Koşer Belgesi Gerekli Evraklar
30 Mayıs 2016
İthalat Kredileri
22 Aralık 2016

ADR Yönetmeliği Sınıf 6 Ambalajların Üretim ve Test Zorunlulukları

Ambalajlar, orta boy hacimli konteynerler (IBC’ler), büyük ambalajlar ve tanklar ve yığın konteynerler için üretim ve test zorunlulukları
Bölüm 6.1 Ambalajlar için üretim ve test zorunlulukları
Bölüm 6.2 Basınçlı kaplar, aerosol püskürtücüler, gaz içeren küçük kaplar (gaz kartuşları) ve sıvılaştırılmış alevlenir gaz içeren yakıt hücresi kartuşları için üretim ve test zorunlulukları
Bölüm 6.3 Sınıf 6.2’ye ait A Kategorisi bulaşıcı maddeler için kullanılan ambalajların üretimine ve testine ilişkin zorunluluklar
Bölüm 6.4 Sınıf 7 malzemelerinin ve ambalajlarının üretimine, testine ve onayına ilişkin zorunluluklar.
Bölüm 6.5 Orta boy hacimli konteynerlerin (IBC’ler) üretimine ve test edilmesine ilişkin zorunluluklar
Bölüm 6.6 Büyük ambalajlar için üretim ve test zorunlulukları…
Bölüm 6.7 Portatif tanklar ile BM Sertifikalı çok elemanlı gaz konteynerlerinin (ÇEGK’lerin) tasarımına, üretimine, muayenesine ve test edilmesine ilişkin zorunluluklar
Bölüm 6.8 Metalik malzemeden mamul gövdeli sabit tanklar (tankerler), sökülebilir tanklar, tank konteynerleri, tank takas gövdeleri ile tüplü gaz tankerleri ve çok elemanlı gaz konteynerlerinin (ÇEGK’ler) yapımına, teçhizatına, tip onayına, muayenesine, testlerine ve işaretlenmesine ilişkin zorunluluklar..
Bölüm 6.9 Fiber-takviyeli plastik (FRP) sabit tanklar (tankerler), sökülebilir tanklar, tank konteynerler ve tank takas gövdelerinin tasarımına, üretimine, teçhizatına, tip onayına, testine ve işaretlenmesine ilişkin zorunluluklar
Bölüm 6.10 Vakumla çalışan atık tanklarının tasarımına, üretimine, teçhizatına, tip onayına, muayenesine ve işaretlenmesine ilişkin zorunluluklar
Bölüm 6.11 Yığın konteynerlerin tasarımına, muayenesine ve test edilmesine ilişkin zorunluluklar
Bölüm 6.12 Tankların, yığın konteynerlerin ve mobil patlayıcı üretim birimi (MPÜB) patlayıcılarına yönelik özel bölmelerin yapımı, teçhizatı, tip onayı, muayenesi, test edilmesine ve işaretlenmesi için zorunluluklar
Ambalaj tiplerinin gösterimine yönelik kod (ADR 6.1.2)
  • Tehlikeli yüklerin taşınması için test edilip, onaylanan tüm ambalajlar, UN Ambalaj Kodu ile işaretlenmelidir.
  • UN Ambalaj Kodu, yükleme/dolum ve sevkiyat işlemini yapanlara, daha sonra bu ambalaj birimlerini elleçleyenlere ve yetkili otoritelere ambalajların, ADR şartlarına göre oluşturulup, test edildiğini gösterir.
  • UN Ambalaj Kodu, tehlikeli yükleri elleçleyen herkes için önemli bilgi sağlayan bir dizi harf ve numaradan oluşmaktadır.
Ambalaj Test Zorunlulukları
Düşürme Testi
Ambalaj şartlandırılır, belli seviyelerden ve farklı yüzeylere düşme sonrasında kriterlere göre hasarsız sonuçlanması gerekmektedir. (ADR 6.1.5.3)
Sızdırmazlık testi;
Sıvı taşıması amaçlanan tüm ambalaj tasarım tipleri için gerçekleştirilmelidir. İçten basınç uygulanırken ambalaj su altında tutulur. Test sonucunda sızıntı olmayacaktır. (ADR 6.1.5.4)
Hidrolik iç basınç testi;
Sıvı taşıması amaçlanan tüm metal, plastik ve kompozit ambalaj tasarım tipleri için uygulanır. Numuneler 5 dakika teste tabi tutulur. Test sonucunda sızıntı olmayacaktır. (ADR 6.1.5.5) 
İstifleme testi;
Torbalar ve diğer istiflenemeyen kompozit ambalajlar (cam, porselen veya sert çömlek) hariç olmak üzere, tüm ambalaj tasarım tipleri istifleme testine tabi tutulur. Üzerine istiflenebilecek toplam ağırlığa eşdeğer kuvvet uygulanır. Test numunesi sızıntı yapmayacaktır. (ADR 6.1.5.6)