Teklif Formu
+90 212 438 42 06
info@taksimdanismanlik.com

C1 Yetki Belgesi

C Türü yetki belgesi, Uluslararası ve yurt içi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen belge türüdür. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:
 

 - C1 Yetki Belgesi:Sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacak gerçek ve tüzel kişilere verilen belge türüdür.

 - C2 Yetki Belgesi:Ticari amaçla eşya taşıyacak gerçek ve tüzel kişilere verilen belge türüdür.

 - C3 Yetki Belgesi:Ticari amaçla ev ve büro eşyası taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen belge türüdür.
 

C1 Yetki Belgesi Nedir?

C1 Yetki Belgesi kendi esas iştigal alanı ile ilgili uluslararası (yurt dışı) ve yurt içi eşya taşımacılığı yapacak olan gerçek ve tüzel kişilere verilen belge türüdür. Bu iş için kullanılacak araçların ticari ve hususi olması önemli değildir. Ticaret odasına kayıtlı olma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ayrıca şahıslardan vergi mükellefi olma şartı da istenmemektedir. Şirketlerde ise tüm belgelerde olduğu gibi zorunludur. C1 Yetki Belgesine, en az bir adet yirmi yaşından küçük yük taşımak için imal edilmiş araç eklenmesi ve faaliyet süresi içerisinde de bu şart korunmalıdır. C1 Yetki Belgesine yirmi yaşından büyük olan araçlar eklenememektedir. Araç yaşı, araç satışı, hurdaya ayrılması, icra ile satışı ve benzeri nedeniyle asgari kapasitenin kaybedilmesi halinde yetki belgesinin geçerlilik süresi boyunca kapasitenin kaybedildiği sürelerin toplamı beş yüz kırk günden fazla olmayacak şekilde tekrar asgari kapasite sağlanmalıdır. Bu sürelerin aşıldığı durumda yetki belgesi iptal edilir.

C1 YETKİ BELGESİ KİMLERE VERİLİR?

C1 Yetki Belgesi kendi esas iştigal alanı ile ilgili uluslararası (yurt dışı) ve yurt içi eşya taşımacılığı yapacak olan gerçek ve tüzel kişilere verilir.

C1 YETKİ BELGESİ İÇİN BAŞVURANLARDA VE ARAÇLARDA ARANAN ŞARTLAR NELERDİR?

C1 Yetki Belgesi için başvuran gerçek ve tüzel kişilerde ve bu faaliyet için kullanılacak olan araçlarda bulunması gereken şartlar şöyledir:
 

 - C1 Yetki belgesi için başvuranların, ticari veya hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş en az bir adet eşya taşımaya mahsus özmal birim taşıtına sahip olmaları şarttır.

 - C1 Türü yetki belgesi almak için başvuranların, varsa faaliyetleri sırasında kullanacakları kısa unvanları ile varsa taşıtları üzerine yazdıracakları kendilerini tanıtan logo, amblem ve benzeri işareti Bakanlığa bildirmeleri şarttır.

 - C1 Yetki Belgesi eki taşıt belgelerine 20 yaşından büyük olmayan eşya taşımaya mahsus ticari veya hususi taşıtlar kaydedilir.

 - C1 Türü Belgesi sahipleri yalnız özmal taşıtları, taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.

 - C1 türü yetki belgesi sahipleri, varsa kısa unvanlarını faaliyetlerinde kullanacakları dört veya daha fazla tekerlekli olan taşıtlarının en az bir yerine görülebilecek şekilde yazdırmak zorundadırlar. Unvan ve/veya kısa unvanlarda kullanılacak sıfatların yetki belgesinin kapsamına uygun olması şarttır. Yetki belgesi sahipleri birden fazla kısa unvan kullanamazlar.

 - C1 Yetki Belgesi sahiplerinin, yetki belgesi eki taşıt belgelerine kaydedilecek/kayıtlı taşıtlarının geçerli araç muayenesinin bulunması şarttır. Ancak uluslararası taşımacılık faaliyetlerinde kullanılan ve yurt dışında bulunması sebebiyle yasal süresi içinde muayenesi yapılamayan araçlar, bu durumun belgelendirilmesi ve yurda giriş tarihinden itibaren 30 gün içerisinde müracaat edilmesi halinde yetki eki taşıt belgesine kaydedilebilir.

 - C1 Yetki Belgesi kapsamındaki araçların yurt dışı faaliyetlerinde sürücüsünden SRC3 türü mesleki yeterlilik belgesiyle, yurt dışı ve yurt içi faaliyetlerinde psikoteknik değerlendirme belgesine sahip olma şartı aranır.
 

C1 YETKİ BELGESİ İÇİN BAŞVURANLARDAN İSTENEN BELGE VE EVRAKLAR NELERDİR?

 - Ön değerlendirme formu

 - Başvuru formu

 - Taahhütname

 - Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise firma ortakları ile temsile yetkili kişinin nüfus cüzdanı örnekleri ve sabıka kayıt belgelerinin asılları

 - Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerin imza sirküleri (aslı veya noter onaylı suretleri)

 - Kuruluş ticaret sicil gazetesi ile değişiklikleri gösteren ticaret sicil gazetesi veya yetki belgesi talebinde bulunan gerçek kişi veya tüzel kişinin kayıtlı olduğu esnaf odası/Ticaret odası belgesi (bu belgede taşımacının unvanı, adı, adresi, kayıt tarihi, çalışma konusu, biştigali, sermayesi yazılı olacak)

 - Taşımacıya ait araçların trafik ve tescil belgelerinin örnekleri

 - Taşımacının merkezi adresine ait kira kontratı (noter tasdikli) veya tapu örneği

 - Faaliyetinde bulunduğunu belgeleyen kayıtlı olduğu vergi dairesinde alınmış yazı (aslı)

 - Yetki belgesi ücreti ile taşıt belgesine kayıt edilecek taşıtların, taşıt kartı ücretlerinin yatırılmış olduğunu gösteren makbuz asılları

 - Araçların ruhsat fotokopileri

 - Vergi levhası fotokopisi

 - C1 Yetki Belgesi talep eden gerçek veya tüzel kişilerden nakliye sektöründe faaliyette bulunma şartı aranmaz.
 

C1 YETKİ BELGESİ YENİLEME FİYATI NEDİR?

C1 Yetki Belgesi yenileme ücreti, C1 yetki belgesi ücretinin yüzde 15 oranındadır.

C1 YETKİ BELGESİ ASGARİ ARAÇ KAPASİTE ŞARTI NEDİR?

C1 Yetki belgesi için başvuran gerçek veya tüzel kişilerin, ticari veya hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş en az bir adet eşya taşımaya mahsus özmal birim taşıtına sahip olmaları şarttır.

C1 YETKİ BELGESİ ARAÇ YAŞI ŞARTI NEDİR?

C1 Yetki belgesi eki taşıt belgelerine 20 yaşından büyük olmayan eşya taşımaya mahsus ticari veya hususi taşıtlar kaydedilir.

C1 YETKİ BELGESİ SERMAYE ŞARTI NEDİR?

C1 Yetki belgesi için başvuran gerçek veya tüzel kişilerde sermaye şartı aranmaz.

C1 YETKİ BELGESİ ALAN/DEPO (MERKEZ) ŞARTI NEDİR?

C1 Yetki belgesi için başvuran gerçek veya tüzel kişilerin bir büro/ofis kullanım hakkına sahip olmaları gerekmektedir.

C1 YETKİ BELGESİ YENİLEME SÜRESİ NE KADARDIR?

C1 Yetki belgesi alındığı tarihten itibaren beş yıl geçerlidir.

C1 YETKİ BELGESİ YENİLEME NASIL YAPILIR?


C1 belgesi sahipleri, C1 yetki belgelerinin yenilenmesi için C1 yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinin 60 gün öncesinden itibaren bakanlığa yazılı olarak müracaat etmelidirler. C1 Yetki belgesi yenileme ücretinin ödendiği tarih esas alınarak beş yıl geçerli olmak üzere tekrar yenilenir.

İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
  • Esentepe Mahallesi Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Pardus PLaza No:4 Şişli/İstanbul
  • Telefon : +90 212 438 42 06
  • Oud Metha Offices, 1st Floor, Block B Healtcare City Dubai, UAE
  • Telefon : +90 850 888 85 71
  • Fax : 0212 438 42 07
  • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?