CE Belgelendirme
20 Aralık 2016

Bahçe İşleri İçin Ecolabel

Yetiştirme ortamı ve Toprak iyileştiriciler
Yetiştirme ortamı ürün grubu, bitkilerin yetiştirildikleri ortamdaki toprak harici malzemeleri kapsar.
Toprak yükselticiler ürün grubu ise, toprağa ortamında ilave edilebilen öncelikle korumak ya da fiziksel özellikleri geliştirmek, kimyasal, biyolojik özellikleri ve aktiviteyi iyileştirebilecek malzemeleri kapsar.
AB Eko-Etiketi taşıyan ürünler:
Geri dönüşümlü organik madde kullanır.
Turba içermez
Ağır metaller ile toprağı kirletmez
Bakteri içermez
Ot tohumlarının miktarı sınırlıdır
Yetiştirme ortamına yönelik:
Kullanımdan sonra ürünün taşıma ve işlenmesi için mevcut seçenekler hakkında kullanıcı bilgilendirilir.
Toprak iyileştiricilere yönelik:
Cam ve metal içermez
En az % 20 organik madde içerir
Kalıntı pestisitlerin ile toprağı kirletmez