Koşer Belgesi Gerekli Evraklar
30 Mayıs 2016
İthalat Kredileri
22 Aralık 2016

Acil Durum Eylem Planı Eğitimi

 Süre: 1 gün veya 2 gün
Amaç:  Afet ve acil durumlarda, kuruluşta, mahallede ya da herhangi bir ortamda o anda bulunan kişilerin bir ekip olarak duruma müdahalesinin sağlanması ile ilgili bilgi ve beceri kazandırma eğitimidir.
Profesyonel ekipler gelene kadar, orada bulunan kişilerin duruma müdahale edebilmeleri için gerekli beceriler verilir.
 Bu eğitim programı, afet ve acil durumlara müdahale için temel becerilerin verilmesi amacı ile tasarlanmıştır. Bu beceriler, yangın söndürücü kullanma eğitimi, hafif arama-kurtarma eğitimi, tıbbi olmayan triaj ( yaralıların müdahale ve nakil önceliği açısından sınıflandırılması), yaşam kurtaran önlemler, olay komuta sistemidir.
 İçerik:
Temel Afet Bilinci
Hafif Arama KurtarmA
Bina Hasar SınıflandırmasI
Yaşam Kurtaran Önlemler
Tıbbi Olmayan Triaj
Çevre ve Halk Sağlığı Önlemleri
Psikolojik İlk Yardım
Ekip Oluşturulması
Olay Komuta Sistemi
Senaryo Temelli Tatbikat
EĞİTİM PAKETİNİ OLUŞTURAN TEMEL EĞİTİMLER
1. Risk Analizi ve Risk Yönetimi Eğitimi
 2. Temel Afet ve Acil Durum Bilinci Eğitimi
 3. İş Sürekliliği Eğitimi
 4. Yangın Güvenliği ve Yangın Söndürücü Kullanma Becerisi Eğitimi
 5. Psikolojik İlkyardım Eğitimi
 6. Organizasyonlarda Afet ve Acil Durum Eğitimi ve Müdahale Eğitimi
TATBİKAT YAPTIRABİLİR MİYİM?
Yılda en az bir defa olmak üzere tatbikat yapılır, denetlenir ve gözden geçirilerek gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler yapılır.
Gerçekleştirilen tatbikatın tarihi, görülen eksiklikler ve bu eksiklikler doğrultusunda yapılacak düzenlemeleri içeren tatbikat raporu hazırlanır.
Gerekirse yeniden düzenlemeler yapılır.
NE SIKLIKTA ACİL DURUM PLANI YENİLEMELİYİM?
Çok tehlikeli sınıfta  yer alan işyerlerinde EN GEÇ 2 YILDA 1
 Tehlikeli sınıfta  yer alan işyerlerinde EN GEÇ 4 YILDA 1
az tehlikeli işyerlerinde sınıfta  yer alan işyerlerinde EN GEÇ 6 YILDA 1