Teklif Formu
+90 212 438 42 06
info@taksimdanismanlik.com

BRC Belgesi

BRC Belgesi (British Retail Consortium Standard); İsmini İngiltere perakende ticaretini temsil eden bir örgütün başharflerinden alan, İngiliz perakendecilerin oluşturmuş olduğu bir standarttır. BRC Food standardı , Global Gıda Güvenliği Girişimi (GSFI) kıyaslama komitesi tarafından tanınan önemli bir gıda standardı olma özelliği taşımaktadır

BRC Belgesi, İlk olarak 1998 yılında British Retail Consortium tarafından geliştirildi ve gıda ürünleri için bir kalite ve güvenlik standardı olarak kullanılmaya başlandı. Daha sonra, BRC Belgesi, 2003 yılında BRC Global Standards olarak yeniden adlandırıldı. Bu ad değişikliğiyle birlikte, BRCGS Belgesi, gıda ürünleri, perakende ve diğer sektörlerdeki üreticiler ve tedarikçiler için uluslararası bir kalite ve güvenlik standardı olarak daha geniş bir kapsama sahip oldu. Bu sayede, BRC Global Standards, dünya genelinde birçok şirket tarafından kullanılan önemli bir belgelendirme kuruluşu haline geldi.

 

BRC Belgesinden BRCGS Belgesine geçiş

 

BRCGS Belgesi Nedir?

BRCGS (British Retail Consortium Global Standards) Belgesi, gıda ürünleri, perakende ve diğer sektörlerdeki tedarik zincirindeki üreticiler ve tedarikçiler için uluslararası bir güvenlik ve kalite standardıdır. Bu standart, üretim, paketleme, depolama ve distribüsyon süreçlerinde ürün kalitesi ve güvenliği konusunda bir dizi gereklilik belirler. BRCGS Belgesi, üreticilere ve tedarikçilere müşterilerine güven vermenin yanı sıra, ürünlerinin uluslararası standartlara uygun olduğunu gösterir.

 

BRCGS (BRC Global Standards) Standartları:

BRCGS (BRC Global Standards) standartları, gıda ürünleri, perakende ve diğer sektörler için farklı alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmış bir dizi uluslararası kalite ve güvenlik standardıdır. BRCGS´nin standartları aşağıdaki gibidir:

 

 1. 1.Gıda Güvenliği Standardı (BRC Food): Gıda ürünleri üreten veya işleyen şirketlerin kalite ve güvenlik standartlarına uygunluğunu değerlendirir.
 2. 2.Depolama ve Distribüsyon Standardı (BRC Storage and Distrubition) : Gıda ürünleri ve diğer ürünlerin depolanması ve dağıtımı sürecindeki güvenlik ve kalite standartlarını değerlendirir.
 3. 3.Ürünlerin Ambalajlama ve Paketleme Standardı (BRC/IOP) : Gıda ürünleri ve diğer ürünlerin ambalajlama ve paketleme sürecindeki kalite ve güvenlik standartlarını değerlendirir.
 4. 4.Tüketici Ürünleri Standardı (BRC Global Standards for Consumer Products): Tüketici ürünleri üreten veya işleyen şirketlerin kalite ve güvenlik standartlarına uygunluğunu değerlendirir.
 5. 5.Tekstil ve Ev Tekstili Standardı: Tekstil ve ev tekstili ürünleri üreten veya işleyen şirketlerin kalite ve güvenlik standartlarına uygunluğunu değerlendirir.
 6. 6.Yenilenebilir Enerji Standardı: Yenilenebilir enerji kaynakları kullanarak enerji üreten şirketlerin kalite ve güvenlik standartlarını değerlendirir.
 7. 7.Ürün Geri Çekme Standardı: Ürünlerdeki kalite ve güvenlik sorunlarının çözümü için geri çekme işlemlerini belirler ve yönetir.
 8. 8.Ürün Güvenliği Küresel Standart: Genel olarak gıda ürünleri için kullanılan bu standart, gıda dışı ürünler için de kullanılabilmektedir. Şirketlerin kalite ve güvenlik standartlarını belirler.
 9. 9.Küresel Standart İlk Yardım: İlk yardım uygulamaları için bir kalite ve güvenlik standardıdır.

 

BRC Gıda Güvenliği Sistemi (BRC Food) Standardı:

Yukarıda saydığımız standartların içinde gıda üretim ve işleme sektöründeki şirketleri ilgilendiren standartlar genellikle aşağıdaki gibidir.

BRCGS gıda standartları, gıda endüstrisindeki tedarik zincirinin her aşamasındaki şirketlerin kalite ve güvenlik standartlarını belirler. Bu standartlar, gıda üreticilerinin, perakendecilerin, depolama ve dağıtım şirketlerinin ve diğer tedarik zinciri paydaşlarının uygun kalite ve güvenlik standartlarına uygunluğunu sağlamak için kullanılmaktadır.

 

BRCGS Gıda Güvenliği Standardı, gıda endüstrisindeki tedarik zinciri boyunca en yaygın olarak kullanılan güvenlik standardıdır. İlk olarak 1998 yılında oluşturulan BRC Food Standardının son versiyonu olan "BRCGS Global Standard for Food Safety Issue 9", önceki sürümlere kıyasla daha katı ve kapsamlı bir standarda sahiptir.

"BRCGS Global Standard for Food Safety Issue 9" standartları, gıda üreticileri, işleyicileri ve perakendecileri için birçok alanda gereksinimler belirler. Bu standartlar şunları içerir:

Şartlar ve Gereksinimler:

 

 1. 1.Yönetim sistemi: Gıda üreticileri ve işleyicileri, bir yönetim sistemi kurarak gıda güvenliği, kalite ve hijyen uygulamalarını izlemeli ve sürekli iyileştirme sağlamalıdır.
 2. 2.Üretim tesisleri: Üretim tesisleri tasarlanmalı, kurulmalı ve bakımı düzenli olarak yapılmalıdır. Tesislerin hijyenik bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir.
 3. 3.Temizlik ve hijyen uygulamaları: Temizlik ve hijyen uygulamaları, üretim tesislerinin temizliği, dezenfeksiyonu, kişisel hijyen ve el yıkama gibi konularda detaylı bir şekilde belirlenmiştir.
 4. 4.Personel eğitimi: Personel, gıda güvenliği, hijyen ve kalite konularında eğitim almalıdır. Personelin eğitimleri düzenli olarak yenilenmeli ve kayıt altına alınmalıdır.
 5. 5.Ürün kalite kontrolü: Ürünlerin kalite kontrolü, üretim süreci boyunca yapılan denetimler ve örnek alımı ile gerçekleştirilir. Ürünlerin kalitesi ve güvenliği konusunda sıkı denetimler uygulanır.
 6. 6.Risk analizi ve yönetimi: Üretim sürecinde oluşabilecek risklerin belirlenmesi, analiz edilmesi ve yönetilmesi gerekmektedir. Üreticiler, risk yönetim planları oluşturarak ürün güvenliğini sağlamalıdır.
 7. 7.Tedarikçi yönetimi: Tedarikçilerin güvenilirliği, kalitesi ve güvenliği konusunda denetimler yapılmalıdır. Tedarikçilerin gıda güvenliği standartlarına uygunluğu kontrol edilmelidir.
 8. 8.Belgelendirme süreçleri: Üreticiler, gıda güvenliği, hijyen ve kalite konularında belgelendirme süreçlerine uygun olarak hareket etmelidir.
 9. 9.Ürün etiketleme: Ürünlerin etiketleri, ürün içeriği, son kullanma tarihi, üretim yeri ve üretici bilgilerini içermelidir. Etiketleme standartlarına uygunluk kontrol edilmelidir.

 

Bu standartların tam listesi için BRCGS web sitesine bakabilirsiniz.

 

BRC Belgesi´nin Avantajları Nelerdir?

 

BRCGS Belgesi almanın birçok avantajı vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

 

BRCGS Belgesi Hangi Sektörlerde Kullanılır?

BRCGS Belgesi, gıda ürünleri, perakende sektörü ve diğer sektörlerdeki üreticiler ve tedarikçiler tarafından kullanılır. Bu sektörlerdeki şirketler, müşterilerine ürünlerinin güvenli, kaliteli ve yasalara uygun olduğunu göstermek için BRCGS Belgesi alırlar. Ayrıca, BRCGS Belgesi, gıda ürünleri ihracatı yapan şirketler için de gereklidir. BRCGS Belgesi, gıda güvenliği, hijyen ve kalite kontrolü gibi konularda sıkı bir standarda sahip olduğu için, ihracat yapan şirketler tarafından genellikle tercih edilir. Gıda ihracatı yapmak için bazı ülkelerde BRC belgesi talep edilebilir. Örneğin, İngiltere ve İrlanda gibi bazı Avrupa ülkeleri, Japonya, Kanada ve ABD gibi ülkelerde BRC belgesini firmanızdan isteyebilirler. Ayrıca, bazı perakende zincirleri ve alıcılar da BRC belgesi talep edebilirler. Bu nedenle, gıda ihracatı yapacak işletmelerin müşterilerinin gereksinimlerini dikkate almaları önemlidir.

 

BRC Belgesi, dünya genelinde birçok şirket tarafından kullanılmaktadır. Özellikle gıda ürünleri ve perakende sektörlerinde, BRCGS , uluslararası bir standart haline gelmiştir. BRCGS Belgesi alan bazı dünya genelindeki şirketler şunlardır:

 

BRCGS Belgesi Nasıl Alınır?

Bir şirket, BRCGS Belgesi almak için, önce belge için gerekli olan tüm kriterleri karşılamak zorundadır. Bunun için, bir BRCGS akreditasyon kuruluşu tarafından yapılan bir denetimde başarılı olmaları gerekmektedir. BRCGS denetimleri, şirketlerin uygunluğunu, hijyen ve kalite kontrolü, üretim süreci, depolama, personel eğitimi, tedarik zinciri yönetimi ve daha birçok faktörü kontrol eder. Denetim başarıyla tamamlandıktan sonra, şirket BRCGS Belgesi almaya hak kazanır.

 

BRC sertifikasyon süreci, şu adımlardan oluşur:

 

 

BRCGS Belgesi Hangi Seviyelerde Alınabilir?

BRCGS Belgesi, belirli seviyelerde alınabilir. Bu seviyeler, şirketlerin standartlara ne kadar uyduğunu belirler. BRCGS Belgesi seviyeleri şunlardır:

 

Temel Seviye:
Bu seviyede, üreticiler BRCGS standartlarına uygunluk açısından değerlendirilirler. Bu kriterler arasında ürün güvenliği, ürün kalitesi, üretim süreçleri, tesis hijyeni, personel eğitimi, tedarik zinciri yönetimi ve belgelendirme yer alır. Temel seviye belgesi, üreticinin BRCGS standartlarına uygun olduğunu ve ürün güvenliği ve kalitesi konularında yeterli düzeyde olduğunu gösterir.

 

Gelişmiş Seviye:
Bu seviyede, üreticilerin BRCGS standartlarının ötesine geçtiği değerlendirilir. Bu kriterler arasında tedarik zinciri yönetimi, ürün güvenliği ve kalitesi konularında daha ileri düzeyde çalışmalar yapmak, sürekli iyileştirme, risk yönetimi ve inovasyon yer alır. Gelişmiş seviye belgesi, üreticinin BRCGS standartlarına uygunluğunun yanı sıra, sürekli gelişim ve yenilik çalışmaları yaparak ürün güvenliği ve kalitesi konularında öncü bir konumda olduğunu gösterir.

 

Mükemmeliyet Seviyesi:
Bu seviyede, üreticilerin üretim ve tedarik zinciri yönetiminde mükemmeliyet seviyesine ulaştığı değerlendirilir. Bu kriterler arasında ürün güvenliği ve kalitesinde mükemmeliyet, sürdürülebilirlik, inovasyon, sosyal sorumluluk ve liderlik yer alır. Mükemmeliyet seviyesi belgesi, üreticinin BRCGS standartlarına uygunluğunun yanı sıra, ürün güvenliği ve kalitesi konularında mükemmeliyet seviyesine ulaştığını ve sürdürülebilirlik, inovasyon ve sosyal sorumluluk konularında da lider bir konumda olduğunu gösterir.

 

Kısaca özetlemek gerekirse, Gıda üretim ve işleme sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için gıda güvenliği standartları son derece önemlidir. BRCGS (BRC Global Standards) gıda güvenliği standartları, işletmelerin ürün kalitesi ve güvenliğini sağlamalarına yardımcı olur ve uluslararası pazarlarda rekabet gücünü arttırır.

 

Taksim Danışmanlık olarak, BRCGS gıda güvenliği standartlarının belgelendirme hizmetini sunuyoruz. Deneyimli uzmanlarımız, işletmenizin mevcut durumunu analiz ederek eksiklikleri tespit eder ve gerekli düzeltici önlemleri almanıza yardımcı olur.

 

BRC belgelendirmesi ile işletmenizin uluslararası standartlara uygunluğunu kanıtlayabilirsiniz. Bu da müşterilerinizin ve tedarikçilerinizin size olan güvenini arttırır.

Siz de BRC Belgesi almak istiyorsanız müşteri temsilcimizle hemen iletişime geçerek BRCGS gıda güvenliği standartları belgelendirme hizmetimizden faydalanabilirsiniz.

 

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
 • Esentepe Mahallesi Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Pardus PLaza No:4 Şişli/İstanbul
 • Telefon : +90 212 438 42 06
 • Oud Metha Offices, 1st Floor, Block B Healtcare City Dubai, UAE
 • Telefon : +90 850 888 85 71
 • Fax : 0212 438 42 07
 • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?