Koşer Belgesi Gerekli Evraklar
30 Mayıs 2016
İthalat Kredileri
22 Aralık 2016

Ce Belgesi Direktifleri Listesi

CE İşareti Gerektiren Yönetmelikler
YENİ YAKLAŞIM DİREKTİFLERİ (CE İŞARETİ GEREKTİREN)
Ürün Grubu
İlgili Yönetmelik
İlgili AB Direktifi
Yetkili Kuruluşlar
İlgili Türk Standardları
1.İnşaat malzemeleri
(305/2011/AB)
YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ
Construction products
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Standardlar
2.Asansörler
(95/16/AT)/
Asansör Yönetmeliği
Lifts
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Standardlar
3.Gaz Yakan Aletler
(2009/142/AT)/
Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik
Appliances Burning Gaseous Fuels
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Standardlar
4.Sıcak su kazanları
(92/42/AT)/
Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik
Hot Water Boilers
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Standardlar
5.Basınçlı kaplar
(97/23/AT)/
Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
Pressure equipment
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Standardlar
6.Oyuncaklar
(2009/48/AT)/
Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik
Toys
Sağlık Bakanlığı
Standardlar
7. Kişisel Koruyucu Donanımları
(89/686/AT)/
Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
Personal protective equipment
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Standardlar
8. Makinalar
(2006/42/AT)
Makina Emniyeti Yönetmeliği
Machinery
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Standardlar
9.Tıbbi cihazlar
(93/42/AT)/
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği
Medical devices
Sağlık Bakanlığı
Standardlar
10.In vitro tıbbi tanı cihazları
(98/79/AT)/
Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği
In vitro diagnostic medical devices
Sağlık Bakanlığı
Standardlar
11.Ölçü Aletleri
(2004/22/AT)
Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği
Measuring Instruments
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Standardlar
12.Otomatik Olmayan Tartı Aletleri
(2009/23/AT)/
Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği
Weighing Instruments
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Standardlar
13.Alçak Gerilim Cihazları
(2006/95/AT)
Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik
Low voltage equipment
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Standardlar
14.Elektromanyetik Uyumluluk
(2004/108/AT)
Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği
Electromagnetic Compatibility
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Standardlar
15.Basit basınçlı kaplar
(2009/105/AT)/
Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği
Simple pressure vessels
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Standardlar
16. Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar
(90/385/AT)/
Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği
Active implantable medical devices
Sağlık Bakanlığı
Standardlar
17.Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Ekipmanlar
(94/9/AT)/
Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmelik
Equipment and protective systems intended for use in Potentially explosive atmospheres
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Standardlar
18.Sivil kullanım için patlayıcılar
(93/15/EEC)/
Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin Belgelendirilmesi Piyasaya Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik
Explosives for civil uses
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Standardlar
19.Yolcu Taşıma Amaçlı Kablo Üzerinde Hareket Eden Araçlar
(2000/9/AT)/
İnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği
Cableway installations for persons
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Standardlar
20.Gezi Amaçlı Tekneler
(2013/53/AB)/
Gezi Tekneleri Yönetmeliği
Recreational craft
Denizcilik Müsteşarlığı
Standardlar
21. Radyo ve telekomünikasyon terminal cihazları
(99/5/AT)/
Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği
Radio and telecommunications terminal equipment
Telekomünikasyon Kurumu
Standardlar
YENİ VE KÜRESEL YAKLAŞIM PRENSİPLERİ KAPSAMINDA GELİŞTİRİLMİŞ ANCAK
‘CE’ İŞARETİNİN KULLANILMADIĞI DİREKTİFLER
Direktifin Türkçe Adı
Direktifin İngilizce Adı
Direktif No.
İlgili Türk Standardları
Ambalaj ve Ambalaj Atıkları
Packaging and packaging waste
94/62/EC
Standardlar
Trans – Avrupa Yüksek Hızlı Raylı Sistemi
High-speed rail
96/48/EC
Standardlar
rans – Avrupa Geleneksel Raylı Sistemi
Conventional rail
2001/16/EC
Standardlar
Denizcilik Ekipmanları
Marine equipment
96/98/EC
Standardlar
YENİ VE KÜRESEL YAKLAŞIM PRENSİPLERİ KAPSAMINDA GELİŞTİRİLMİŞ
DİĞER DİREKTİFLER
Direktifin Türkçe Adı
Direktifin İngilizce Adı
Direktif No.
İlgili Türk Standardları
Ev Tipi Elektrikli Buzdolapları, Dondurucular ve Kombinasyonlarının Enerji Verimlilik Şartları ile İlgili Yönetmelik
Energy efficiency requirements for household electric refrigerators, freezers and combinations thereof
96/57/EC
Standardlar
Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar
Transportable pressure equipment
99/36/EC
Standardlar
Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu İle İlgili Yönetmelik
Noise emission in the environment by equipment for use outdoors
2000/14/EC
Standardlar
Floresan Aydınlatma Balastlarının Enerji Verimliliği İle İlgili Yönetmelik
Energy efficiency requirements for ballasts for fluorescent lighting
2000/55/EC
Standardlar
 Not: Yönetmeliklerin güncel halini aşağıdaki linklerden ve resmi gazeteden takip ediniz.
İLGİLİ SİTELER:
– Harmonize Standardlar
– Nando