Koşer Belgesi Gerekli Evraklar
30 Mayıs 2016
İthalat Kredileri
22 Aralık 2016

CE Belgesi Olmazsa Ne Olur

CE Belgesi Olmazsa Ne Olur
Bu işareti  taşıması gerektiği halde taşımayan ürünün AB üyesi ülkelere ihracatı mümkün  değildir.
Türkiye’de son yasal değişikliklere göre ürünün CE işareti (belgesi) taşıması zorunlu hale gelmiştir.