Teklif Formu
+90 212 438 42 06
info@taksimdanismanlik.com

ÇED Yönetmeliği

ÇED Yönetmeliği Nedir?

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 29 Temmuz 2022 tarihli ve 31907 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Yönetmelik, bir projenin çevre üzerindeki olumlu veya olumsuz etkilerin belirlenmesi, olumsuz etkilerin en aza indirilmesi, proje alanı ve kullanılacak teknolojiler konusundan alternatiflerin çıkarılmasını amaçlamaktadır. Bu bağlamda, çevresel etki değerlendirmesi sürecinde tarafların uyması gereken usul ve esasları açıklamaktadır. Yeni yayınlanan ÇED Yönetmeliği ile beraber daha önce yürürlükte olan 25 Kasım 2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. ÇED Yönetmeliği, ÇED başvuru dosyasının hazırlanması, ÇED raporunun oluşturulması, kapsama giren projelerin başvuru aşamasından devreye alınmasına kadar geçen süreçte kontrol ve denetleme çalışmalarının yürütülmesi vb gibi konulara açıklık getirmektedir. Ayrıca, ÇED sisteminin çevre yönetimi kapsamında sürdürülebilir şekilde çalışabilmesi için gerekli eğitim çalışmalarını da ele almaktadır.

 


Hangi Projeler ÇED Kapsamına Girmektedir?

ÇED uygulanacak projelerin listesi yönetmeliğin ek kısmında detaylı olarak listelenmiştir. Petrol rafinerileri, termik güç santralleri, nükleer tesisler, metal endüstri tesisleri, yollar ve havaalanları, HES’ler, maya ve şeker fabrikaları, orman ürünleri ve selüloz tesisleri, çimento fabrikaları, rüzgar enerji santralleri, liman ve tersaneler, ÇED kapsamına giren projelerdne bazılarıdır. Her proje için ÇED yapılması zorunlu değildir. Örneğin, demir - çelik üretimi yapan tesislerden yıllık 250 bin ton üretim kapasitesi olan tesisler kapsama dahildir. Aynı şekilde, geri dönüşüm / kazanım veya atık depolama tesislerinden günlük kapasitesi 100 tondan az olan tesisler için ÇED zorunluluğu yoktur. Turistik tesislerde en az 250 oda, motorlu taşıtlarının üretiminde yıllık en az 10 bin, seramik ve /veya porselen üretimi yıllık en az 300 bin ton, karbon yakalama ve jeolojik depolama projelerinde yıllık en az 1.5 milyon ton vb gibi sınırlamalar bulunmaktadır. Daha detaylı bilgi için ÇED danışmanlığı sağlayan firmalardan destek alınabilir.

ÇED Yönetmeliği kapsamında bazı projeler için doğrudan ÇED değil, çevresel etkileri ön inceleme ve değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır. ÇED’e tabii projelerde alt limit olarak belirtilen değerler, bu projelerde üst limit olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda, kategori olarak yönetmelik kapsamına giren neredeyse tüm tesisler için ÇED veya çevresel etki ön inceleme ve değerlendirme çalışması yapılmaktadır.

 

Çevresel Etki Değerlendirmesi İçeriği Nedir?

ÇED çalışması şu konu başlıklarından oluşmaktadır:

ÇED içerisinde ayrıca başvuru dosyasında yer alan bilgiler, projenin kurulacağı yerin koordinatları, imar planı, kurumun ticari sicil gazetesi, imza sirküleri ve varsa vekalatnamesi, çevre düzeni vb gibi bilgilere de yer verilmelidir.

 

ÇED Ön İnceleme ve Değerlendirme için Hazırlanan Proje Tanıtım Dosyasında Hangi Bilgiler Yer Almalıdır?

ÇED Yönetmeliği’ne göre ÇED’e tabi projeler için ÇED başvuru dosyası ve ÇED raporu; çevresel etkileri ön inceleme ve değerlendirmeye tabi projeleri için de proje tanıtım dosyası hazırlanması zorunludur. Proje tanıtım dosyasında ÇED çalışmasında yer alan konu başlıklarına göre Bakanlığa bilgi verilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda dosyada şu bilgilere yer verilmelidir;

 

 

ÇED Yönetmeliği’ne Göre Hangi Alanlar Koruma Altındadır?

Ülkemizdeki mevzuatlar ve/veya ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler uyarınca bazı alanlar koruma altındadır ve bu bölgelerde proje yapılmasına izin verilmemektedir. Mevzuatlara göre korunması gereken alanlardan bazıları şunlardır:

 

Uluslararası anlaşmalardan bazıları şunlardır:

 


ÇED Yönetmeliği kapsamına giren projeleri inşa edecek firmaların planlama sürecinde projenin kurulacağı alanın bu gibi yasa ve sözleşmeler kapsamında olup olmadığını iyi araştırması gerekmektedir.
 

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
  • Beylikdüzü OSB mah. Mermerciler Sanayi Sit. 3. Cad. No:8 Corner Office K:3 D:53 Beylikdüzü / İstanbul
  • Telefon : +90 212 438 42 06
  • Oud Metha Offices, 1st Floor, Block B Healtcare City Dubai, UAE
  • Telefon : +90 850 888 85 71
  • Fax : 0212 438 42 07
  • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?