Teklif Formu
0850 888 85 63
info@taksimdanismanlik.com

C2 Yetki Belgesi

[vc_row][vc_column offset="vc_col-lg-9" css=".vc_custom_1565185475540{padding-right: 20px !important;}"][vc_column_text]C2 Yetki belgesi uluslararası ve yurt içi ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacak olan gerçek ve tüzel kişilere verilen bir belge türüdür. Bu belgeyi alabilmek için şahıslarda ve şirketlerde aynı şartların sağlanması istenmektedir. Bunun yanı sıra belgeye kaydedilecek araçların ticari olması gerekmektedir. C2 yetki belgesi almak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin en az on bir birim araç ile 440 ton asgari kapasiteye sahip olması, odaya kayıtlı olması ve kayıtlı sermayenin en az 100 bin Türk Lirası olması ve bu şartların tüm faaliyet süresince sağlanması gerekmektedir. C2 Yetki belgesinde 440 ton asgari kapasiteyi sağlayacak taşıtların yaşı on dört yaşından küçük olmalıdır. On dört yaşından küçük araçlarda 440 ton asgari kapasite sağlandıktan sonra en fazla yirmi yaşına kadar araç eklenebilir. Yirmi yaşından büyük araçlar hiçbir şekilde C2 yetki belgesine eklenemez. Römork ve yarı römorklarda yaş şartı aranmaz. Ayrıca asgari kapasite hesaplanırken kamyonetler dikkate alınmaz. Yetki belgesinin alma şartlarından herhangi birisinin kaybedilmesi halinde bu durumun meydana geldiği tarihten itibaren doksan güç içerisinde kaybedilen şartların sağlanması gerekmektedir. Araç yaşı, araç satışı, hurdaya ayrılması, icra ile satışı ve benzeri nedenlerle asgari kapasitenin kaybedilmesi halinde yetki belgesinin geçerlilik süresi boyunca kapasitenin kaybedildiği sürelerin toplamı beş yüz kırk günden fazla olmayacak şekilde tekrar asgari kapasite sağlanmalıdır. Bu sürelerin aşıldığı durumlarda yetki belgesi iptal edilir. C2 Yetki belgesine sözleşmeli araçlar eklenebilmektedir. Bakanlığın belirlediği şekliyle sözleşme yapan yetki belgesi sahipleri belgelerine sözleşmeli araçlar ekleyebilir. Bu şekilde eklenebilecek araç sayısı yetki belgesinde kayıtlı özmal araçların yarısı kadardır. Örnek verilecek olursa yirmi özmal aracı bulunan bir yetki belgesine en fazla on adet sözleşmeli araç eklenebilir. Yetki belgesinde kayıtlı özmal kamyonetler kapasite hesaplanırken dikkate alınmadığı gibi özmal/sözleşmeli oranında da dikkate alınmaz. Yetki belgesi sahiplerinin en az birer adet üst düzey yönetici ve orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri gereklidir. Yetki belgesi alındıktan sonraki altı ay bu şarttan muaf tutulur. Altı ay bitiminde mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmakta ve yoksa idari para cezası uygulanmaktadır. Şahıslarda şahsın, şirketlerde ise şirket ortak ve yöneticilerin yönetmelikte belirtilen ceza maddelerinden sabıkalarının olmaması gerekir. Mesleki yeterlilik belgesi (Tüzel kişiliğe ait C2 yetki belgesi sahiplerinin en az bir adet ODY ve bir adet ÜDY türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu niteliklere haiz kişi ve kişileri istihdam etmeleri şarttır.) Birim Taşıt: Yarı römorkuyla veya römorkuyla birlikte çekiciyi veya araç tescil belgesinde ?römork takabilir? ifadesi varsa römorkuyla birlikte veya tek başına kamyonu veya tek başına kamyoneti ifade eder. Kapasite hesabı birim taşıt şartı sağlandıktan sonra, çekicilerde katar ağırlığı 40 bin kilograma kadar olanların ne kadarsa, 40 bin kg üstü olanların ise fazlalık hesaba katılmadan 40 bin, kamyonlarda ise katar ağırlığı 32 bine kadar olanlar katar ağırlığı kadar, 32 bin kg üstü olanlar çekicilerde olduğu gibi fazlası alınmadan 32 bin kg olarak hesaplanır. Yani 42 bin kg katar ağırlığı olan çekici 40 bin, 36 kg katar ağırlığına sahip bir kamyonda 32 bin kg olarak hesaplanır. Bu miktardan az ise ağırlık o miktar alınarak hesaplanır.[/vc_column_text][vc_tta_accordion c_icon="chevron" active_section="1"][vc_tta_section title="C2 YETKİ BELGESİ KİMLERE VERİLİR?" tab_id="1565456313392-d37dec5c-a3f2"][vc_column_text]C2 Yetki belgesi uluslararası ve yurt içi ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacak olan gerçek ve tüzel kişilere verilir.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="C2 YETKİ BELGESİ İÇİN BAŞVURANLARDA VE ARAÇLARDA ARANAN ŞARTLAR NELERDİR?" tab_id="1565456313434-91e9cda0-1e82"][vc_column_text]C2 Yetki belgesi için başvuran gerçek veya tüzel kişilerin sahip olması gereken şartlar ve bu işte kullanılacak araçlarda aranan şartlar şöyledir:
 1. C2 Yetki belgesi almak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin en az on bir birim araç ile 440 ton asgari kapasiteye sahip olması, odaya kayıtlı olması ve kayıtlı sermayenin en az 100 bin Türk Lirası olması ve bu şartların tüm faaliyet süresince sağlanması gerekmektedir.
 2. C2 türü yetki belgesi almak için başvuranların, varsa faaliyetleri sırasında kullanacakları kısa unvanları ile varsa taşıtları üzerine yazdıracakları kendilerini tanıtan logo, amblem ve benzeri işareti bakanlığa bildirmeleri şarttır.
 3. C2 Yetki belgesi için asgari kapasite hesabında kamyonetler dikkate alınmaz.
 4. C2 Yetki belgesi sahipleri özmal taşıtları ile sahibi oldukları özmal taşıt sayısının yarısını geçmemek üzere ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli taşıtları, taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.
 5. C2 Yetki belgesi iin sözleşmeli taşıt kullanım oranı hesabında, kamyonetler dikkate alınmaz. 10/06/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal kiralama kanunu kapsamında sağlanan taşıtlar, bu yönetmelikte belirtilen kurallar çerçevesinde sözleşmeli ticari taşıt olarak değerlendirilir. Bu yolla temin edilen taşıtların, finansal kiralama sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren yetki belgesi sahibinin adına kayıt ve tescil edilmesi şarttır. Bunu sağlanamaması veya finansal kiralama sözleşmesinin bitim tarihinin uzatılmaması halinde bu taşıt veya taşıtlar yetki belgesi sahibinin taşıt belgesinden düşülür.
 6. C2 Yetki belgesine sahip olmaları olan gerçek ve tüzel kişiler, varsa kısa unvanlarını faaliyetlerinde kullanacakları 4 veya daha fazla tekerlekli olan araçlarının en az bir yerine görülebilecek şekilde yazdırmak zorundadırlar. Unvan ve/veya kısa unvanlarda kullanılacak sıfatların yetki belgesinin kapsamına uygun olması gereklidir. Yetki belgesi sahipleri birden fazla kısa unvan kullanamazlar.
 7. C2 Yetki belgesi sahiplerinin, yetki belgeleri eki taşıt belgelerine kaydedilecek/kayıtlı araçların geçerli araç muayenesinin bulunması şarttır. Ancak uluslararası taşımacılık faaliyetlerinde kullanılan ve yurt dışında bulunması sebebiyle yasal süresi içinde muayenesi yapılamayan araçlar, bu durumun belgelendirilmesi ve yurda giriş tarihinden itibaren 30 gün içerisinde müracaat edilmesi halinde yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilebilir.
 8. C2 yetki belgesi sahiplerinin, en az bir adet üst düzey yönetici ve orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri şarttır.
 9. C2 yetki belgesi kapsamına giren araçların yurt dışı faaliyetlerinde sürücüsünden SRC 3 türü mesleki yeterlilik belgesiyle, yurt dışı ve yurt içi faaliyetlerinde psikoteknik değerlendirme belgesine sahip olma şartı aranır.
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="C2 YETKİ BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER NELERDİR?" tab_id="1565456402500-8876caa0-b931"][vc_column_text]C2 Yetki belgesi için başvuran gerçek veya tüzel kişilerden istenen belgeler şöyledir:
 1. Başvuru dilekçesi (antetli kağıda yazılacak ve kaşe basılacak)
 2. Yetki belgesi ve taşıt kartı işlem başvuru formları.
 3. Firmanın kuruluşunu, temsil ilzamını ve en son sermaye durumunu gösterir ticaret sicil gazetesi aslı veya onaylı örneği.
 4. Ticaret odası faaliyet belgesinin aslı (sermayenin en az 100 bin Türk Lirası olması gerekmektedir.)
 5. En son temsil ilzam yetkililerine ait noter onaylı imza sirkülerinin aslı
 6. Firma ortak ve yöneticilerine ait yeni tarihli adli sicil belgesi asılları (Anonim şirketlerde ve kooperatiflerde sadece yönetim kurulu başkan ve üyeler ile varsa dışarıdan atanan yöneticiler.)
 7. Firma ortak ve yöneticilerinin TC kimlik numaraları beyanı (başvuru formuna yazılabilir.)
 8. Vergi sistemine kayıtlı olduğunu gösterir belge (mükellefiyet yazısı veya vergi levhası fotokopisi.)
 9. 14 yaşını geçmeyen, ticari özmal taşıtlarla 440 tonluk asgari kapasite şartını sağlayacak sayıda taşıtlara ait emniyet kayıtlarıyla uyumlu ve geçerli muayeneli dört yüzü bir sayfada olacak şekilde ruhsat fotokopileri.
 10. Merkezi işyerine ait ticaret odası faaliyet belgesindeki adresi ile uyumlu kira kontratı veya aslı, mülkiyet ise onaylı tapu sureti (asıllar iade edilmektedir.)
 11. Mesleki yeterlilik belgesi (yetki belgesi aldıkları tarihten itibaren altı ay içinde de getirilebilir.)
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="C2 YETKİ BELGESİ ASGARİ ARAÇ KAPASİTE ŞARTI NEDİR?" tab_id="1565456429160-f7e2b6a9-b668"][vc_column_text]C2 Yetki belgesi almak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin en az on bir birim araç ile 440 ton asgari kapasiteye sahip olmaları gerekmektedir.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="C2 YETKİ BELGESİ ARAÇ KİRALAMA ORANI ŞARTI NEDİR?" tab_id="1565456457167-0d4e0088-00cf"][vc_column_text]C2 Yetki belgesi sahipleri özmal taşıtları ile sahibi oldukları özmal taşıt sayısının yarısını geçmemek üzere ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli taşıtları, taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="C2 YETKİ BELGESİ SERMAYE ŞARTI NEDİR?" tab_id="1565456481392-73702045-151b"][vc_column_text]C2 Yetki belgesi almak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin odaya kayıtlı olması ve kayıtlı sermayenin an az 100 bin Türk Lirası olması ve bu şartların tüm faaliyet süresince sağlanması gerekmektedir.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="C2 YETKİ BELGESİ ARAÇ YAŞI ŞARTI NEDİR?" tab_id="1565456510691-3410837f-a7d9"][vc_column_text]C2 Yetki belgesi almak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin bu iş için kullanacakları araçların asgari kapasiteyi oluşturan araçların ilk müracaat ve faaliyetleri süresince 15 yaşından büyük olmaması şarttır.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="C2 YETKİ BELGESİ ALAN/DEPO(MERKEZ) ŞARTI NEDİR?" tab_id="1565456534709-3a3fece7-c902"][vc_column_text]C2 Yetki belgesi almak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin bir büro/ofis kullanım hakkına sahip olmaları gerekmektedir.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="C2 YETKİ BELGESİ MESLEKİ YETERLİLİK ŞARTI NEDİR?" tab_id="1565456566304-f9b281db-fa47"][vc_column_text]C2 Yetki belgesi sahiplerinin, en az bir adet üst düzey yönetici ve orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri şarttır.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="C2 YETKİ BELGESİ KAPSAMI NEDİR?" tab_id="1565456594261-b4c6cf75-e350"][vc_column_text]C2 Yetki belgesi almak isteyen gerçek veya tüzel kişiler bu belge ile uluslararası ve yurt içi eşya taşımacılığı yapabilirler. Eşya taşımalarında teslim alma noktası ile teslim etme noktası arasında makul bir taşıma ve teslimat süresi taahhüdünde bulunmak ve taahhüt ettikleri süre içinde eşyayı yerine ve alıcısına ulaştırmakla yükümlüdürler.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="C2 YETKİ BELGESİ DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMİ" tab_id="1565456619716-d9d92e35-800c"][vc_column_text]Yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler; unvan, adres, vergi numarası, ortaklık, hisse devri, sermaye azalışları, yönetici, acentelik sözleşmeleri ve taşıtlara ilişkin değişiklikleri, değişikliği meydana geldiği tarihten itibaren 90 gün içinde bakanlığa bildirmekte yükümlüdürler. Süresi içinde yapılmayan bildiriler için ceza uygulanır.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="C2 YETKİ BELGESİ YENİLEMEK İÇİN GEREKEN BELGELER NELERDİR?" tab_id="1565456656614-4fd9d89b-0081"][vc_column_text]C2 Yetki belgesi yenilemek için gerekli olan evraklar şöyledir:
 1. Başvuru dilekçesi (antetli kağıda yazılacak ve kaşe basılacak)
 2. Firmanın temsil ilzamını ve en son sermaye durumunu gösterir ticaret sicil gazetesi aslı veya onaylı örneği
 3. Ticaret odası faaliyet belgesi aslı (sermayenin en az 100 bin TL olması gerekmektedir.)
 4. En son temsil ilzam yetkilerine ait noter onaylı imza sirküleri aslı.
 5. Firma ortak ve yöneticilerine ait yeni tarihli adli sicil belgesi asılları
 6. Firma ortak ve yöneticilerinin TC kimlik numaraları beyanı (başvuru formuna yazılabilir.)
 7. Vergi sistemine kayıtlı olduğunu gösterir belge (mükellefiyet yazısı veya vergi levhası fotokopisi)
 8. 14 yaşını geçmeyen, ticari özmal taşıtlarda 440 tonluk asgari kapasite şartını sağlayacak sayıda taşıtlara ait emniyet kayıtlarıyla uyumlu dört yüzü bir sayfada olacak şekilde ruhsat fotokopileri.
 9. Varsa gerçek/tüzel kişilik bünyesinde unvan, adresi, vergi numarası, ortaklık, hisse devri (halka açık sermaye şirketlerinde hamiline yazılı hisse devirleri hariç), sermaye miktarı, yönetici, acentelik sözleşmeleri gösterir Ticaret Sicil Gazetesi asılları ile satılmış ve bildirilmemiş araçlara ait satış sözleşmesi asılları.
 10. Merkezi iş yerine ait Ticaret odası faaliyet belgesindeki adresi ile uyumlu kira kontratı veya aslı, mülkiyet ise onaylı tapu sureti (asıllar iade edilmektedir)
 11. C2 Yetki belgesinin aslı
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][gem_divider margin_top="50" margin_bottom="50"][vc_empty_space height="75px"][/vc_column][vc_column offset="vc_col-lg-3 vc_hidden-md vc_hidden-sm vc_hidden-xs"][gem_textbox content_background_color="#d1d1d1" content_background_style="cover" padding_left="0" padding_right="0" padding_top="0" padding_bottom="0"][vc_widget_sidebar sidebar_id="page-sidebar-1"][/gem_textbox][/vc_column][/vc_row]

İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
 • Beylikdüzü OSB mah. Mermerciler Sanayi Sit. 3. Cad. No:8 Corner Office K:3 D:55 Beylikdüzü / İstanbul
 • Telefon : 0850 888 85 63
 • Fax : 0212 438 42 07
 • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?