünün bir numunesi üzerinde tip testinin yapılması

·       üreticinin kalite sisteminin denetlenmesi

·       ardından imalattan seçilen numuneler üzerinde tetkiklerin ve testlerin yapılması

·       periyodik gözetimlerin yapılması

gibi çeşitli adımlar uygulanmaktadır. Bu aşamaların başarıyla tamamlanmasından sonra verilecek olan lisans, CERTIF´in sorumluluğundadır.

Sertifikasyon sürecini başlatmak için, başvuru sahibi veya temsilcisi CERTIF´e başvuru formunu, belirtilen dokümantasyon setiyle birlikte göndermektedir. Daha sonra ürünün onaylanmasında ve kullanım lisansının verilmesinde çeşitli test ve üretim denetimi gibi süreçler gerçekleştirilmektedir. Onaylama kararı, testler ve denetim / muayene sonuçlarının gözden geçirilmesiyle birlikte CERTIF’ın Karar Komisyonu tarafından alınmaktadır. Karar olumlu ise, sertifika verilmekte ve başvuru sahibi ile bir sertifika sözleşmesi imzalanmaktadır. Ürün sertifikasyonu için verilen sertifikalar beş yıllık bir süre için geçerlidir.

CERTIF, ürün sertifikasyonu yanı sıra çeşitli alanlarda hizmet sertifikasyonu da yapmaktadır. Bu konuda da yine ISO / IEC 17067’de belirtilen kurallar uygulanamktadır. Ürün sertifikasyonunda gerçekleştirilen adımlara ek olarak aşağıdaki çalışmalar yapılmaktadır:

·       Gizli Müşteri Sorguları (MCE) veya Tanık Performans Değerlendirmesi (WPA)

·       Tedarikçi kalite sistemine yönelik denetimler ve / veya incelemeler

·       Hizmet Kalitesi Göstergeleri (SQI)

Sertifikasyon süreci ürün sertifikalandırma ile büyük ölçüde aynıdır. Bütün aşamaları başarıyla geçen işletmelere beş yıl boyunca  geçerli olmak üzere hizmet sertifikası verilmektedir.

 

CERTIF Yönetim Sistemi Sertifikasyonu

CERTIF, Kalite (ISO 9001), Çevre (ISO 14001), İş Sağlığı ve Güvenliği (OSHAS 18001), Gıda Güvenliği (ISO 22001) kapsamındaki yönetim sistemlerini belgelendiren ve HACCP sertifikasyonunu gerçekleştiren bir kuruluştur. Sertifikasyon başvurusu alındıktan ve incelendikten sonra tıpkı ürün ve hizmet sertifikasyon süreçlerindekine benzer adımlar takip edilmektedir. Bu bağlamda;

·       İlk sertifika denetimi;

·      Ggereken durumlarda, denetlenen kuruluş tarafından önerilen düzeltmelerin ve düzeltici eylemlerin gözden geçirilmesi ve etkin uygulamanın kontrol edilmesi ve

·       Sertifikasyon kararının alınması

gibi adımlar izlenmektedir.

CERTIF, denetim raporunu aldıktan ve denetim ekibinin yaptığı değerlendirmeleri incelendikten sonra denetlenen kuruluştan birtakım iyileştirmelerin yapılmasını talep edebilmektedir. İyileştirici, düzenleyici ve önleyici faaliyetler tamamlandıktan sonra doğru bir şekidle raporlanmakta ve CERTIF’e iletilmektedir. Bu noktada, gerekirse yeni bir denetim de yapılabilmektedir.

CERTIF, bağımsız denetlemeler sonucunda uygun gördüğü takdirde başvuru sahibi işletme için sertifika hazırlamaktadır. Olumlu veya olumsuz olarak alınan kararlar ve gerekçesi yazılı olarak sertifika sahibine tebliğ edilmektedir.

Yönetim sistemlerinin sertifikasyonu için verilen sertifikalar 3 (üç) yıllık bir süre için geçerlidir. Bu yılın sonunda sertifikasının devam etmesini isteyen kuruluşlara yeniden sertifikalandırma yapılmaktadır.

 

CERTIF İşaretleri

CERTIF, ürünlerin, hizmetlerin veya sistemlerin uygunluğunu göstermek için doğrudan kendisinin veya Avrupa markası olan çeşitli sertifika işaretleri vermektedir. Bunlar şöyle sıralayabiliriz.

·       CERTIF işaretleri

o   CERTIF - Sertifikalı Ürün

o   CERTIF - Onaylı Hizmet

o   CERTIF - Onaylı Hizmet (SAC)

o   CERTIF - Sertifikalı Yazılım

·       Elektromanyetik Uyumluluk İşareti

·       Ortak İşaretler

o   HAR

o   ENEC

o   Solarkeymark

·       Yönetim Sistemleri Sertifikası İçin Uygunluk İşaretleri

o   ISO 9001 (Kalite)

o   ISO 14001 (Çevre)

o   ISO 22000 (Gıda Güvenliği)

o   OHSAS 18001 (İş Sağlığı ve Güvenliği)

o   Entegre Sistem Sertifikasyonu

·       Diğer Uygunluk İşaretleri

o   HACCP Sistemi

o   Personel belgelendirme
Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
  • Esentepe Mahallesi Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Pardus PLaza No:4 Şişli/İstanbul
  • Telefon : +90 212 438 42 06
  • Oud Metha Offices, 1st Floor, Block B Healtcare City Dubai, UAE
  • Telefon : +90 850 888 85 71
  • Fax : 0212 438 42 07
  • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?