Teklif Formu
0552 462 32 08
info@taksimdanismanlik.com

AB 2016/425 Kişisel Koruyucu Ekipman Yönetmeliği

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği 1 Mayıs 2019 tarihli ve 30761 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Kişisel koruyucu ekipman ve donanımların tasarım ve üretiminde, kullanıcı olanların güvenlik ve sağlığının korunmasında ve koruyucu ekipmanların piyasadaki serbest dolaşımına ilişkin usul ve esasları belirleyen yönetmeliktir. Bu yönetmelik yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin yürütmesini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yapar.


Yönetmeliğin Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımları Hakkında

Yayınlanan bu yönetmelik kişisel koruyucu ekipmanları kapsamaktadır. Bu yönetmelik kapsamında olan ekipmanlar:
•    Kamu düzenini sağlamak için özel olarak tasarlanan ekipmanlar,
•    Sportif faaliyetlerde kullanılanlar hariç nefsi müdafaa amacıyla tasarlanan ekipmanlar,
•    Belirtilen aşağıdaki durumlarda özel kullanım için tasarlanmış ekipmanlar;
I.    Aşırı olamayan atmosferik koşullar için tasarlanan ekipmanlar,
II.    Bulaşık yıkamak için kullanılan ve su ile neme karşı tasarlanan ekipmanlar.
•    Uluslararası antlaşmaların geçerli olduğu hava ve deniz taşımacılığında kullanılan donanımlar,
•    BM (Birleşmiş Milletler) Avrupa Ekonomik Komisyonunun 22 sayılı Motosiklet ve Moped Sürücüleri ve Yolcuları İçin Koruyucu Başlıklar ve Siperliklerin Onayı ile İlgili Teknik Düzenleme kapsamındaki baş, yüz ve göz koruyucular bu yönetmeliğin kapsamındaki ekipmanlardır.


Yönetmeliğin dayanağını oluşturan 26/6/2001 tarihli ve 4073 sayılı Ürünlere ilişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4. maddesidir.
Yönetmelik ekipmanların piyasada bulundurma, serbest dolaşım, temel sağlık ve güvenlik gerekleri, kişisel koruyucu donanımların kullanımına ilişkin hükümleri de belirlemektedir.
Ekipmanların Piyasada Bulundurma, Serbest Dolaşım, Temel Sağlık ve Güvenlik Gerekleri, Kişisel Koruyucu Donanımların Kullanımına İlişkin Hükümleri Hakkında 
Bu yönetmelik kişisel koruyucu ekipmanların amacına uygun olarak kullanıldığında ve bakımı yapıldığında canlıları sağlığını tehlikeye atmadan kullanılan ekipmanların piyasada bulundurulmasına ait düzenlemeleri yapar. Yönetmelik kapsamındaki kişisel koruyucu ekipmanlar temel güvenlik ve sağlık gereklerini de karşılamalıdır. Piyasada arzı ve piyasadaki serbest dolaşımı da yine bu yönetmelik kapsamında düzenlenmiştir.
Yönetmelik kişisel koruyucu ekipmanların iktisadi işletmecilerin yükümlülükleri hakkında da uygulamalar getirmektedir.


İktisadi İşletmecilerin Yükümlükleri Hakkında

Yönetmeliğin belirlediği iktisadi işletmeciler imalatçılar, yetkili temsilciler, ithalatçılardır, dağıtıcılardır.  İktisadi işletmeciler kişisel koruyucu ekipmanlarla ilgili yükümlülükleri AB Uygunluk Beyanına göre yerine getirmek durumundadırlar. İmalatçının üretimde, güvenlik ve sağlığı koruma konusunda piyasaya arz ettiği malların numunelerinin alınmasını test edilmesini ve incelenmesini sağlar. İmalatçı bahsedilen bu şartları sağlamalıdır. İmalatçı ayrıca piyasaya arz ettiği parti malların tescili ticari markasını ve seri numarasını tanımlamalıdır. İthalatçı ithal ettiği malların Türkçe olarak hazırlanmış kullanım kılavuzunu sunmalıdır. İmalatçılarda olduğu gibi ithalatçılarda da kişisel koruyucu ekipmanlardan alınan numuleri test ettirme, sağlık ve güvenlik durumunu belirleme, risk durumlarını belirleme bu yönetmelik sayesinde düzenlenmektedir. Dağıtıcılar piyasada yer alan temel sağlık ve güvenlik hükümlerini sağlamayan kişisel koruyucu ekipmanların uygun hale getirene kadar piyasada bulundurmaması gerekliliğini de düzenler.

Bu yönetmelik AB resmi Gazetesi’nde yayımlanmış uyumlaştırma standartlarına veya bunlara karşılık gelen Türk standartlarına ait ilgili bölümlerde kişisel koruyu ekipmanlarla ilgili belirtilen temel güvenlik ve sağlık şartlarına uygun olduğunu varsayar. Yönetmelik kapsamında kişisel koruyucu ekipmanlar piyasaya arz edilmeden önce “CE” işaretiyle işaretlenmelidir.  CE işaretiyle ilgili mevzuatın uygulanmasının sağlamak ve CE işaretinin amacı dışında kullanılmasını engellemek için gerekli tedbirleri de alır.

Yönetmelik kişisel koruyucu ekipmanların yönetmeliğin Eklerinde yer alan modüllere göre belirtilen kullanım alanları ve üretim süreciyle ilgili uygunluk değerlendirmelerini de düzenlemektedir. Yönetmelik uygunluk değerlendirmesini yapacak olan onaylanmış kuruluşların bilgilendirme, uygunluk varsayımı, kuruluşun başvurusu, bildirim süreci gibi süreçlerini belirler. Kuruluşların Bakanlıkla gereken durumlarda ortak çalışma süreçlerini de düzenler ve yürütür. Bu kuruluşlar piyasaya arz edilen ürünlerin şeffaflık içerisinde ve iktisadi işletmecilere gereksiz külfet oluşturmadan faaliyetlerini gerçekleştirmesini sağlamalıdır. Yönetmelik bu durumun yürütmesini ve düzenlemesini yapar. Onaylanmış kuruluş, düzeltici tedbirleri almadığı veya tedbirlerinin yetersiz olduğunun tespit edilmesi durumunda, her türlü kararı kısıtlanabilir, askıya alınabilir ve iptal edebilebilir.

Yönetmelikle piyasa gözetimi ve denetimi de sağlanmaktadır.  İktisadi işletmelerin piyasaya arzlarını denetler ve şeffaflık içinde korunmasını sağlar. Kişisel koruyucu ekipmanların sağlık ve güvenliğini de güvence altına alır. Bu yollarla piyasada ki denetimini ve gözetimini düzenler. Bakanlık bu yönetmelikle kişisel koruyucu ekipmanların piyasadan çekilmesi gibi uygun kısıtlayıcı tedbirlerin ivedilikle alınmasını sağlar. Uygunsuzluk halleri yönetmelikte belirtilmiştir.
Yönetmeliğin hükümlerine uygunsuz davranışta bulunanlar için gerekli kanun hükümlerini uygular.
 

İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
  • Beylikdüzü OSB mah. Mermerciler Sanayi Sit. 3. Cad. No:8 Corner Office K:3 D:53 Beylikdüzü / İstanbul
  • Telefon : 0552 462 32 08
  • Fax : 0212 438 42 07
  • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?