Koşer Belgesi Gerekli Evraklar
30 Mayıs 2016
İthalat Kredileri
22 Aralık 2016

ADR Kitaplarında Geçen Tank Kodları Açıklaması

4.3 SABİT TANKLARIN (TANKERLER), METALİK MALZEMEDEN MAMUL GÖVDELİ SÖKÜLEBİLİR TANKLAR, TANK KONTEYNERLER İLE TANK TAKAS GÖVDELERİ VE TÜPLÜ GAZ TANKERLERİ İLE ÇOK ELEMANLI GAZ KONTEYNERLERİNİN (MEGC) KULLANIMI
NOT: Portatif tanklar ve UN sertifikalı çok elemanlı gaz konteynerleri için bkz. Bölüm 4.2; fiber takviyeli plastik
tanklar için bkz. Bölüm 4.4; vakumla çalışan atık tankları için bkz. Bölüm 4.5.
4.3.1
KAPSAM
4.3.1.1
 Sayfanın genişliğini kapsayacak şekilde yer alan hükümler, hem sabit tanklar (tankerler), sökülebilir tanklar
ve tüplü gaz tankerleri, hem de tank konteynerleri, tank takas gövdeleri ve çok elemanlı gaz konteynerleri
(MEGC) için geçerlidir. Tek bir sütunda bulunan hükümler ise sadece aşağıdakiler için geçerlidir:
– Sabit tanklar (tankerler), sökülebilir tanklar ve tüplü gaz tankerleri (sol sütun);
– Tank konteynerler, tank takas gövdeleri ve MEGC’ler (sağ sütun).
4.3.1.2
 Bu hükümler şunlar için geçerlidir:
Sabit tanklar (tankerler), sökülebilir tanklar ve
tüplü gaz tankerleri
  tank konteynerleri, tank takas gövdeleri ve MEGC’ler
Gazlı, sıvı, toz halinde veya tanecikli maddelerin taşınması için kullanılan araçlar.
4.3.1.3
 Bölüm 4.3.2, her sınıftan maddenin taşınmasına yönelik olarak kullanılabilen sabit tanklar (tankerler),
sökülebilir tanklar, tank konteynerleri ve tank takas gövdeleri için geçerli olan hükümlere ile 2.Sınıftan
gazların taşınması amacıyla kullanılan tüplü gaz tankerleri ve MEGC’ler için geçerli olan hükümlere yer
vermektedir. Bölüm 4.3.3 ve 4.3.4, Bölüm 4.3.2 hükümlerine eklenen veya bunlarda değişiklik yapan özel
hükümler içermektedir.
4.3.1.4
 Yapım, donanım, tip onayı, testler ve işaretlemeye ilişkin gereklilikler için bkz. Bölüm 6.8.
4.3.1.5
 Bu Bölümün uygulanmasıyla ilişkili geçici önlemler için bkz: 1.6.3.  |    1.6.4.
4.3.2
TÜM SINIFLAR IÇIN GEÇERLI HÜKÜMLER
 4.3.2.1
KULLANIM
 4.3.2.1.1
 ADR’ye tabi bir madde, sadece Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (12)’deki 4.3.3.1.1 ve 4.3.4.1.1 maddeleri
uyarınca tank koduyla ilgili bir hüküm getirilmişse sabit tanklar (tankerler), sökülebilir tanklar, tüplü gaz
tankerleri, tank konteynerleri, tank takas gövdeleri ve MEGC’lerde taşınabilir.
4.3.2.1.2
 Gerekli tank, tüplü gaz tankeri ve MEGC tipi, Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (12)’de kod şeklinde verilmiştir.
Kodun dört parçasının okunmasına ilişkin açıklamalar 4.3.3.1.1 (taşınacak maddenin 2. Sınıfa ait olduğu
hallerde) ile 4.3.4.1.1’de (taşınacak maddenin Sınıf 1 ve Sınıf 3’ten 9’a kadar olduğu hallerde)1 verilmiştir.
4.3.2.1.3
 4.3.2.1.2 uyarınca gerekli olan tip, bu Bölümde ya da Bölüm 6.8’de aksi öngörülmediği sürece, söz konusu
tehlikeli madde için kabul edilebilir olan en az katı imalat zorunluluklarına karşılık gelmektedir. Daha
yüksek asgari bir hesaplama basıncı ya da dolum ve boşaltım kapaklarına veya emniyet valfleri/cihazlarına
ilişkin daha katı zorunluluklar öngören kodlara karşılık gelen tanklar da kullanılabilir. (bkz. Sınıf 2 için
4.3.3.1.1 ve Sınıf 3 ila 9 için bkz. 4.3.4.1.1).
1 Sınıf 1,5.2 veya 7 kapsamındaki maddelerin taşınmasına yönelik tanklar için istisna yapılmıştır (bkz.4.3.4.1.3).
4.3.2.1.4
 Bazı maddeler için tanklar, tüplü gaz tankerleri ya da MEGC’ler, Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (13)’te
öngörülen özel hükümler arasında yer alan ilave hükümlere tabidir.
4.3.2.1.5
 Tanklar, tüplü gaz tankerleri ve MEGC’ler, 6.8.2.3.1 uyarınca taşınması onaylananlar haricindeki ve tank
gövdesinin, sızdırmaz contaların, servis donanımının ve koruyucu kaplamaların imal edilmesinde kullanılan
maddelerle temas halinde, tehlikeli ürünler yaratacak ya da bu maddeleri belirgin ölçüde zayıflatacak
şekilde tehlikeli bir reaksiyona (bkz. “tehlikeli reaksiyon”, 1.2.1) girebilecek maddelerle yüklenemez2.
4.3.2.1.6
 Kamu sağlığının zarar görmemesi için gerekli önlemler alınmadığı sürece, tehlikeli malların taşınmasındakullanılan tanklar, gıda maddelerinin taşınması için kullanılamaz.