Teklif Formu
+90 212 438 42 06
info@taksimdanismanlik.com

Bilgi Güvenliği Nedir Tehditleri ve Önlemleri Nelerdir?

Bilgi güvenliği nedir? Bilgi güvenliği nasıl sağlanır?

 

Bilgi güvenliği, günümüzün dijital çağında büyük bir önem taşıyan bir konudur. Gelişen teknoloji ve internetin yaygınlaşmasıyla birlikte, bilgilerin korunması ve gizliliği büyük bir endişe haline gelmiştir. Bu yazıda, bilgi güvenliği kavramını tüm detaylarıyla ele alacak ve bu alanda önemli kavramları ve stratejileri inceleyeceğiz.

 

Bilgi Güvenliğinin Tanımı ve Amacı

Bilgi güvenliği, bilginin yetkisiz erişimden, değiştirilmeden veya yok edilmeden korunmasıyla ilgili bir disiplindir. Temel amacı, bilgilerin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik ilkelerine uygun olarak korunmasını sağlamaktır. Bilgi güvenliği, hem bireysel kullanıcılar hem de kurumlar için önemlidir çünkü bir güvenlik ihlali, ciddi sonuçlar doğurabilir ve büyük zararlara yol açabilir.

 

 

Bilgi Güvenliğinin Temel Prensipleri

Bilgi güvenliği, bir dizi ana öğeler üzerine inşa edilmiştir. Bu prensipler, bilginin güvenliğini sağlamak için izlenmesi gereken yönergeleri belirler. İşte bilgi güvenliğinin temel unsurları:

 

Gizlilik: Bilginin yetkisiz kişilerden gizli tutulması prensibidir. Gizlilik, özel ve hassas bilgilerin sadece yetkili kişilere erişilebilir olmasını sağlar. Güçlü parolalar, veri şifreleme ve yetkilendirme mekanizmaları gibi yöntemler gizlilik ilkesinin sağlanmasına yardımcı olur.

Bütünlük: Bilginin doğru, eksiksiz ve güvenilir olması prensibidir. Bilgi bütünlüğü, bilginin yetkisiz kişiler tarafından değiştirilmeden veya bozulmadan korunmasını sağlar. Veri bütünlüğü sağlamak için veri yedekleme, veri doğrulama ve güvenlik yazılımları kullanılabilir.

Erişilebilirlik: Bilginin yetkili kişiler tarafından gerektiğinde erişilebilir olması prensibidir. Bilgiye erişim, doğru zamanda ve doğru kişilere sağlanmalıdır. Bu prensibi sağlamak için güvenli ağ yapılandırmaları, yedekli sistemler ve güvenilir veri depolama yöntemleri kullanılabilir.

Kimlik Doğrulama: Kullanıcıların kimliklerinin doğrulanması ve yetkilerinin belirlenmesi prensibidir. Kimlik doğrulama, yetkisiz erişimi önlemek için kullanıcıların doğru kimlik bilgileriyle sisteme giriş yapmalarını sağlar. Kullanıcı adı ve parola kombinasyonları, iki faktörlü kimlik doğrulama ve biyometrik teknolojiler gibi yöntemler kullanılabilir.

 

 

Bilgi Güvenliği Tehditleri ve Saldırı Yöntemleri

Bilgi güvenliği, çeşitli tehditler ve saldırı yöntemleriyle karşı karşıyadır. Bu tehditler ve saldırı yöntemleri, bilgi sistemlerinin zayıf noktalarını kullanarak güvenliği tehlikeye atabilir. İşte bilgi güvenliğini tehdit eden yaygın saldırı yöntemleri:

 

Virüs ve Kötü Amaçlı Yazılımlar: Virüsler, truva atları, solucanlar ve casus yazılımlar gibi kötü amaçlı yazılımlar, bilgi sistemlerine sızarak verilere zarar verebilir veya bilgilerin çalınmasına neden olabilir.

Veri Sızıntısı: Hassas bilgilerin yetkisiz kişilerin eline geçmesiyle gerçekleşen bir tehdittir. Veri sızıntısı, bilgisayar korsanları, içeriden tehditler ve hatalı veri güvenliği politikaları gibi faktörlerden kaynaklanabilir.

Fiziksel Tehditler: Bilgi güvenliğini tehdit eden fiziksel tehlikeler arasında yangın, sel, doğal afetler ve hırsızlık yer alır. Bu tür tehlikelere karşı alınacak güvenlik önlemleri, verilerin korunmasında önemli bir rol oynar.

Sosyal Mühendislik: Sosyal mühendislik, insanları manipüle ederek bilgileri ele geçirme veya yetkisiz erişim sağlama yöntemidir. Sosyal mühendislik saldırıları genellikle sahte e-postalar, telefon aramaları veya dolandırıcılık yöntemleriyle gerçekleştirilir.

 

 

Bilgi Güvenliğinin Sınıflandırılması

Bilgi güvenliği, farklı alanlarda ortaya çıkan tehditlere ve koruma ihtiyaçlarına bağlı olarak çeşitli sınıflara ayrılabilir. İşte bilgi güvenliği çeşitleri ve sınıfları:

 

Fiziksel Güvenlik: Fiziksel güvenlik, bilgi sistemlerinin fiziksel olarak korunmasını içerir. Bina güvenliği, erişim kontrolleri, güvenlik kameraları ve güvenlik görevlileri gibi önlemlerle bilgi varlıklarının yetkisiz erişime karşı korunması sağlanır.

Veri Güvenliği: Veri güvenliği, bilgi varlıklarının depolanması, işlenmesi ve aktarılması sırasında korunmasını içerir. Veri şifreleme, yetkilendirme ve kimlik doğrulama mekanizmaları, veri bütünlüğü ve gizliliği sağlamak için kullanılır.

Ağ Güvenliği: Ağ güvenliği, bir organizasyonun ağını korumak için alınan önlemleri içerir. Ağ güvenliği, güvenlik duvarları, saldırı tespit sistemleri, sanal özel ağlar (VPN) ve güvenli ağ protokolleri gibi teknolojileri kullanarak yetkisiz erişimi engeller ve ağ trafiğini korur.

Yazılım Güvenliği: Yazılım güvenliği, bir organizasyonun kullanılan yazılımların güvenliğini sağlama sürecini ifade eder. Bu, yazılım güvenlik açıklarının tespit edilmesi, düzeltilmesi ve yazılım geliştirme sürecinde güvenlik standartlarının uygulanmasıyla gerçekleştirilir.

İş Sürekliliği ve Felaket Kurtarma: İş sürekliliği ve felaket kurtarma, organizasyonların kriz durumlarında bilgi sistemlerinin sürekli olarak çalışmasını ve hızlı bir şekilde normale dönmesini sağlamayı hedefler. Bu, yedekleme, veri kurtarma planları, alternatif çalışma alanları ve kriz iletişim yöntemleri gibi önlemleri içerir.

Personel Güvenliği: Personel güvenliği, organizasyon içindeki çalışanların bilgi güvenliği konusunda farkındalığının artırılması, eğitimlerin verilmesi ve çalışanların bilgi güvenliği politikalarına uymasıyla sağlanır.

Sosyal Mühendislik: Sosyal mühendislik, insanları manipüle ederek bilgi güvenliğini tehlikeye atan bir saldırı yöntemidir. Bu tür saldırılara karşı eğitim, farkındalık ve güvenlik politikalarının uygulanması önemlidir.

Her bir bilgi güvenliği çeşidi, organizasyonlar için önemli olan belirli bir alanı kapsar. Organizasyonlar, bu farklı çeşitlerin gerekliliklerini değerlendirerek uygun koruma önlemlerini almalı ve bilgi güvenliği politikalarını buna göre oluşturmalıdır.

 

Bilgi Güvenliği Nasıl Sağlanır?

Bilgi güvenliği sağlamak, organizasyonlar için hayati öneme sahiptir. İşte bilgi güvenliğini sağlamak için izlenebilecek bazı önemli adımlar:

 

 • 1-Risk Değerlendirmesi: Organizasyonların, bilgi güvenliği risklerini belirlemek için düzenli olarak risk değerlendirmesi yapmaları önemlidir. Bu değerlendirme süreci, potansiyel tehditleri, zayıf noktaları ve risk seviyelerini tespit etmeyi amaçlar. Risk değerlendirmesi sonucunda elde edilen bilgiler, uygun güvenlik önlemlerinin belirlenmesine yardımcı olur.
 • 2-Güvenlik Politikaları ve Prosedürleri: Organizasyonların güvenlik politikaları ve prosedürleri belirlemeleri ve bunları çalışanlara etkili bir şekilde iletmeleri önemlidir. Bu politikalar, bilgi güvenliği hedeflerini, sorumlulukları, kullanıcı davranışlarını ve kabul edilebilir kullanım politikalarını içermelidir. Ayrıca, güvenlik prosedürleri, güvenlik politikalarının uygulanmasını sağlayan adımları ve yönergeleri tanımlar.
 • 3-Fiziksel Güvenlik: Bilgi güvenliğini sağlamak için fiziksel güvenlik önlemleri almak önemlidir. Bunlar, yetkisiz erişimi önlemek, hırsızlık, hasar veya doğal afetlere karşı koruma sağlamak için alınan tedbirlerdir. Örneğin, sunucu odalarının kilitli olması, güvenlik kameraları, erişim kartları veya biyometrik güvenlik sistemleri gibi önlemler alınabilir.
 • 4-Veri Şifreleme: Hassas bilgilerin şifrelenmesi, verilerin yetkisiz kişilerin eline geçmesini engeller. Şifreleme yöntemleri kullanılarak, verilerin korunması ve iletişimin güvenli hale getirilmesi sağlanır. Bu, özellikle taşınabilir cihazlarda veya internet üzerinde veri iletimi sırasında önemlidir.
 • 5-Eğitim ve Farkındalık: Çalışanların bilgi güvenliği konusunda eğitilmesi ve farkındalıklarının artırılması önemlidir. Bilgi güvenliği politikaları ve prosedürleri hakkında düzenli eğitimler düzenlemek, çalışanların doğru güvenlik uygulamalarını öğrenmelerini sağlar. Ayrıca, sosyal mühendislik saldırıları gibi güvenlik risklerine karşı dikkatli olmaları konusunda farkındalık yaratılmalıdır.
 • 6-Güvenlik Yazılımları ve Güncellemeler: Güvenlik yazılımları, kötü amaçlı yazılımlara karşı koruma sağlamada önemlidir. Antivirüs yazılımları, güvenlik duvarları, spam filtreleri ve diğer güvenlik araçları kullanarak bilgisayarları ve ağları korumak önemlidir. Ayrıca, yazılım ve işletim sistemlerinin güncellemelerini düzenli olarak yapmak da bilgi güvenliğini sağlamada kritik bir öneme sahiptir.
 • 7-Sürekli İzleme ve İyileştirme: Bilgi güvenliği süreklilik gerektiren bir süreçtir ve organizasyonların sürekli olarak izleme ve iyileştirme yapması önemlidir. Güvenlik olaylarını izlemek, güvenlik açıklarını düzeltmek ve güncel tehditlere karşı önlemler almak için düzenli olarak denetimler yapılmalıdır. Ayrıca, bilgi güvenliği politikaları ve prosedürlerinin etkinliğini değerlendirmek ve gerektiğinde güncellemek önemlidir.

Bilgi güvenliğini sağlamak, organizasyonların sürekli bir çaba içinde olmalarını gerektiren bir süreçtir. Yukarıda belirtilen adımlar, organizasyonlara bilgi güvenliği konusunda temel bir çerçeve sağlar. Ancak her organizasyonun ihtiyaçları farklı olduğundan, spesifik risklere ve gereksinimlere yönelik uygun önlemler almak önemlidir.

 

ISO 27001 Standardı ile Bilgi Güvenliğinin Sağlanması

SO 27001 Standardı, bilgi güvenliği yönetim sistemleri için uluslararası bir standarttır. Bu standardın amacı, organizasyonlara bilgi varlıklarını etkin bir şekilde korumak için gerekli kontrolleri sağlama konusunda rehberlik etmektir. ISO 27001, bir organizasyonun bilgi güvenliği süreçlerini yönetmesine, riskleri değerlendirmesine ve uygun önlemleri almasına yardımcı olur. 

ISO 27001 standardı, organizasyonların bilgi güvenliği yönetim sistemini kurmasını ve sürdürmesini sağlar. Bu standarda uyum sağlayan organizasyonlar, bilgi varlıklarını korumak, riskleri yönetmek ve sürekli iyileştirme yapmak için etkin bir yol haritasına sahip olurlar. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, aşağıdaki adımlardan oluşan bir süreci içerir:

 

 • 1-Risk Değerlendirmesi: ISO 27001 standardı, organizasyonların bilgi güvenliği risklerini belirlemelerini ve değerlendirmelerini gerektirir. Bu adımda, organizasyon bilgi varlıklarını ve bunlara ilişkin riskleri tanımlar, risklerin olası sonuçlarını değerlendirir ve risklerin kabul edilebilir düzeyde kontrol edilmesini sağlayacak önlemleri belirler.
 • 2-Kontrollerin Seçimi: ISO 27001, organizasyonlara uygun kontrolleri seçme ve uygulama konusunda rehberlik eder. Organizasyonlar, risk değerlendirmesi sonucunda ortaya çıkan zayıf noktaları ve tehditleri ele almak için uygun kontrolleri belirlerler. Bu kontroller, fiziksel güvenlik, ağ güvenliği, veri güvenliği, personel güvenliği ve iş sürekliliği gibi çeşitli alanları kapsar.
 • 3-Dokümantasyon ve Politika Oluşturma: ISO 27001 standardı, organizasyonların bilgi güvenliği politikalarını ve süreçlerini belirlemelerini ve bunları uygun bir şekilde dokümante etmelerini gerektirir. Bu politikalar, organizasyonun bilgi güvenliği taahhütlerini, hedeflerini ve süreçlerini içermelidir. Ayrıca, bu politikaların çalışanlara ve ilgili paydaşlara iletilmesi ve anlaşılmasını sağlamak önemlidir.
 • 4-İzleme ve İyileştirme: ISO 27001 standardı, organizasyonların bilgi güvenliği süreçlerini sürekli olarak izlemesini ve iyileştirmesini gerektirir. Bu, düzenli iç denetimlerin yapılması, performans ölçütlerinin takip edilmesi, güvenlik olaylarının izlenmesi ve yönetilmesi gibi adımları içerir. Ayrıca, organizasyonlar riskleri sürekli olarak gözden geçirir ve değişen tehditlere karşı güncel önlemler alır.

 

ISO 27001 standardıyla uyum sağlayan organizasyonlar, bir dizi avantaj elde eder. Bunlar şunları içerir:

 

 • -Bilgi güvenliği yönetim sisteminin etkin bir şekilde kurulması ve sürdürülmesi.
 • -Bilgi varlıklarının korunması ve yetkisiz erişimlere karşı önlemler alınması.
 • -Yasal ve düzenleyici gerekliliklere uyum sağlanması.
 • -İş sürekliliğinin sağlanması ve felaket durumlarında hızlı bir şekilde normale dönüş yapılması.
 • -Müşteri ve paydaş güveninin artırılması.

ISO 27001 standardı, organizasyonların bilgi güvenliği konusunda bir çerçeve sunar ve en iyi uygulamaları belirler. Bu standarda uyum sağlamak, organizasyonların bilgi güvenliği açısından daha güvenli bir ortam oluşturmalarına yardımcı olur.

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
 • Esentepe Mahallesi Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Pardus PLaza No:4 Şişli/İstanbul
 • Telefon : +90 212 438 42 06
 • Oud Metha Offices, 1st Floor, Block B Healtcare City Dubai, UAE
 • Telefon : +90 850 888 85 71
 • Fax : 0212 438 42 07
 • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?