Teklif Formu
0850 888 85 63
info@taksimdanismanlik.com

C3 Yetki Belgesi

[vc_row][vc_column offset="vc_col-lg-9" css=".vc_custom_1565185475540{padding-right: 20px !important;}"][vc_column_text]C3 Yetki belgesi ticari olarak uluslararası ve yurt içi ev ve büro eşyası taşımacılığı yapacak olan gerçek ve tüzel kişilere verilen yetki belgesi türüdür. C3 Yetki belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin oda ve vergi kaydının olması 25 bin Türk Lirası işletme sermayesine sahip olması gerekmektedir. Aynı zamanda bu belgeyi alabilmek için en az üç adet özmal birim taşıt ile 75 ton taşıma kapasitesine sahip olmak şarttır. Bu taşıma kapasitesi yani asgari kapasite 14 yaşından büyük olmayan araçlarla yapılmalıdır. Asgari kapasite şartı sağlandıktan sonra belgeye yirmi yaşına kadar olan araçlar kaydedilebilir. Araç yaşı yirminin üstünde ise bu araçlar belgeye kaydedilemezler. Asgari kapasite hesaplanırken kamyonetler dikkate alınmaz. C3 Yetki belgesine sadece özmal araçlar kaydedilebilir, sözleşmeli/kiralık taşıtlar ilave edilemez. Belge sahipleri kayıtlı araçların en az bir yerine görülebilecek şekilde unvan veya varsa kısa unvanlarını yazdırmak zorundadırlar. C3 Yetki belgesi sahipleri en az bir adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu belgeye sahip kişi veya kişileri istihdam etmek zorundadır. Yetki belgesi sahipleri belgenin alındığı tarihten itibaren altı ay bu şarttan muaf tutulmaktadır. Eğer bu muafiyet sonrası yetki belgesinde kayıtlı orta düzey yönetici belgesine sahip kişi yoksa belge sahibine idari para cezası düzenlenmektedir. Yetki belgesinde kayıtlı araçların yaşının 14 ten büyük olması ve asgari kapasitenin kaybedilmesi, satılması, yanması ve benzeri gibi asgari kapasitenin kaybedilmesi halinde, yetki belgesinin geçerlilik süresi boyunca kapasitenin kaybedildiği sürelerin toplamı beş yüz kırk günden fazla olmayacak şekilde tekrar asgari kapasite sağlanmalıdır. Yetki belgesi geçerlilik süresi boyunca toplamda beş yüz kırk günü geçen kapasite kaybında belge iptal edilir. Sermaye miktarının 25 bin Türk Lirası altına düşmesi, vergi kaydının sonlanması ve benzeri gibi yetki belgesi alma şartlarından herhangi birinin kaybedilmesi halinde doksan gün içerisinde kaybedilen şartı sağlanmalıdır. Aksi takdirde yetki belgesi iptal edilecektir.[/vc_column_text][vc_tta_accordion][vc_tta_section title="C3 YETKİ BELGESİ KİMLERE VERİLİR?" tab_id="1565456879219-96ad787e-2a1e"][vc_column_text]C3 Yetki belgesi ticari olarak uluslararası ve yurt içi ev ve büro eşyası taşımacılığı yapacak olan gerçek ve tüzel kişilere verilir. C3 Yetki belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin oda ve vergi kaydının olması 25 bin Türk Lirası işletme sermayesine sahip olması gerekmektedir.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="C3 YETKİ BELGESİ İÇİN BAŞVURANLARDA VE ARAÇLARDA ARANAN ŞARTLAR NELERDİR?" tab_id="1565456879246-a468c4d2-69a3"][vc_column_text]C3 Yetki belgesi için başvuran gerçek ve tüzel kişilerde ve bu iş için kullanılacak olan araçlarda aranan özellikler şöyledir:
 1. C3 Yetki belgesi için başvuran gerçek ve tüzel kişilerin ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 3 adet özmal birim taşıt ile toplam 75 ton taşıma kapasitesine ve 25 bin Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.
 2. C3 Yetki belgesi almak için başvuranların, varsa faaliyetleri sırasında kullanacakları kısa unvanları ile varsa taşıtları üzerine yazdıracakları kendilerinini tanıtan logo, amblem ve benzeri işareti bakanlığa bildirmeleri şarttır.
 3. C3 Yetki belgesi eki taşıt belgesine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar 20 yaşından büyük olamaz. Bununla birlikte C3 yetki belgesi için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince 14 yaşından büyük olmaması şarttır.
 4. C3 Yetki belgesi için asgari kapasite hesabında kamyonetler dikkate alınmaz.
 5. C3 Yetki belgesi sahipleri yalnız özmal taşıtları, taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.
 6. C3 türü yetki belgesi sahipleri, varsa kısa unvanlarını faaliyetlerinde kullanacakları 4 veya daha fazla tekerlekli olan taşıtlarının en az bir yerine görülebilecek şekilde yazdırmak zorundadırlar. Unvan veya kısa unvanlarda kullanılacak sıfatların yetki belgesinin kapsamına uygun olması şarttır. Yetki belgesi sahipleri birden fazla kısa unvan kullanamazlar.
 7. C3 Yetki belgesi sahiplerinin, yetki belgeleri eki taşıt belgelerine kaydedilecek/kayıtlı taşıtlarının geçerli araç muayenesinin bulunması gerekmektedir. Ancak uluslararası taşımacılık faaliyetlerinde kullanılan ve yurt dışında bulunması sebebiyle yasal süresi içinde muayenesi yapılamayan araçlar, bu durumun bildirilmesi sebebiyle yasal süresi içinde muayenesi yapılamayan araçlar, bu durumun belgelendirilmesi ve yurda giriş tarihinden itibaren 30 gün içinde müracaat edilmesi halinde yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilebilir.
 8. C3 Yetki belgesi sahipleri en az bir adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri şarttır.
 9. C3 Yetki belgesi kapsamındaki araçların yurt dışı taşımacılık faaliyetlerinde sürücüsünden SRC 3 türü mesleki yeterlilik belgesiyle, yurt dışı ve yurt içi faaliyetlerinde psikoteknik değerlendirme belgesine sahip olma şartı aranır.
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="C3 YETKİ BELGESİ İÇİN BAŞVURANLARDAN İSTENEN BELGELER NELERDİR?" tab_id="1565457000316-f7f22cf2-4cd8"][vc_column_text]C3 Yetki belgesi için başvuran gerçek ve tüzel kişilerden istenen belgeler şöyledir:
 1. Ön değerlendirme formu
 2. Başvuru formu
 3. Taahhütname
 4. Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise firma ortakları ile temsile yetkili kişinin nüfus cüzdanı örnekleri sabıka kayıt belgesi asıl olacak.
 5. Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri (aslı veya noter onaylı suretleri)
 6. Kuruluş ticaret sicil gazetesi ile değişiklikleri gösteren ticaret sicil gazetesi veya yetki belgesi talebinde bulunan gerçek kişi/tüzel kişinin kayıtlı olduğu esnaf odası/ticaret odası belgesi (belgede taşımacının unvanı, edesi, kayıt tarihi, çalışma konusu-iştigali, sermayesi yazılı olacak)
 7. Taşımacıya ait araçların trafik ve tescil belgelerinin örnekleri ruhsat fotokopisi
 8. Taşımacının merkezi adresine ait kira kontratı (noter tasdikli) veya tapu örneği
 9. Faaliyet bulunduğunu belgeleyen kayıtlı olduğu vergi dairesinden alınmış yazı
 10. Yetki belgesi ücreti ile taşıt belgesine kayıt edilecek taşıtların, taşıt kartı ücretlerinin yatırılmış olduğunu gösteren makbuz asılları
 11. Araçların ruhsat fotokopileri
 12. İşletme sermayesi
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="C3 YETKİ BELGESİ SAHİPLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR?" tab_id="1565457002820-bffb866d-c9e7"][vc_column_text]C3 türü yetki belgesi sahipleri, eşya taşımalarında teslim alma noktası ile teslim etme noktası arasında makul bir taşıma ve teslimat süresi taahhüdünde bulunmak ve tahhüt ettikleri süres içinde eşyayı yerine ve alıcısına ulaştırmakla yükümlüdürler. Yetki belgesi sahipleri, ilk yetki belgesi aldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde, mesleki yeterlilik ile ilgili aşağıdaki yükümlülüklerini yerine getirmek ve faaliyetleri süresince muhafaza etmekle yükümlüdürler. Buna göre; C3 Yetki belgesi sahiplerinin, en az birer adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri şarttır.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="YETKİ BELGESİ DÖNÜŞÜMÜ VEYA DEĞİŞİMİ YAPILABİLİR Mİ?" tab_id="1565457058130-a60b1821-27fd"][vc_column_text]Yetki belgesi alarak faaliyet gösteren bir firma yetki belgesi alma şartlarını kaybetmiş ve yerine getiremiyor ise yetki belgesi iptal olmadan yetki belgesini başka bir belgeye dönüştürebilir. Yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler, unvan, adres vergi numarası, ortaklık, hisse devri, sermaye azalışları, yönetici, acentelik sözleşmeleri ve taşıtlara ilişkin değişiklikleri, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 90 gün içinde bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler. Süresi içinde yapılamayan bildirimler için ceza uygulanır.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="C3 YETKİ BELGESİ YENİLEME FİYATI NEDİR?" tab_id="1565457086798-abd7fdc4-f3b7"][vc_column_text]C3 Yetki belgesi yenileme ücreti, C3 yetki belgesi ücretinin yüzde 15 oranındadır.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="C3 YETKİ BELGESİ ASGARİ ARAÇ KAPASİTE ŞARTI NEDİR?" tab_id="1565457124015-378d513d-481a"][vc_column_text]C3 Yetki belgesi için başvuran gerçek ve tüzel kişilerin ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 3 adet özmal birim taşıt ile toplam 75 ton taşıma kapasitesine sahip olmaları gerekmektedir.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="C3 YETKİ BELGESİ SERMAYE ŞARTI NEDİR?" tab_id="1565457157437-b542357c-0b37"][vc_column_text]C3 Yetki belgesi için başvuran gerçek ve tüzel kişilerin 25 bin Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="C3 YETKİ BELGESİ ARAÇ YAŞI ŞARTI NEDİR?" tab_id="1565457193000-2fb7f598-51c3"][vc_column_text]C3 Yetki belgesi eki taşıt belgesine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar 20 yaşından büyük olamaz. Bununla birlikte C3 yetki belgesi için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların il başvuru ve faaliyet süresince 14 yaşından büyük olmaması şarttır.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="C3 YETKİ BELGESİ ALAN/DEPO (MERKEZ) ŞARTI NEDİR?" tab_id="1565457220533-dd11f850-0280"][vc_column_text]C3 Yetki belgesi için başvuran gerçek ve tüzel kişilerin bir büro/ofis kullanım hakkında sahip olmaları gerekmektedir.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="C3 YETKİ BELGESİ MESLEKİ YETERLİLİK ŞARTI NEDİR?" tab_id="1565457252732-97a1e666-8f6f"][vc_column_text]C3 Yetki belgesi sahipleri en az bir adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri şarttır.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="C3 YETKİ BELGESİ KAPSAMI NEDİR?" tab_id="1565457271368-9ca37546-6a6f"][vc_column_text]C3 Yetki belgesi için başvuran gerçek ve tüzel kişiler bu belge ile uluslararası ve yurt içi ev be büro eşyası taşımacılığı yapabilirler.[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][gem_divider margin_top="50" margin_bottom="50"][vc_empty_space height="75px"][/vc_column][vc_column offset="vc_col-lg-3 vc_hidden-md vc_hidden-sm vc_hidden-xs"][gem_textbox content_background_color="#d1d1d1" content_background_style="cover" padding_left="0" padding_right="0" padding_top="0" padding_bottom="0"][vc_widget_sidebar sidebar_id="page-sidebar-1"][/gem_textbox][/vc_column][/vc_row]

İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
 • Beylikdüzü OSB mah. Mermerciler Sanayi Sit. 3. Cad. No:8 Corner Office K:3 D:55 Beylikdüzü / İstanbul
 • Telefon : 0850 888 85 63
 • Fax : 0212 438 42 07
 • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?