Koşer Belgesi Gerekli Evraklar
30 Mayıs 2016
İthalat Kredileri
22 Aralık 2016

CE Markası Nasıl Kullanılır?

 

CE İŞARETİNİN (belgesinin) ÜRÜNE İLİŞTİRİLMESİ?
Ürün gruplarına ait direktiflerde CE işaretinin ürünlere nasıl yerleştirileceğine dair detaylı bilgiler verilmiştir. Üreticiler bu direktifler doğrultusunda ürününe CE işaretini yerleştirmelidir. CE İşareti (belgesi):
İmalatçısı AB içinde veya dışında bulunsun pazara ilk defa girecek tüm yeni ürünler,
Birlik pazarına ithal edilecek kullanılmış ürünler,
Birlik pazarına sunulan komple yenilenmiş ürünler için geçerlidir. Direktifler bazı koşullarda CE işareti (belgesi) taşımaksızın endüstriyel ürünlerin Birlik pazarında serbestçe dolaştırılmasına izin vermektedir.
Ce işareti,ce nedir,ce belgesi,ce belgesi nedir,ce işareti,ce markası,ce belgesi nasıl alınır,ce işareti markası,ce işareti direktifleri