Teklif Formu
+90 212 438 42 06
info@taksimdanismanlik.com

AQAP 2110 Belgesi

AQAP 2110 Belgesi Almak


AQAP 2110 Belgesi (Allied Quality Assurance Publications - Müttefik Kalite Güvence Yayınları) NATO´ya dâhil ülkelerde orduların tüm tedarikçilerinin tasarım, geliştirme ve üretim kalite gerekleri için yayınlanmış olan standarttır. Türkiye’de Milli Savunma Bakanlığı’nın askeri malzeme ihalelerine katılmak isteyen tüm firmaların alması gereken AQAP 2110 belgenizi Taksim Danışmanlık’ın uzman desteğiyle en kolay şekilde alabilirsiniz.

AQAP 2110 Belgesi’ni Kimler Almalıdır?


Milli Savunma Bakanlığı’nca 5201 Sayılı Kanun kapsamında belirlenen “Kontrole Tâbi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile Silâh, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askerî Patlayıcı Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilere İlişkin Liste” içeriğine giren her türlü malzemenin üretimini yapan firmaların AQAP 2110 belgesi almaları gereklidir. Bu kapsam dışında kalan firmaların AQAP 2110 başvuruları kabul edilmez.

AQAP 2110 Tarihçesi


AQAP 2110’un da dâhil olduğu AQAP standart belgeleri ilk olarak 1968´de NATO üyesi ülkeler için askeri alanda oluşturulmuş kalite setleri olarak ortaya çıkmıştır. AQAP belgeleri dayandıkları ISO 9000 standartlarındaki gelişmelere paralel olarak yıllar içerisinde revize edilmiş ve bunlardan AQAP 2110’un son olarak 2016 yılı Haziran’ında AQAP 2110 - 2016 sürümü yayınlamıştır. Bugün NATO’ya üye ülkelerin tümünde aynı standartlar uygulanmaktadır.

AQAP 2110 Belgesi Başvurusu Nasıl Yapılır?


Taksim Danışmanlık olarak AQAP 2110 belgesi almak için bize başvuran değerli firmalarımıza tüm işlem süresince uzmanlığımızla destek oluyor, zamandan kazandırıyoruz. Aşağıda detaylandırdığımız tüm süreç boyunca deneyimimizden faydalanabilirsiniz:

1. AQAP 2110 Belgesi almak isteyen firmalar üretim faaliyetleri ve ilgili hizmetlerin kalite yönetimine yönelik tasarım, geliştirme, üretim operasyonlarında rehber görevi görecek Türkçe Kalite Sistem Dokümanı (KSD) hazırlar. Kalite Sistem Dokümanı “Kalite El Kitabı” (KEK) ve “Kalite Sistem Prosedürleri’nden (KSP) oluşur.

2. Firma, kalite yönetim sistemine yönelik hazırlanan KSD´lerini standardizasyonu sağlamak amacıyla mavi klasör içerisinde Kalite Güvence Müdürlüğü’ne (KGM) verecek ve AQAP 2110 belgesi talebinde bulunacaktır.

3. Müracaat için istenen tüm ek belgeler de başvuru sırasında tam olarak teslim edilecektir.

4. Başvuru yapan firma sunduğu protokolde belirtilen belgelendirmeye esas şartları yerine getirecektir.

5. Sunulan dosya üzerinden KGM’nin ön incelemesinde düzeltilmesi gerek görülen hususlar firmaya bildirilecek ve firma KSD´de düzeltmeler yapacaktır. Düzeltmelerden sonra KSD tekrar incelenmek üzere KGM´ye sunulacak.

6. KSD´si yönetmeliğe uygun bulunan ve inceleme programına alınan firmaya tetkik tarihi bildirilecek ve firma belirtilen tarihte tetkik heyetine yardımcı olmak amacıyla gerekli programı yapacaktır. Tetkik esnasında firma tanıtım brifingini verecek, ayrıca ilgili personel ile uygulamalar ve kayıtlar hazır bulundurulacaktır.

7. İnceleme esnasında tespit edilen uygunsuzluklar varsa firma talep edilen dokümantasyon, organizasyon ve uygulamada düzenlemeleri yapacak ve KGM´ye resmî bildirim sunacaktır.

AQAP 2110 Belgesi Müracaatı İçin Gerekli Belgeler


- AQAP Kalite Güvence Sistem Belgelendirme müracaat yazısı.

- Firma Türkçe Kalite Sistem Dokümanının (Kalite El Kitabı (KEK) ve Türkçe Kalite Sistem Prosedürleri (KSP)) bir kopyası ve gerek duyulduğunda talimatlar, formlar ve kalite standartları gibi diğer kalite dokümantasyonu (Standardizasyonu sağlamak amacıyla tüm doküman mavi klasör içerisinde olacaktır).

- Firmanızın Tanıtım Formu

- Milli Savunma Bakanlığı ile firmanız arasında imzalanan protokol

- Ticaret sicil kaydı *

- Vergi dairesinden alacağınız vergi mükellefiyet belgesi *

- Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamınca verilen “Kuruluş/Üretim Müsaadesi Belgesi“ *

- Yukarıda belirtilen son 3 belge TSK’ya bağlı kurum ve kuruluşlar ile kamu kuruluşları için gerekli değildir.
AQAP 2110 Belgesi almak için gerekli bu belgeler için de Taksim Danışmanlık olarak yanınızdayız.


AQAP 2110 Belgesi Sahibi Olan Firmaların Sorumlulukları


Taksim Danışmanlık firmanıza AQAP belgesi sahibi olduktan sonra da aşağıda sıralanan her sorumlulukta uzman destek sunar.

- Firmanız belgelendirmeye esas KSD´de belirttiği disiplin/yöntemleri istisnasız uygulayacak ve devamını sağlayacaktır.

- Firmanız KSD´de belirtilen hususlarda değişiklik yapmayı planlıyorsa bunları önceden KGM´ye bildirmelisiniz. KGM, değişiklik bildirim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde olumsuz cevap vermezse, bu değişiklikleri uygulamaya koyabilirsiniz.

- Belgenizin geçerlilik süresi içerisinde Milli savunma Bakanlığı heyetince 48 saat önceden haber verilerek yapılacak ara incelemelere ilişkin gerekli tertip ve düzeni sağlamalısınız.

- Ara tetkikler esnasında tespit edilen ve yazılı olarak bildirilen uygunsuzlukları düzeltecek ve bunları KGM´yi bilgilendireceksiniz.

- Firmanızın süresi dolacak belgesinin yenilenmesi isteniyorsa, bu talep belge geçerlilik süresinin bitiş tarihinden en az 3 ay önce yenileme başvurusu yapılarak KGM´ye bildirilecektir. Bu kapsamda ilgili yönergede belirtilen işlem ve uygulamalar takip edilecektir.

- Firmanızın üretimini durdurması, işçilerini işten çıkartması, tesisini taşıması, üretimin cinsini değiştirmesi veya ad ve unvanını değiştirmesi durumlarında, bu değişiklikleri 10 iş günü içerisinde MSB Kalite Yönetim Daire Başkanlığı’na bildirmesi gereklidir. Firmanız bu kapsamdaki bildirimi yapmadığı takdirde, herhangi bir ihtara gerek duyulmaksızın AQAP belgeniz iptal edilecektir.

Neden Taksim Danışmanlık?


2007 yılında kurulan Taksim Danışmanlık, firmanızın Kurumsal Yönetim Danışmanlığı alanında ihtiyaç duyduğu tüm uzman danışmanlık hizmetlerini tek elden verir. Bugüne dek 4000’i aşkın kuruluşa verdiğimiz uzman destek bizden alacağınız hizmetin kalitesinin güvencesidir.
Markalaşma ve kurumsallaşma hedefleriniz için Kalite Yönetim Sistemleri, Sosyal Uygunluk, Kişisel Verilerin Korunması, İş Sağlığı ve Güvenliği alanlarında almak istediğiniz tüm danışmanlık, denetim, gözetim, eğitim ve belgelendirme hizmetleri için mutlaka bize ulaşın.
 

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
  • Esentepe Mahallesi Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Pardus PLaza No:4 Şişli/İstanbul
  • Telefon : +90 212 438 42 06
  • Oud Metha Offices, 1st Floor, Block B Healtcare City Dubai, UAE
  • Telefon : +90 850 888 85 71
  • Fax : 0212 438 42 07
  • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?