Koşer Belgesi Gerekli Evraklar
30 Mayıs 2016
İthalat Kredileri
22 Aralık 2016

CE Belgelendirme

CE BELGELENDİRME SÜRECİ
1. Aşama
Ürünün teknik özelliklerinin tanımlanması;
Ürünün hangi direktifler kapsamında olduğunun belirlenmesi;
Ürüne özel standartların araştırılması;
Uygulanacak direktiflerin ve harmonize standartların belirlenmesi;
Kalite Yönetim Sistemi gereksinimlerinin incelenmesi ;
(Bazı direktifler CE işareti sürecinde kalite sistemi bulunmasını öngörmektedir)
2. Aşama
Teknik Dokümantasyon / Teknik Dosyanın hazırlanması;
Risk Analizinin yapılması;
Normlara uygun kullanım kılavuzu hazırlanması;
Ürünün test,analiz ve teknik kontrollerinin yapılması;
(Bu kontroller firma içindeki imkanlarla ya da gerekli durumlarda Onaylı Kuruluşlar veya test laboratuarları tarafından yapılabilir.)
Uygunluk Beyanı’nın yayınlanması;
Gerekli durumlarda Onaylı Kuruluş veya test kuruluşundan sertifika ve/veya test raporu alınması;
3. Aşama
CE işaretinin ilgili direktife uygun olarak ürüne iliştirilmesi
4. Aşama
Ürüne ait Teknik Dosya’nın ürünle ilgili direktifte belirtilen süreyle saklanması ve gerektiğinde yetkili makamlara/ piyasa gözetimi yapan yetkili kurumlara sunulabilecek şekilde arşivlenmesi.
Dökümanlar
katalogs-867-Basincli ekipmanlar CE Belgesi Basvuru Formu
Bağlı Hizmetler