CE Belgelendirme
20 Aralık 2016

Akreditasyon Zorunluluğu

AKREDİTASYON NEDİR

Bir organizasyon ya da kişinin; gerçekleştirmekte olduğu faaliyetleri belirli prosedürlere uygun olarak yapmakta olduğuna dair yetkili bir kuruluş tarafından yeterlilik verilmesi ve düzenli aralıklarla denetlenmesi işlemidir.
Akreditasyon Süreci:
Belgelendirme, deney ve kalibrasyon hizmetlerinde; görevli personelin ihtiyaç duyulan eğitimleri alması, akredite olunacak standardın şartlarını karşılayabilecek düzeyde dokümantasyonun hazırlanması, saha çalışmalarının yapılması, iç tetkiklerin ve yönetimin gözden geçirme faaliyetlerinin yapılması, muhtemel uygunsuzlukların giderilmesine yönelik düzenlenen düzeltici ve önleyici faaliyetlerle birlikte standardın öngördüğü kayıtların tutulması, akreditasyon kuruluşuna müracaat edilmesi, dokümanların akreditasyon kuruluşunca incelenmesi, saha denetimlerinin gerçekleştirilmesi, denetim sonucu dokümantasyon ve sahadaki uygulamaların akreditasyon ve faaliyet alanı ile ilgili standardlara uygun bulunması durumunda akreditasyon sözleşmesinin yapılması, akreditasyon belgesinin denetim kuruluşunun web sitesinde yayınlanması, gözetim denetimleri ve akreditasyonun yenilenmesi basamakları akreditasyon sürecini oluşturmaktadır. 
Akreditasyonun Uluslar Arası Boyutu:
Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC-International Laboratory Accreditation Cooperation), laboratuvar ve muayene konularında hizmet veren akreditasyon kuruluşlarının uluslararası birliğidir.
Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF-International Accreditation Forum),belgelendirme kuruluşlarına akreditasyon hizmeti veren akreditasyon kuruluşlarının uluslararası birliğidir. 
Avrupa Akreditasyon Birliği (EA-European co-operation for Accreditation), Avrupa Birliği üyesi ülkeler ile aday statüsündeki ülkelerin Akreditasyon Kuruluşlarının üye olduğu üst kuruluştur.
 
 
 
Akreditasyon gönüllük esasına bağlı olup bir zorunluluk değildir. Akreditasyonun en büyük yararlarından biri de aynı faaliyeti yürüten, kuruluş dışı, konusunda uzman denetçiler tarafından tarafsız bir göz ile denetimlerin gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerin iyileştirilebilmesi için fırsat yakalanması durumudur. Faaliyetlerin belirli aralıklarda denetlenmesi, hizmetlerin 
kayıtlarıyla birlikte standardlara uygun nitelikte ve daha dikkatli sunulmasını sağlamaktadır. 
Çalışanlar açısından değerlendirdiğimizde akreditasyon süreci her aşamada hazırlıklı, planlı ve bilinçli olmayı gerektirmektedir. Bu durum çalışanların farkındalığını ve öz güvenlerini artırmış olup hizmetlerin kalite seviyesinin yükselmesini neden olmuştur.