CE Belgelendirme
20 Aralık 2016

ATEX Direktifine Göre Belgelendirme

Atex Belgesi
Uygunluk değerlendirmesi için çeşitli prosedürler vardır. Özellikle Avrupa’da, ATEX Ürün Direktifi (Ekipman Kategorisine göre) ilgili riskin şiddetine dayalı olarak farklı prosedürler öngörmektedir. ATEX Ekipmanları için özel Avrupa tanımlama sembolü (altıgen içinde biçimlendirilmiş Ex) hem belgeli hem de belgesiz ekipmanlarda kullanılmaktadır.

Bağlı Hizmetler