Teklif Formu
0850 888 85 63
info@taksimdanismanlik.com

B2 Yetki Belgesi

[vc_row][vc_column offset="vc_col-lg-9" css=".vc_custom_1565185475540{padding-right: 20px !important;}"][vc_column_text] B2 yetki belgesi yurt dışı yolcu taşımacılığında tarifesiz olarak taşımacılık yapmak isteyen kişi ve kuruluşlara verilen belge türüdür. Bu belgeye sahip olmak isteyen kişi ya da kuruluşların taşımacılık yapmak istedikleri araçlarında koltuk kapasitesi en az doksan olmalıdır. Koltuk sayısı arttırılabilir ancak azami bu sayıda olması belgenin verilebilme şartların biridir. Taşımacılık yapılacak olan araçların yaş seviyeleri de belli bir sınırdadır. 10 yaşından küçük araçlarla bu belgeyi almak gerekmektedir. Belgeyi almak isteyen kişi ve kuruluşların ticaret odasında kayıtlı olması ve buradaki sermayesinin en az 50 bin Türk Lirası olması gerekir. Bu sermayenin altında olanlara belge verilmesi öngörülemez. Ayrıca belgeyi almak isteyen kişi ve kuruluşların bünyesinde çalışan ve bu belgeyi kullanacak olan kişilerin mesleki yeterlilik belgesine de sahip olmaları gerekir. B2 yetki belgesine sözleşmeli araç eklenebilmektedir. Sahip olunan özmal araç sayısının yarısı kadar ticari araç eklenebilir. Sözleşmeli araç eklenebilmesi için Bakanlığın belirlediği formatta araç kira sözleşmesi düzenlenmelidir. Belgede kayıtlı sözleşmeli araçlar için taşıma faaliyetleri esnasında düzenlenen tüm fatura veya taşıma sözleşmelerinin yetki belgesi sahibi adına düzenlenmiş olması gereklidir. Sözleşmeli olarak kayıtlı olan araç sahibi kendi adına fatura ve benzeri düzenleyemez. B2 yetki belgesinden kayıtlı tüm araçlarda yetki belgesi sahibinin unvan veya varsa kısa unvanlarını taşıtlarının en az bir yerine görülebilecek şekilde yazdırmak zorundadır. B2 yetki belgesi sahiplerinin, en az birer adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri gerekir. Belge alındıktan sonraki altı ay içerisinde mesleki yeterlilik şartının sağlanması gerekmektedir. Bu şarttan muaf olunan altı ayın sonunda eğer mesleki yeterlilik belgesi yoksa idari para cezası düzenlenmektedir.[/vc_column_text][vc_tta_accordion c_icon="chevron" active_section="1"][vc_tta_section title="B2 YETKİ BELGESİ KİMLERE VERİLİR?" tab_id="1565277436130-6b0baa7f-0fd7"][vc_column_text]B2 yetki belgesi, otobüsle uluslararası ve yurt içi tarifesiz yolcu taşımacılığı yapacak olan kişi ve kuruluşlara verilir.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="B2 YETKİ BELGESİ İÇİN BAŞVURANLARDA VE ARAÇLARDA ARANAN ŞARTLAR NELERDİR?" tab_id="1565277436157-fd983878-a7c9"][vc_column_text]B2 yetki belgesi için başvuran kişi ve kuruluşlarda ve bu iş için kullanılacak olan araçlarda aranan şartlar şöyledir:
 1. B2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş özmal otobüslerle toplam 90 adet koltuk kapasitesine ve 50 bin Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.
 2. B2 yetki belgesi almak için başvuranların, varsa faaliyetleri sırasında kullanacakları kısa unvanları ile varsa taşıtları üzerine yazdıracakları kendilerini tanıtan logo, amblem ve benzeri işareti Bakanlığa bildirmeleri şarttır.
 3. B2 yetki belgesi eki taşıt belgesine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler 20 yaşından büyüj olamaz. B2 yetki belgesi için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal otobüsün ilk başvuru ve faaliyet süresince 10 yaşından büyük olmaması şarttır.
 4. B2 yetki belgesi eki taşıt belgelerine ticari otobüsler kaydedilir.
 5. B2 yetki belgesi sahipleri özmal taşıtları ile sahibi oldukları özmal taşıt sayısının yarısını geçmemek üzere ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli taşıtları, taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.
 6. B2 türü yetki belgesi sahipleri, varsa kısa unvanlarını faaliyetlerinde kullanacakları 4 veya daha fazla tekerlekli olan taşıtlarının en az bir yerine görülebilecek şekilde yazdırmak zorundadırlar. Unvan ve/veya kısa unvanlarda kullanılacak sıfatlarının yetki belgesinin kapsamına uygun olması şarttır. Yetki belgesi sahipleri birden fazla kısa unvan kullanamazlar.
 7. B2 yetki belgesi sahiplerinin, yetki belgeleri eki taşıt belgelerine kaydedilecek/kayıtlı taşıtlarının geçerli araç muayenesinin bulunması şarttır. Ancak uluslararası taşımacılık faaliyetlerinde kullanılan ve yurt dışında bulunması sebebiyle yasal süresi içinde muayenesi yapılamayan araçlar, bu durumun belgelendirilmesi ve yurda giriş tarihinden itibaren 30 gün içinde müracaat edilmesi halinde yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilebilir.
 8. B2 yetki belgesi sahipleri en az bir adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri şarttır.
 9. B2 yetki belgesi kapsamındaki araçları yurt dışı faaliyetlerinde sürücüsünden SRC1 türü mesleki yeterlilik belgesiyle, yurt dışı ve yurt içi faaliyetlerinde psikoteknik değerlendirme belgesine sahip olma şartı aranır.
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="B2 YETKİ BELGESİ BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN EVRAKLAR VE BELGELER NELERDİR?" tab_id="1565277542386-024b2df3-225e"][vc_column_text]B2 yetki belgesi için başvuran kişi ve kurumlardan istenen evrak ve belgeler şunlardır.
 1. Yetki belgesi başvuru formu
 2. Gerçek kişilerde sahip ve/veya temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin, Anonim şirketi statüsündeki tüzel kişilerde yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin; diğer şirket statülerindeki tüzel kişilerde tüm ortakların ve bu tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin, Taşıma kooperatiflerinde yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile kooperatifi temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin;
 3. Gerçek veya tüzel kişiliğe ait kuruluş, varsa yapılan değişiklikler ile şirket sermayesini gösteren ticaret sicil gazeteleri. Ticaret Sicil Gazetelerinde; unvan, adres, kayıtlı sermaye, temsil ve/veya ilzama yetkili kişiler, firmanın kurucusu, mevcut ortakları ve iştigal konusu yer alacaktır. (En az 50 bin Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olunmalıdır.) İştigal konusunda ?Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyette bulunmak? veya ?karayolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapmak? ifadesi bulunacaktır. Ticaret Sicil Gazetesinin aslı, ilgili Ticaret Sicil Memurluğunca onaylanan örneği veya noter onaylı örneği olabilir.
 4. Oda Sicil Kayıt belgesi; ticaret odalarından, ticaret ve sanayi odalarından, esnaf ve sanatkarlar odalarından birine kayıtlı olduğunu gösteren oda sicil kayıt belgesinin aslı
 5. Varsa şubeler için; şubenin ilan edildiği ticaret sicil gazetesi, şubenin bulunduğu yerdeki oda kayıt belgesi
 6. Gerçek ve tüzel kişiliğe ait vergi dairesi ve hesap numarasını, vergi kimlik numarasını gösteren belge
 7. Gerçek ve tüzel kişiliğe ait logo ve/veya kısa unvanı gösteren belge
 8. Taşıtlara ait motorlu araç trafik ve tescil belgesi örnekleri (8 yaşından büyük olmayan en az 25 koltuk kapasiteli özmal ticari otobüs olmak üzere toplam 90 koltuk kapasitesine sahip olunması zorunludur.)
 9. Taşıtlara ait ?Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası? ve ?Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası? poliçelerinin asılları
 10. Banka dekontu (Yetki belgesi başvuru formu ve eki belgelerin bakanlıkça incelenmesinden sonra, yetki belgesi verilmesinin uygun görülmesi halinde daha sonra ibraz edilebilir.)
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="B2 YETKİ BELGESİ ASGARİ ARAÇ KAPASİTE ŞARTI NEDİR?" tab_id="1565277575677-6ce1cfda-7e09"][vc_column_text]B2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş özmal otobüslerle toplam 90 adet koltuk kapasitesine sahip olmaları şarttır.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="B2 YETKİ BELGESİ ASGARİ ARAÇ KİRALAMA ORANI ŞARTI NEDİR?" tab_id="1565277607289-76f68aec-ac00"][vc_column_text]B2 yetki belgesi sahipleri özmal taşıtları ile sahibi oldukları özmal taşıt sayısının yarısını geçmemek üzere ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli taşıtları, taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler. Bir başka ifade ile B2 yetki belgesi için başvuran kişi ve kuruluşlar özmal araç sayısının yarısı kadar araç kiralayabilir.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="B2 YETKİ BELGESİ SERMAYE ŞARTI NEDİR?" tab_id="1565277645764-7723b656-4202"][vc_column_text]B2 yetki belgesi için başvuran kişi ve kuruluşların 50 bin Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="B2 Yetki Belgesi Mesleki Yeterlilik Şartı Nedir?" tab_id="1565277680571-7782c7e0-f74a"][vc_column_text]

B2 yetki belgesi sahipleri en az bir adet orta düzey yönetici (ODY1) türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri şarttır.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="B2 YETKİ BELGESİ ARAÇ YAŞI ŞARTI NEDİR?" tab_id="1565277718683-7a0158b3-2172"][vc_column_text]B2 yetki belgesi için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal otobüsün ilk başvuru ve faaliyet süresince 10 yaşından büyük olmaması şarttır.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="B2 YETKİ BELGESİ KAPSAMI NEDİR?" tab_id="1565277757010-5f54f84f-7ee3"][vc_column_text]Otobüs ile uluslararası ve yurt içi tarifesiz yolcu taşımacılığı[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="YETKİ BELGESİ DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMİ SÜRESİ NE KADARDIR?" tab_id="1565277784301-9d540c87-27c8"][vc_column_text]Yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler; unvan, adres, vergi numarası, ortaklık, hisse devri, sermaye azalışları, yönetici, acentelik sözleşmeleri ve taşıtlara ilişkin değişiklikleri, değişikliği meydana geldiği tarihten itibaren 90 gün içinde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar. Süresi içerisinde yapılmayan bildirimler için ceza uygulanır.[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][gem_divider margin_top="50" margin_bottom="50"][vc_empty_space height="75px"][/vc_column][vc_column offset="vc_col-lg-3 vc_hidden-md vc_hidden-sm vc_hidden-xs"][gem_textbox content_background_color="#d1d1d1" content_background_style="cover" padding_left="0" padding_right="0" padding_top="0" padding_bottom="0"][vc_widget_sidebar sidebar_id="page-sidebar-1"][/gem_textbox][/vc_column][/vc_row]

İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
 • Beylikdüzü OSB mah. Mermerciler Sanayi Sit. 3. Cad. No:8 Corner Office K:3 D:55 Beylikdüzü / İstanbul
 • Telefon : 0850 888 85 63
 • Fax : 0212 438 42 07
 • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?